ČLÁNOK
Medziročný rast vývozu až 30,6 %, dovozu len 25,2 %
27. novembra 2000

Saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri tohto roka pasívne vo výške 6,2 mld. Sk, čo predstavuje najväčší mesačný objem záporného salda v tomto roku. Ešte v septembri dosiahol zahraničný obchod deficit 1,4 mld. Sk. V októbri sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 54,6 mld. Sk a hodnota dovezeného tovaru dosiahla 60,8 mld. Sk. V porovnaní s októbrom 1999 vzrástol vývoz o 37,4 % a dovoz o 47,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Saldo zahraničného obchodu za obdobie január až október vykázalo pasívum v objeme 23,9 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 sa znížilo o 10,1 mld. Sk (o 29,8 %).

Zvýšené saldo oproti septembru súviselo v októbri hlavne s rastom dovozu elektrických strojov pre záznam a reprodukciu obrazu a zvuku o 1,9 mld. Sk, nerastných palív, minerálov, olejov a živičných látok o 1,7 mld. Sk (z toho zemného plynu o 1,2 mld. Sk). Kotlov, strojov a prístrojov sa doviezlo viac o 1 mld. Sk, motorových vozidiel, traktorov a motocyklov tiež o 1 mld. Sk (z toho osobných automobilov o 0,6 mld. Sk). Vzrástol i dovoz organických chemických výrobkov o 417 mil. Sk, drôtov a káblov o 380 mil. Sk a vysielacích prístrojov o 371 mil. Sk. Viac sa doviezlo i výrobkov zo železa a ocele o 303 mil. Sk, ropy o 288 mil. Sk a farmaceutických výrobkov 279 mil. Sk. U mnohých tovarov stagnujúci dovoz v septembri bol nahradený zvýšeným dovozom v októbri. Z územného hľadiska bol zvýšený dovoz tovarov z Nemecka o 1,9 mld. Sk, Ruska o 1,3 mld. Sk, Českej republiky o 1,2 mld. Sk a Talianska o 1 mld. Sk.

Za desať mesiacov tohto roka vývoz tovaru medziročne vzrástol o 30,6 % na 449 mld. Sk (10,6 mld. EUR). Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vo vývoze Slovenskej republiky sa medziročne zvýšil vývoz do Nemecka o 24,4 %, Českej republiky o 25,6 %, Talianska a Rakúska zhodne o 34,2 %, Poľska o 44,2 %, Francúzska o 41,9 % a Maďarska o 40,3 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení vzrástol vývoz do krajín EÚ o 29,1 % (tvoril 59,1 % z celkového vývozu SR), do krajín OECD o 30,5 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 91,6 %) a do krajín CEFTA o 32,6 % (tvoril 30,2 % z celkového vývozu SR).

Do SR sa v januári až októbri doviezol tovar v hodnote 472,9 mld. Sk (11,1 mld. EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 25,2 %. Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám dovozu medziročne vzrástol dovoz z Nemecka o 19,2 %, Ruska o 89,1 %, Českej republiky o 8,3 %, Talianska o 8,9 %, Rakúska o 3,9 %, Francúzska o 4,3 %, Poľska o 34,5 %, Španielska o 150,7 % a Spojeného kráľovstva o 39 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 18,5 % (tvoril 49,3 % z celkového dovozu), z krajín OECD o 16,1 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 75,2 %) a z krajín CEFTA o 13,1 % (tvoril 21,5 % z celkového dovozu).

Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom (75,8 mld. Sk), Španielskom (7,8 mld. Sk), Japonskom (7,4 mld. Sk) a Čínou (6 mld. Sk). Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom (18,4 mld. Sk), Poľskom a Maďarskom (zhodne 11,8 mld. Sk), Talianskom (11,1 mld. Sk), Českou republikou (8,7 mld. Sk) a Francúzskom (6,2 mld. Sk).

Doterajším tohtoročným maximálnym mesačným saldom zahraničného obchodu bola augustová úroveň 4,5 mld. Sk. Podľa definitívnych výsledkov predstavoval deficit zahraničnoobchodnej bilancie Slovenska za rok 1999 celkovo 45,243 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1998 sa znížil o 37,686 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS