ČLÁNOK


,

Megarozvoj bývania na úver
15. februára 2003

V roku 2002 získali Slováci úvery na bývanie v objeme 9,283 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ich objem zdvojnásobil. Celkove už banky prostredníctvom úverov poskytli na bývanie 15,496 mld. Sk. Najviac si vlani z koláča odkrojila Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, ktorá poskytla 2,8 mld. Sk v nových úveroch, spolu už 4 mld. korún. Takou istou celkovou sumou podporila bývanie aj Tatra banka, a. s., Bratislava, pričom vlani to bolo 2,6 mld. Sk. Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava, ktorá má hypotéky v ponuke už od roku 1997, poskytla doteraz 5,355 mld. Sk na bývanie, z toho 2,59 mld. v minulom roku. Vedúca trojica mala v minulom roku na trhu 86-percentný podiel (7,99 mld. Sk). Zvyšné prostriedky získali klienti ďalších šiestich bánk, z ktorých niektoré začali s týmto produktom až v závere roka. OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava poskytuje úvery od októbra a zatiaľ uvoľnila prostriedky pre 160 osôb v celkovej výške 140 mil. Sk. Od polovice októbra sa do rodiny hypotekárnych bánk zaradila aj Ľudová banka, a. s., Bratislava, ktorá do konca roka pomohla k vlastnému alebo lepšiemu bývaniu 125 klientom sumou 120 mil. Sk. UniBanka, a. s., Bratislava, kde hypoúver zaradili do portfólia od júla 2002, poskytla 103,9 mil. Sk a Československá obchodná banka, a. s., 183,25 mil. Sk. O rozmachu v roku 2002 okrem výšky poskytnutých úverov hovorí aj rozšírenie počtu hypobánk z päť na deväť.

Dve banky, ktoré získali licenciu ešte pred rokom 2000, HVB Bank Slovakia, a. s., a Istrobanka, a. s., tiež zvýšili objem prostriedkov poskytnutých na bývanie. HVB Bank vlani financovala bývanie za 240,6 mil. Sk a Istrobanka za 505,2 mil. Sk.

K rozvoju úverov vlani okrem inovácie produktov, zvýšenej konkurencie a atraktívnych úrokov (aj vďaka štátnemu príspevku 4,5 %) prispela aj zmena zákona o bankách. Umožnila poskytnúť hypotéku do výšky 70 % založenej nehnuteľnosti. Dovtedy to bolo 60 %. Obrovský rozmach však banky zažili koncom roka, keď sa klienti snažili získať úver ešte s vysokou štátnou bonifikáciou, ktorá sa nemení počas celého splácania úveru. Po schválení zákona o štátnom rozpočte, v ktorom poslanci odsúhlasili zníženie príspevku na 2,5 %, sa v bankách doslova rozpútal „hypokolotoč“. Niektoré za posledný mesiac schválili niekoľkonásobne viac žiadostí, ako bol priemer v iných mesiacoch.

Úrok nie je všetko

Pokles štátneho príspevku o 2 % a vývoj na našom peňažnom a kapitálovom trhu vyvolal aj sériu znižovania úrokov zo strany bánk. V súčasnosti sa ich výška po odpočítaní štátneho príspevku pohybuje približne od 5 do 9 %. Banky teda neočakávajú pokles záujmu o úvery. „Rátame s tým, že dopyt po bývaní na Slovensku bude aj naďalej silný, hoci existujú výrazné medziregionálne rozdiely. Preto predpokladáme, že po určitom útlme po koncoročnom boome sa obnoví rast hypotekárneho financovania,“ hovorí Stanislav Gronský z marketingu HVB Bank. Pridáva sa k nemu aj hovorca VÚB Marián Horváth: „V dôsledku zníženia štátneho príspevku predpokladáme mierny pokles počtu poskytnutých hypotekárnych úverov v prvých mesiacoch. Počas roka však očakávame opätovné zvýšenie záujmu klientov a koncoročné výsledky porovnateľné s minuloročnými.“ Riaditeľka marketingu ČSOB Miriam Hajduová oprávnene považuje hypotekárne úvery za jeden z dominantných nástrojov podpory výstavby bytov.

„Úrokové sadzby po zohľadnení štátneho príspevku sú pre klientov aj naďalej zaujímavé a zaujímavá je aj dlhá lehota splatnosti. Hypotekárny úver sa stáva nosným produktom na financovanie zámerov klientov v oblasti investícií,“ dodáva vedúca oddelenia hypotekárneho úverovania Ľudovej banky Jana Valkučáková. Podľa hovorcu OTP Banky Norberta Lazara je podiel štátu 2,5 % na celkovej úrokovej sadzbe stále zaujímavý. „Dopyt po hypotekárnych úveroch zvyšuje aj záujem o investovanie do nehnuteľností, ktoré významne ovplyvňuje napríklad vízia vstupu SR do NATO a EÚ. Tento stimul preváži nad znížením príspevku,“ mieni N. Lazar. Riaditeľ public relations Tatra banky Roman Začka tvrdí, že zníženie príspevku môže mierne ovplyvniť správanie klientov najmä na začiatku roka. Banky však svoje podmienky udržujú na

klientsky zaujímavej úrovni, preto aj on predpokladá pretrvávajúci záujem o tento nástroj podpory bývania. Riaditeľ odboru stratégie a vzťahov verejnosti UniBanky Rudolf Gálik dodáva, že v roku 2003 očakáva okrem rastu objemu úverov pre občanov aj rozbeh poskytovania hypotekárnych úverov obciam, mestám a podnikom. Silný konkurenčný boj bánk by sa mal vyznačovať neustálym približovaním a znižovaním úrokových sadzieb, odlíšením kvality a rozsahu služieb, ako aj jednotlivých druhov úverov podľa segmentu klientov.

Okrem úrokov zaujíma klientov, samozrejme, kvalita služieb a čas spracovania úveru. Práve na túto oblasť sa banky zamerajú v najbližšej budúcnosti. Je to oblasť, v ktorej by sa konkurencia bánk mohla ešte vyostriť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS