ČLÁNOK
Medzi najzávažnejšie problémy patrí aj transparentnosť
20. júna 2001

Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Ivan Saktor a viceprezident Peter Gajdoš hovorili s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Donaldom Johnstonom o spolupráci s poradným výborom tejto organizácie pre odbory.

KOZ je členom Trade Union Advisory Comitee (Poradný výbor pre odbory) od 1. mája tohto roku. Tento orgán pôsobí pri OECD a vyjadruje sa k jednotlivým materiálom, ktoré vznikajú na pôde OECD. „Hovorili sme o problémoch slovenskej ekonomiky, o vysokej nezamestnanosti, inflácii a nízkej kvalite ekonomického rastu, poznamenal Gajdoš. Predstavitelia KOZ hovorili o očakávaniach, ktoré spájajú so vstupom Slovenska do OECD. Generálny tajomník hovoril o tom, čo všetko musí ešte Slovensko urobiť preto, aby sa stalo plnohodnotným členom OECD. Išlo hlavne o kvalitné ekonomické prostredie, vďaka ktorému sa môže na Slovensku udomácniť zahraničný kapitál.

„Medzi najzávažnejšie problémy sú transparentnosť, daňové zákony, otázka vymožiteľnosti práva a ďalšie faktory, ktoré bránia masívnejšiemu vstupu zahraničného kapitálu,“ povedal Gajdoš.

Okrem predstaviteľov KOZ boli na stretnutí s generálnym tajomníkom zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov.

Predstavitelia odborov a zamestnávateľov hovorili o tom ako využívať analytické materiály, ktoré pripravuje OECD.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Organization for Economic Cooperation and Development) je medzivládna organizácia hospodársky najsilnejších štátov sveta. Vznikla v roku 1961 prebudovaním Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorá vznikla v roku 1948 kvôli realizácii Marshallovho plánu. Cieľom OECD je koordinovať hospodársku a sociálnu politiku členských krajín kvôli dosiahnutiu ekonomického rastu, zamestnanosti, finančnej stability. Pred dosiahnutie tohto cieľa OECD podporuje investície a liberalizáciu platobného styku a odstraňuje prekážky výmeny tovarov a služieb. Sekretariát OECD je v Paríži. Hlavným orgánmi OECD sú Rada, Výkonný výbor, Odborné komisie a Sekretariát na čele s generálnym tajomníkom.

V tejto funkcii je od roku 1996 Kanaďan Donald (James) Johnston. Narodil sa 12. júna 1936. Je absolventom McGill University a University of Grenoble. Pracoval v súkromných právnických kanceláriách a prednášal. Bol šéfom štátnej pokladne (1980- 1982), ministrom regionálneho rozvoja, vedy a techniky (1982) ministrom spravodlivosti a generálnym prokurátorom (1984). V rokoch 1990 až 1994 bol prezidentom Liberálnej strany. Je autorom publikácie How To Survive Canada´s Tax Chaos (Kto prečká kanadský daňový chaos – 1974). Medzi záľuby Johnsotona patrí písenie, tenis a hra na klavír. Je členom klubu Mount – Royal v Montreale a klubu Montreal Indoor Tennis.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS