ČLÁNOK
Mesiac pred parlamentnými voľbami upresňuje britský premiér Tony Blair svoje záväzky
7. mája 2001

Hoci Tony Blair ešte len bude konzultovať detaily stratégie v daňovej politike s ministrom financií Gordonom Brownom, už v týchto dňoch sa zaviazal, že ak labouristi vyhrajú voľby, nedôjde k zvýšeniu základnej sadzby dane z príjmu, čo je pri značnej daňovej záťaži v Británii veľmi relevantný a závažný sľub.

Práve na jeho základe sa má predísť obvineniam zo strany konzervatívcov, ktorí tvrdia, že zdroje na náročné projekty vo sfére verejných financií chcú labouristi získavať nielen z terajšieho rozpočtového prebytku, ale aj zvyšovaním daní. Toto však britský premiér vylučuje a tvrdí pravý opak – labouristi chcú presadiť model cieleného znižovania daní, pravda za predpokladu, ak im to ekonomická situácia umožní.

Chcú sa tiež vrátiť k záväzkom obsiahnutým vo svojom volebnom manifeste z roku 1997, ktorý vytyčuje ciele na desaťročné obdobie, najmä vo sfére zdravotníctva, školstva, dopravy, budovania infraštruktúry a boja proti kriminalite.

Tony Blair sa snaží, aby v rámci predvolebnej kampane získal mandát na reformu štátnej služby. Doterajšie zámery, aby štátna služba spĺňala dimenzie 21. storočia, do tejto chvíle zlyhali. Špecializovaný výbor Hornej komory britského parlamentu má pripraviť stratégiu zmien, ktorá obsahuje niektoré veľmi zaujímavé prvky. Napríklad podiel žien na výkone štátnej služby vo vyšších riadiacich funkciách sa má zvýšiť zo 17,8% v roku 1998 na 35% v roku 2005.

Počet telesne postihnutých v štátnej službe sa má zdvojnásobiť a dosiahnuť 3%. V tej istej časovej perióde sa má na výkone štátnej služby zvýšiť podiel etnických menšín z 1,6% na 3,2%. Správa výboru britského parlamentu však konštatuje, že terajší relatívne nižší podiel žien na strednom stupni riadenia štátnej služby

naznačuje, že cieľ zvýšiť tento pomer vo vyšších stupňoch riadenia bude iba ťažko splniteľný. Ak sa nepodarí splniť prvý cieľ, potom sa stávajú sporné aj ostatné dva ciele – teda zvýšenie podielu telesne postihnutých a etnických menšín na výkone štátnej služby – hovoria skeptici.

V každom prípade sa v Británii pracuje na koncipovaní „všeobecnej stratégie zmien“, ktorá má skutočne zmeniť model štátnej služby.

Značne príťažlivý je aj takzvaný „baby bonus“, respektíve „detské dlhopisy“, v rámci ktorých získajú novonarodené deti vo Veľkej Británii čiastku 400-800 libier. Táto schéma finančne zvýhodňuje sociálne slabšie skupiny. Novorodenci z lepšie situovaných rodín získajú pri narodení 250 GBP, no z chudobnejších dvojnásobok sumy – teda 500 libier. Pri dovŕšení piateho, jedenásteho a šestnásteho roku veku dieťaťa sa k tejto sume automaticky pripočíta 50-100 libier a celková suma sa bude priebežne zhodnocovať v špecializovanom fonde, čím „baby bonusy“ môžu do veku plnoletosti dosiahnuť až niekoľkotisícovú hodnotu.

Ich štart do života získa novú dimenziu, pretože si z uvedených zdrojov budú môcť financovať štúdium, respektíve byt alebo bývanie. Podľa Tonyho Blaira sa majú krok za krokom likvidovať bariéry, ktoré doteraz možno bránili deťom zo slabšie situovaných rodín naplno uplatniť svoj vlastný ľudský potenciál a vytvoriť reálny priestor a príležitosti pre všetkých.

Britské ministerstvo financií ešte upresní detaily, kedy a za akých podmienok, budú tieto peniaze k dispozícii. Prioritne sú však určené na už spomínané vzdelanie, nákup bytu, prípadne za rozbeh podnikania. Analytici tvrdia, že ak by podobný model existoval pred osemnástimi rokmi, bolo by možné v rámci investovania na trhu s cennými papiermi dnes získať z 800 libier zhruba 4 500 GBP, ak sa však rovnaké zdroje investujú dnes, o 18 rokov bude konečná suma zrejme nižšia ako 4 500 GBP.

V každom prípade je schéma navrhovaná britským premiérom veľmi zaujímavá, hoci opozícia hovorí, že ide len o predvolebný ťah a podvod. Veľmi populárny je podobný projekt v USA, ktorého iniciátorom bol exprezident Bill Clinton.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS