ČLÁNOK
Metodika výpoctu indexu ISIX
12. mája 2003

Význam indexu spocíva v možnosti porovnania výkonnosti svojej investície s trhovým priemerom, a teda posúdenia kvality investície. Investori si môžu porovnat vývoj svojej investície s indexom, ktorý reprezentuje trhový priemer. Ak má investor uložené prostriedky v jednom type fondov, je pren relevantným ukazovatelom ciastkový index danej kategórie, ak má investície rozdelené do viacerých typov fondov, môže použit hlavný index ISIX. Jednotlivé fondy taktiež môžu porovnávat svoju výkonnost s príslušným ciastkovým indexom.

Index sa pocíta na týždennej báze, podkladom pre výpocet sú týždenné údaje o podielových fondoch poskytované Asociáciou správcovských spolocností.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS