ČLÁNOK
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch IBCA varuje
4. júna 1998

V takomto prípade by bola Fitch IBCA nútená prehodnotiť ratingové hodnotenia v regióne. Hoci je Európska únia najdôležitejším obchodným, partnerom krajín strednej Európy, Rusko je stále hlavným dodávateľom strategických komodít, predovšetkým energetických, a podieľa sa približne jednou osminou na importe 12 krajín regiónu. V prípade niektorých stredoeurópskych krajín sa Rusko podieľa na celkovom obchode až 25 percentami. IBCA v novembri potvrdila svoj dlhodobý devízový rating BBB – (BBB mínus) na predtým ohodnotené dlhopisy Slovenskej republiky emitované v zahraničí bez štátnej záruky. Zároveň agentúra potvrdila svoj krátkodobý devízový rating A3 na cenné papiere so splatnosťou do jedného roka a svoj dlhodobý rating A- (A mínus) na domácu menu. Naposledy IBCA potvrdila slovenský rating v máji tohto roka, keď určila slovenským trojročným bondom vo výške 15 mld. JPY so splatnosťou do 29. mája 2001 hodnotenie BBB-. Opätovne však upozornila na negatívny vplyv nestabilnej politickej situácie. Ekonomická a politická kríza v Rusku by sa podľa ratingovej agentúry mohla rozšíriť aj do tých krajín, ktorých ekonomiky nie sú priamo vystavené vývoju v Rusku. Investori musia zhodnotiť fundamentálne silné a slabé stránky daného regiónu, a predovšetkým potenciálne vplyvy krízy a politickej nestability v Rusku na proces rozšírenia NATO a EÚ na východ. Krajiny, ktoré majú slabú pozíciu v oblasti externej likvidity, budú ohrozené rizikami rozšírenia ruskej krízy. Fitch IBCA monitoruje situáciu v Rusku veľmi pozorne. Zhodnocuje tiež nové fiškálne opatrenia, zverejnené ruskou vládou v piatok. Agentúra Fitch IBCA 28. mája varovala, že ruská vláda musí prijať rázne opatrenia na stabilizáciu verejných financií, čomu by malo finančne pomôcť medzinárodné spoločenstvo. Hlavným podporným faktorom hodnotenia Ruska agentúrou Fitch IBCA je súčasná úroveň medzinárodnej politickej podpory Rusku a špecifické postavenie Ruska spomedzi transformujúcich sa krajín. Stabilita Ruska je totiž veľmi dôležitou skutočnosťou. Napriek podpore je však neistota, týkajúca sa časového rozvrhnutia poskytovania podpory Rusku zo strany svetového spoločenstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS