ČLÁNOK
Medzinárodné konzorcium zacalo kontrolu portfólia SKo
11. marca 2003

Medzinárodné poradenské konzorcium tvorené spolocnostami CA IB Securities, a.s., o.c.p., HMG & Partners a Benefit Finance, a.s. zacalo intenzívnu hlbkovú kontrolu prevažnej casti portfólia pohladávok spravovaných Slovenskou konsolidacnou, a.s. (SKo). Due diligence je súcastou rozsiahleho projektu financovaného v rámci programu Phare. Jeho cielom je poskytnút SKo potrebné služby a know-how z oblasti financného a právneho poradenstva pri tvorbe a realizácii jej obchodnej stratégie nakladania so spravovaným portfóliom. Informoval o tom tlacový tajomník SKo Patrik Golský.

Konzorcium poradcov sa vybralo na základe medzinárodného tendra zorganizovaného na konci minulého roka. Nad celým projektom má dozor Delegácia Európskej komisie, Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR. Kombináciou doterajších skúseností SKo a medzinárodného know-how poradenského konzorcia sa vytvorí priestor pre efektívne vysporiadanie prevažnej casti jej portfólia a zvýšenie transparentnosti pri správe a realizácii portfólia spravovaných pohladávok.

Spolocnost CA IB je investicnou bankou skupiny HVB Group. Poskytuje komplexné služby v oblasti financného poradenstva. Spolocnost Benefit Finance je poradenská spolocnost zložená z odborníkov, ktorí predtým pôsobili ako investicní bankári v rakúskej financnej skupine Raiffeissen. Spolocnost pôsobí na trhu od roku 2000 a orientuje sa hlavne na poradenstvo v oblasti podnikových financií v teritóriu strednej a východnej Európy. HMG poskytuje právne služby prostredníctvom týmu advokátov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS