ČLÁNOK
Medzinárodný tender na predaj Poštovej banky bude vyhlásený v júli
19. júna 2001

Medzinárodný tender na odpredaj majoritného podielu v Poštovej banke, a.s. by mal byť v domácej a zahraničnej tlači zverejnený v júli. V súčasnosti v banke vykonáva due diligence spoločnosť KPMG a pripravuje informačné memorandum. Informoval o tom predseda Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič.

Rezort financií začiatkom marca tohto roka podpísal memorandum o porozumení s minoritným súkromným akcionárom PB. Akcionárska dohoda medzi štátnymi vlastníkmi a Istrokapitálom, a.s., Bratislava predpokladá koordináciu krokov pri predaji banky strategickému investorovi. Vlastníci sa v memorande zaviazali, že vytvoria všetkým záujemcom o PB rovnaké podmienky pre účasť na všetkých fázach procesu predaja banky.

Dominantné postavenie medzi akcionármi banky má po zvýšení základného imania o 2,4 mld. Sk na 3,6 mld. Sk v polovici minulého roka Slovenská konsolidačná s podielom 46,82 %, Slovenská pošta kontroluje 12,24 %. Súkromnými akcionármi s vyše 5 % akcií sú spoločnosti JCG kontrolujúca 9,72 % akcionárskych práv a Finance Continental Group, o.c.p. s 5,3-percentným podielom, patriace do skupiny Istrokapitál.

Poštová banka začala svoju činnosť ako akciová spoločnosť v roku 1991 pod názvom Poštová banka, a.s. Praha. Ku koncu roka 1992 prišlo k jej rozdeleniu na dva samostatné subjekty. PB ukončila hospodárenie v prvom štvrťroku so stratou 142,6 mil. Sk. Banke sa tak po neúspešnom minuloročnom hospodárení, keď predbežne vykázala stratu 844,2 mil. Sk a viacerých zmenách, ktoré prispeli k jej konsolidácii, stále nepodarilo dostať z červených čísel. Bilančná hodnota banky vzrástla od konca uplynulého roka takmer o 2 % na konečnú marcovú úroveň 20 mld. Sk. Objem poskytnutých úverov bol 4,948 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho dosiahli 687,109 mil. Sk. Záväzky voči klientom predstavovali 16,364 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS