ČLÁNOK
Medzi návrhmi riešenia situácie v SKB nie je navýšenie ZI
27. apríla 2000

Riešeniu problému Slovenskej kreditnej banky (SKB) sa v utorok na pôde ministerstva financií venovali spoločne minister hospodárstva Ľubomír Harach, guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko a ministerka financií Brigita Schmögnerová. Podľa ministerky Schmögnerovej sa už rozbehnutý scenár nedá zastaviť, rokovania však budú pokračovať ďalej a naďalej sa bude hľadať riešenie. V tejto chvíli však medzi navrhnutými riešeniami nie je navýšenie základného imania (ZI) banky. „Nevzdávame sa,“ povedala ministerka financií.
V utorok po rokovaní s predstaviteľmi prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ďalej ministerka uviedla, že momentálne ministerstvo financií nezamýšľa skrátiť termín trvania dovoznej prirážky, ktoré požadovali zamestnávatelia. Podľa ministerky nie je priestor ani na znižovanie sadzieb daní z príjmov. Prezident AZZZ SR Michal Ľach ocenil najmä ochotu ministerky o veciach rokovať, podľa neho však treba zjednotiť celkový pohľad jednotlivých ekonomických ministrov na danú problematiku.
Bankový dohľad NBS pozastavil na prechodnú dobu manipuláciu s vkladmi v SKB v nútenej správe. V SKB zaviedol ú bankového dohľadu NBS nútenú správu v stredu minulý týždeň. Dôvodom bola zlá ekonomická a finančná situácia banky, ktorá v posledných dňoch vyústila do nedostatku finančných prostriedkov na plynulé uhrádzanie bezhotovostných platieb klientov, ako aj k ich zadržiavaniu, čím boli poškodzované záujmy klientov. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS