ČLÁNOK
Medzibankový trh odhaduje účtovný deficit na 50 mld. Sk
16. októbra 1997

Podľa správy o príprave štátneho rozpočtu, ktorý v utorok prerokovala vláda SR by mal byť fiskálny deficit v budúcom roku 5 mld. Sk. Účtovný schodok je však oproti fiskálnemu vyšší o splátky štátneho dlhu. Tie podľa evidencií dílerov slovenských bánk v budúcom roku určite prekročia sumu 40 mld. Sk. Správa o stave budúcoročného rozpočtu, ktorú prerokovala vláda SR neobsahuje informáciu o presnej sume splátok istiny štátneho dlhu, ktorú bude musieť štát v budúcom roku uhradiť. Táto suma sa bude skladať zo splátok dlhopisov použitých na financovanie deficitov štátneho rozpočtu v minulých rokoch, ako aj ostatných dlhov, ktoré na seba zobral štát, ako sú pôžičky na diaľnice a podobne. Díleri slovenských bánk majú k dispozícii iba údaje o štátnych dlhopisoch, ktoré bude štát musieť splatiť na budúci rok. Ide o 11 emisií štátnych dlhopisov, ktorými sa vykrýval deficit rozpočtu z roku 1996 s celkovou nominálnou hodnotou 27,845 mld. Sk. Okrem toho sú v budúcom roku splatné aj dve emisie dlhopisov, ktorými sa vykrýval deficit z roku 1994. Nominálna hodnota dlhopisov z týchto dvoch emisií je 8,86 mld. Sk. K sume týchto nominálnych hodnôt treba pripočítať ešte tzv. kupón., ktorý je splatný v budúcom roku. Kupón je pevne stanovený výnos, ktorým je dlhopis úročený a ktorý v dohodnutom termíne, ako je napríklad termín splatnosti dlhopisu, pripadne jeho majiteľovi. V prípade štátnych dlhopisov splatných v budúcom roku sa výška tohto kupónu pohybuje od 9 do 12 % ročne. „Celková suma, ktorú bude musieť štát v budúcom roku uhradiť na splátky istín štátnych dlhopisov a príslušných výnosov bude takmer 41 mld. Sk. Ak k tomu pripočítame 5 mld. Sk avizovaného fiskálneho schodku a sumu, ktorú si štát požičal mimo medzibankového trhu, dá sa predpokladať, že účtovný deficit sa bude pravdepobne pohybovať blízko hodnote 50 mld. Sk,“ vysvetlil šéfdíler Credit Loyonnais Bank Slovakia Martin Hrozány.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS