ČLÁNOK
Menový program NBS na rok 1999
21. decembra 1998

Ich znižovanie respektíve zvyšovanie centrálnou bankou by neprinieslo očakávané účinky. Podmienkou, aby mohol byť tento nástroj Národnej banky Slovenska (NBS) použiteľný v praxi sú legislatívne zmeny, ktoré by viedli k vytvoreniu štandardného trhového prostredia na Slovensku. Pri prezentácii Menového programu NBS na rok 1999 to v Bratislave povedal guvernér centrálnej banky Vladimír Masár. Dôležité je podľa neho najmä zefektívnenie konkurzného konania, ktoré by potom napríklad odstránilo diskusie ohľadne rastu miezd v stratových podnikoch. Ako povedal V. Masár, čím viac budú v roku 1999 efektívne opatrenia vlády v rámci tzv. ekonomického balíčka, tým menej práce bude mať centrálna banka. V súvislosti s plánovanou dereguláciu cien guvernér NBS zdôraznil, že centrálna banka by nemala brániť deregulácii, pretože odstraňuje deformácie v ekonomike. S tým podľa neho súvisia aj prípadné špekulatívne útoky na slovenskú menu. Podľa neho vždy, keď sa v ekonomike objavia deformácie, možno očakávať útok na menu. Zároveň podčiarkol, že ak by v roku 1999 došlo k rozpočtovým zmenám ako v tomto roku, realizácia menovej politiky NBS by bola veľmi ťažká. Centrálna banka bude podľa guvernéra do konca tohto roka vzhľadom na očakávaný vývoj v oblasti menových agregátov a cenovej úrovne, realizovať výkon menovej politiky tak, aby sa situácia na oboch trhoch, peňažnom a devízovom, stabilizovala. „Vývoj výmenného kurzu bude v nasledujúcom období ovplyvnený vývojom na medzinárodných trhoch, ako aj opatreniami vlády na zlepšenie obchodnej bilancie. NBS predpokladá uskutočňovanie intervencií na devízovom trhu s cieľom zníženia volatility kurzu slovenskej koruny. Celkový trend vývoja výmenného kurzu však bude závisieť od stavu ekonomických fundamentov a nebude teda priamo v sfére intervencií NBS,“ povedal V. Masár. Zavedením floatingu nedošlo podľa neho k turbulenciám na devízovom trhu, pričom doterajší vývoj výmenného kurzu hodnotí ako akceptovateľný. V súčasnosti sa kurz koruny nachádza na úrovni 21,6 SKK/DEM, čo znamená znehodnotenie oproti 1. januáru 1998 do 4 %. Vzhľadom na zavedenie nového kurzového režimu začiatkom októbra, ako aj vzhľadom na výrazný vplyv vývoja v devízovej oblasti na menové agregáty došlo k modifikácii menového programu NBS na rok 1998. Zmenou kurzového režimu nepredpokladá centrálna banka vznik negatívneho vplyvu na hospodárstvo SR, ani na vývoj cenovej hladiny. „Ku koncu roka sme očakávali nárast cenovej úrovne na medziročnej báze v rozmedzí 6,8-9,4 %. Vzhľadom na doterajší vývoj výmenného kurzu a cenovej úrovne je realistické očakávať, že medziročný nárast inflácie sa bude k decembru 1998 pohybovať pod spodnou časťou daného intervalu a bude sa približovať k pôvodným zámerom Menového programu na rok 1998,“ uviedol V. Masár. Centrálna banka nepredpokladá do konca roka výraznú zmenu v doterajšom vývoj i menových agregátov. Medziročná dynamika M2 by mala v decembri 1998 dosiahnuť 5,2 % v porovnaní s pôvodne programovanými 9,4 %, predovšetkým z dôvodu poklesu čistých zahraničných aktív. „Pokračovanie expanzívnejšieho vývoja verejného sektora, sledovaného vo forme čistého úveru vláde, sa bude aj naďalej prejavovať vo vytláčaní súkromných investícií verejnými,“ skonštatoval guvernér NBS. Pri realizácii menovej politiky sa NBS v súčasnosti neorientuje len na vývoj peňažnej zásoby, ale väčšiu pozornosť venuje vývoju čistých domácich aktív, ktoré dosahujú približne 13-percentnú medziročnú dynamiku rastu. Tá je spôsobená predovšetkým vývojom čistého úveru vláde.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS