ČLÁNOK
Medzi podnikmi prevládajú optimistické očakávania
18. januára 2001

Prakticky vo všetkých oblastiach hospodárskej činnosti medzi slovenskými podnikmi prevládajú optimistické očakávania ohľadom vývoja v roku 2001. Podniky sú pesimistické len v oblasti zamestnanosti, kde prevažuje očakávanie jej ďalšieho znižovania. Z odvetvového hľadiska prevažujú optimistické očakávania hlavne medzi podnikmi s priemyselnou výrobou, najviac pesimistické sú podniky služieb. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa už tretí rok uskutočnil medzi slovenskými podnikmi, ktoré sú členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Až 58,9 % podnikov očakáva v tomto roku rast predaja, pričom v minulom roku tento údaj predstavoval len necelých 43 %. Pokles predaja očakáva len 8,1 % opýtaných podnikov. Z prieskumu vyplýva, že najoptimistickejšie očakávania majú firmy so zmiešaným medzinárodným kapitálom, kde až 90 % opýtaných očakáva zvýšenie svojho predaja. Z hľadiska odvetví sú najoptimistickejšie podniky s priemyselnou výrobou, najmenej optimistické sú podniky služieb. Polovica opýtaných podnikov sa domnieva, že v tomto roku dosiahne vyšší prevádzkový zisk ako vlani, kým s poklesom počíta necelých 17 % podnikov. Najoptimistickejšie sú rovnako ako pri raste predaja podniky s priemyselnou činnosťou a najpesimistickejšie podniky služieb.

Súhrnne medzi opýtanými podnikmi prevažuje očakávanie zníženia zamestnanosti, keď s rastom počíta 22,5 % firiem, ale s poklesom 28,9 %. Priaznivejší vývoj opäť očakávajú podniky s priemyselnou výrobou a stavebné podniky.

Na rozdiel od roku 2000, keď medzi podnikmi prevládal pesimistický výhľad likvidity, pre rok 2001 väčšina firiem ráta so znížením svojej zadlženosti, ako aj s poklesom pohľadávok po lehote splatnosti. Väčšina opýtaných však očakáva, že sa ani v tomto roku nezlepší dostupnosť bankových úverov.

Medzi opýtanými spoločnosťami pokračuje trend zlepšovania hodnotenia príspevku hospodárskej politiky vlády k vývoju podnikateľského prostredia. Ak v roku 1998 pozitívne hodnotilo vplyv hospodárskej politiky na svoju činnosť iba 7 % podnikov, tak v roku 1999 to bolo už 12,6 % a v minulom roku sa podiel pozitívne hodnotiacich subjektov zvýšil na 18,5 %. Napriek tomu však až 74 % podnikov označilo vplyv hospodárskej politiky vlády za negatívny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS