ČLÁNOK
Medziročný rast menového agregátu M2
18. augusta 1998

Pri porovnaní s júnom to znamená zvýšenie miery rastu o 0,5 percentuálneho bodu. Cieľ NBS v oblasti miery rastu M2 je pre tento rok definovaný úrovňou 9,4 %. Celkový objem peňažného agregátu M2 dosiahol na konci júla 460,9 mld. Sk, čo je pri porovnaní s júnom rast o 9,9 mld. Sk. Pričinil sa o to predovšetkým rast objemu korunových vkladov. Terminované korunové vklady vzrástli v priebehu júla o 3,3 mld. Sk na 246,9 mld. Sk a netermínované o 5,3 mld. Sk na 108,5 mld. Sk. Objem vkladov v cudzích menách pritom vzrástol o 0,9 mld. Sk na 53,9 mld. Sk a objem obeživa vzrástol o 0,4 mld. Sk na 51,6 mld. Sk. Štyri spomenuté agregáty – termínované a netermínované korunové vklady, vklady v cudzej mene a obeživo – tvoria spolu peňažnú zásobu M2. Rast agregátu M2 bol v júli ťahaný predovšetkým úvermi vlády. Čistý úver vlády totiž v priebehu júla vzrástol o 10,5 mld. Sk na 114,4 mld. Sk. Na medziročnej báze dosahuje rast čistého úveru vláde úroveň 4,1 %. Korunové úvery podnikom zaznamenali v júli pokles o 1,5 mld. Sk na 318,5 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vykazujú rast o 2,4 %. Úvery obyvateľstvu vzrástli o 0,4 mld. Sk na 22,6 mld. Sk. Medziročné porovnanie hovorí o raste objemu úverov obyvateľstvu o 18,9 %. Úvery v cudzej mene vzrástli v júli o 2 mld. Sk na 38,5 mld. Sk, čo znamená medziročný rast o 13,9 %. Fond národného majetku SR sa voči bankovému sektoru nachádza aj naďalej v pozícii dlžníka. Čistý úver FNM dosahoval na konci júla podľa predbežných údajov NBS 0,5 mld. Sk. Na začiatku tohto roka sa pritom FNM voči bankovému sektoru nachádzal v pozícii veriteľa, keď čistý úver FNM dosahoval mínus 3 mld. Sk. Do pozície dlžníka sa FNM voči slovenským bankám dostal v júni tohto roka. V pozícia veriteľa bol pritom od decembra 1995.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS