ČLÁNOK
Mesačný bulletin NBS – 2013
28. júna 2013

Obsah

1 Zhrnutie
2 Reálna ekonomika
2.1 Tržby
2.2 Indikátor ekonomického sentimentu
2.3 Priemyselná a stavebná produkcia
2.4 Obchodná bilancia
3 Trh práce
4 Ceny
5 Kvalitatívny dopad na predikciu

Prílohy
Štvrťročná správa o medzinárodnej ekonomike
Štvrťročná správa o vývoji reálnej ekonomiky

 Mesačný bulletin NBS

 Štatistická príloha


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS