ČLÁNOK
Mesačný bulletin NBS – 2013
28. júna 2013

Obsah

1 Zhrnutie
2 Reálna ekonomika
2.1 Tržby
2.2 Indikátor ekonomického sentimentu
2.3 Priemyselná a stavebná produkcia
2.4 Obchodná bilancia
3 Trh práce
4 Ceny
5 Kvalitatívny dopad na predikciu

Prílohy
Štvrťročná správa o medzinárodnej ekonomike
Štvrťročná správa o vývoji reálnej ekonomiky

 Mesačný bulletin NBS

 Štatistická príloha


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS