ČLÁNOK
Medziročne stúpli ceny v januári o 7,3 %
7. februára 2003

Spotrebiteľské ceny sa v januári oproti decembru minulého roka zvýšili v úhrne o 5,3 %. Najrýchlejšie rástli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá o 14,4 % a v doprave o 7,6 %. Ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje sa zvýšili o 4 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 3,2 %, rekreácia a kultúra o 1,6 %, zdravotníctvo o 1,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,4 %, rozličné tovary a služby o 1,3 %, nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu o 0,2 %. Klesli ceny poštových a telekomunikačných služieb o 1,5 %, odevov a obuvi o 0,4 % a za vzdelanie o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Na rast cien potravín o 4,3 % vplývali najmä vyššie ceny zeleniny, vrátane zemiakov o 10,7 %, ovocia o 10 %, olejov a tukov o 5,8 %, chleba a obilnín o 5,7 % a mlieka, syrov a vajec o 4,5 %. Ceny nealkoholických nápojov vzrástli o 1,8 %. Vyššie ceny mäsa súviseli najmä s rastom cien hovädzieho mäsa o 2 %, údenín o 1,8 % a hydiny o 0,7 %. Klesli ceny bravčového mäsa o 1 %. Rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobilo zvýšenie cien alkoholických nápojov o 1,6 % a tabaku o 1,2 %.

Zníženie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnil pokles cien obuvi o 0,6 % a odevov o 0,4 %. Zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá spôsobili vyššie ceny plynu o 55 %, plynu v bombách o 12,4 %, vodného o 42,3 % a stočného o 31,7 %, elektriny o 28,3 %, iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie o 8,4 %, tepla o 6,7 %, pevných palív o 4,2 %, skutočného nájomného plateného nájomníkmi o 2,8 %, odvozu, likvidácie odpadu a sanitárnych služieb o 2,5 %, služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 1,3 % a tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,2 %.

Rast cien v odbore nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu ovplyvnili vyššie ceny domácich spotrebičov o 0,3 %, nábytku, zariadenia, podlahových krytín, kobercov, bytového textilu a skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť zhodne o 0,2 %, nástrojov, zariadení pre dom a záhradu a tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,1 %.

V zdravotníctve sa cenový index zvýšil vplyvom vyšších cien zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení a zdravotníckych služieb iných ako nemocničných zhodne o 1,4 %. Nemocničné služby sa zvýšili o 4,2 %.

Zvýšenie cien v doprave súviselo najmä s vyššími cenami dopravných služieb, keď vzrástli ceny železničnej osobnej dopravy o 17,5 %, žiackych cestovných lístkov o 78,6 % a cestnej osobnej dopravy o 17,1 %, leteckej osobnej dopravy o 1,7 %, iných dopravných služieb o 3,7 %. Vzrástli aj ceny nákupu dopravných prostriedkov o 5,6 % a prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 2,7 %.

V odbore pošty a telekomunikácie sa znížili ceny telefónnych a faxových prístrojov o 5,6 % a telefónnych a faxových služieb o 2,2 %. Vzrástli ceny poštových služieb o 25,3 %.

Rast cien v odbore rekreácia a kultúra spôsobili vyššie ceny rekreačných a kultúrnych služieb o 3,2 %, novín, kníh a kancelárskych potrieb o 3,1 %, dovoleniek s programom o 1,1 % a iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 1 %. Znížili sa ceny iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu o 0,5 % a audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,4 %.

Pokles cien vzdelania spôsobili nižšie ceny vzdelania, ktoré nie je definované úrovňou o 0,6 %. Zvýšili sa ceny predškolského a základného vzdelania o 0,1 %.

Zvýšenie cien v odbore hotely, kaviarne a reštaurácie ovplyvnili vyššie ceny ubytovacích služieb o 10,5 % a stravovania o 2,8 %. Na rast cien v odbore rozličné tovary a služby vplývali vyššie ceny iných služieb inde neklasifikovaných o 5,5 %, sociálnych služieb o 2,3 %, poistenia o 1,7 %, osobnej starostlivosti o 1,3 % a osobných predmetov inde neklasifikovaných o 0,2 %. Klesli ceny finančných služieb inde neklasifikovaných o 3,8 %.

V januári 2003 v porovnaní s januárom 2002 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 7,3 %, v tom v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 15,4 %, rozličné tovary a služby o 11,4 %, pošty a telekomunikácie o 10 %, doprava o 7,7 %, zdravotníctvo o 6,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 6,2 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 5,4 %, vzdelanie o 3,9 %, rekreácia a kultúra o 3,1 %, odevy a obuv o 2,7 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 2,2 %, nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu o 1,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2003 oproti decembru 2002 zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 4,9 % a dôchodcov o 6,8 %. V januári 2003 v porovnaní s januárom 2002 bol index spotrebiteľských cien vyšší za domácnosti zamestnancov o 6,8 % a dôchodcov o 8,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS