ČLÁNOK
Meinl Bank už požiadala NBS o súhlas s kúpou akcií Banky Slovakia
13. marca 2003

Rakúska skupina Julius Meinl, do ktorej patrí aj Meinl Bank, požiadala minulý piatok Národnú banku Slovenska (NBS) o súhlas s nadobudnutím akcií Banky Slovakia, a.s. (BS). Ako pre agentúru SITA povedal hovorca NBS Ján Onda, centrálna banka v súcasnosti posudzuje, ci žiadost splna všetky náležitosti, rozhodnutie by mala vydat do 90 dní. „Ak sa konanie preruší z dôvodu doplnenia žiadosti, tento termín sa môže posunút,“ skonštatoval.

Výkonný výbor Fondu národného majetku SR (FNM) by mal znovu o predaji svojho podielu v BS rokovat na budúci týžden. Podla informácie hovorkyne fondu Tatjany Lesajovej, fond zatial caká na ukoncenie rokovaní medzi NBS a vybraným nadobúdatelom akcií BS, ktorou je spolocnost Meinl Bank.

Meinl Bank by mala od FNM kúpit jeho 60,07-percentný podiel na základnom imaní Banky Slovakia za predbežnú cenu 360 mil. Sk. Prvých 30 % z tejto sumy zaplatí pri podpise zmluvy a zvyšok by mala vložit na viazaný úcet týžden pred closingom celej transakcie. Konecná cena za predávaný podiel sa urcí na základe auditu výsledkov banky k 31. decembru 2002. Meinl Bank prejavila záujem nielen o kúpu štátneho podielu, ale aj o akcie z portfólia Slovenskej poistovne, Slovenskej sporitelne a mesta Banská Bystrica, ktoré spolu predstavujú 39,6 % základného imania.

V už tretom tendri na predaj podielu v BS prejavilo záujem najprv šest uchádzacov, ktorými boli okrem Meinl Bank aj J&T Finance Group, J&T Bank, Slavia Capital v konzorciu s investicnou bankou Euram, Poštová banka a americká investicná skupina, ktorou údajne mala byt Winged Keel Group. FNM v dodatocnej lehote prijal dalšie štyri predbežné ponuky od spolocností Eco-Invest Ružomberok, Fora-Bank so sídlom v Ruskej federácii, Slavie Capital v konzorciu s Doprastavom a Gutmann Praha. NBS však umožnila vykonat due diligence iba Meinl Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS