ČLÁNOK
Memorandum o spolupráci medzi MVRR a SZRB na pomoc žiadateľom o NFP
28. augusta 2008

Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek podpísal v utorok 26. augusta s generálnym riaditeľom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Dušanom Tomašcom Memorandum o spolupráci. Na jeho základe SZRB pomôže žiadateľom o nenávratný finančný príspevok  preklenúť financovanie projektov od začiatku ich realizácie po refundácie. „Plním sľub, ktorý som dal primátorom miest a starostom obcí. Banka, s ktorou sme podpísali memorandum, je štátna a zaručila sa poskytnúť výhodné úvery bez toho, aby záujemcovia museli dávať záruky a meniť účty v bankách. Čerpať financie môžu prakticky okamžite. Všetky potrebné informácie nájdu na webových stránkach MVRR a SZRB,“ komentoval podpísaný dokument minister Marian Janušek. Generálny riaditeľ Dušan Tomašec informoval o výške úrokovej sadzby: „Bude v rozmedzí 4,8% – 5,3% vrátane rizikovej prirážky. Od miest a obcí budeme vyžadovať zmenku a súhlas zastupiteľstiev. Úver poskytneme aj dodávateľom, ktorí vyjdú víťazne z verejného obstarávania. Financie budú však prísne účelovo viazané iba na projekty financované Európskou úniou.“

Slovenská záručná a rozvojová banka má 11 pobočiek, ktoré poskytnú záujemcom všetky potrebné informácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS