ČLÁNOK
Meno poradcu pri predaji SPP bude známe do konca roka
21. decembra 2000

Meno nádejného poradcu v procese transformácie a privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) bude známe do konca tohto roka. Ako na tlačovej besede povedal minister hospodárstva Ľubomír Harach, v týchto dňoch vyhodnocuje výberová komisia desať záväzných ponúk predložených uchádzačmi vo verejnej súťaži. Ďalší postup bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, konečnú zmluvu s víťazom uzatvorí ministerstvo najneskôr do konca februára 2001.

Podľa ministra sa SPP pretransformuje zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť s vysokou pravdepodobnosťou k 1. aprílu 2001. Vládou schválený Zámer a postup privatizácie SPP predpokladá predaj 49 % akcií strategickému investorovi alebo cez kapitálové trhy do konca budúceho roka. Podľa podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša by sa však privatizácia mala zrealizovať najneskôr v treťom kvartáli 2001. Ako vo štvrtok povedala pre agentúru SITA ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová, podľa jej názoru by bolo výhodné ešte pred predajom zvyšnej časti priamo strategickému investorovi časť akcií SPP umiestniť na kapitálovom trhu.

SPP je podľa viacerých odborníkov najhodnotnejším podnikom v SR, cez jeho tranzitnú sieť totiž prechádza takmer štvrtina zemného plynu spotrebovaného v západnej Európe. Okrem prepravy sa podnik orientuje na predaj zemného plynu, prostredníctvom dcérskej spoločnosti Nafta, a.s., Gbely disponuje tiež skladovacími a ťažobnými kapacitami. Pre stavbu podzemných zásobníkov má Slovensko geologicky výhodné podmienky, skladovacia kapacita v SR dnes dosahuje tretinu ročnej spotreby plynu.

Vytvorenie vertikálne integrovanej akciovej spoločnosti zo súčasného SPP predpokladala už Koncepcia reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR schválená vládou v máji tohto roka. Podnik by mal mať divizionálne členenie a jednotnú právnu subjektivitu, podľa inej alternatívy by to však mala byť holdingová spoločnosť s dcérami špecializovanými podľa jednotlivých činností. Rozhodnutie o forme usporiadania bude prihliadať na návrhy privatizačného poradcu. Cieľom transformácie je tiež oddelenie tranzitu, distribúcie a obchodu s plynom v účtovníctve, liberalizácia zahraničného obchodu a otvorenie vnútorného trhu s plynom, a hlavne prehodnotenie súčasných taríf predaja zemného plynu. Ide o odstránenie tzv. krížových dotácií, teda systému, ktorý dotoval cenu pre maloodberateľov (domácnosti) z výnosov z tranzitu zemného plynu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 8. 2022

USD 1,016 0,003
CZK 24,566 0,026
GBP 0,842 0,000
HUF 404,280 1,920
CAD 1,312 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS