ČLÁNOK
Medzinárodný menový fond v najnovšej správe pozitívne hodnotí tempo rastu čínskej ekonomiky
27. augusta 2001

Medzinárodný menový fond v najnovšej hodnotiacej správe konštatuje, že čínska ekonomika dosiahne v roku 2001 rast na úrovni 7,5% a aj ďalšie krátkodobé perspektívy vyzerajú veľmi priaznivo.

Trhovo orientované reformy, ktoré sa v Číne realizujú vyše dvadsať rokov, priniesli viditeľný úspech a ekonomickú transformáciu krajiny.

MMF s uznaním akcentuje aj fakt, že rastové dáta zostávajú počas roka 2001 robustné napriek spomaleniu v globálnej ekonomike, pričom ČĽR získava čoraz silnejšiu finančnú pozíciu vo svete.

Hrubý domáci produkt vzrástol za I. polrok 2001 o 7,9% v porovnaní s tým istým obdobím roku 2000, čo vyplýva zo stále silných investičných aktivít a z neochabujúceho maloobchodného predaja, hoci MMF zároveň upozorňuje na riziko mierneho spomalenia tempa rastu HDP v priebehu tretieho a štvrtého kvartálu 2001.

Značná časť investícií sa uskutočňuje v sektore stavebníctva, osobitne v súvislosti s prípravami na Olympijské hry, ktoré budú v Číne v roku 2008.

Pozitívne konštatovania Medzinárodného menového fondu sa vzťahujú aj na riešenie problematiky nevýkonných, štátom vlastnených podnikov, ako aj zvládanie sociálnych nákladov tranzitívneho obdobia čínskej ekonomiky.

Nevyhnutné budú aj ďalšie razantné reformy, ktorých urgentnosť podčiarkuje očakávaný vstup ČĽR do Svetovej obchodnej organizácie – WTO, ku ktorému by malo definitívne dôjsť – po 15 rokoch prístupových rokovaní – v novembri tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS