ČLÁNOK
MedImmune, Inc.
8. novembra 2001

MedImmune, Inc. je zameraná na využitie najnovších poznatkov z imunológie a príbuzných vedných disciplín a na vývoj sofistikovaných produktov, najmä liekov určených na liečenie infekčných chorôb, porúch imunitného systému a rakoviny. Široké uplatnenie nachádzajú jej produkty aj vo sfére transplantačnej medicíny. Popri USA má svoje pobočky i v Európe (v Holandsku). Doposiaľ uviedla spoločnosť na trh radu významných liekov, medzi ktoré sa môže zaradiť Synagis®. Jedná sa o produkt pripravovaný technológiou rekombinácie DNA a vykazuje neutralizačnú a blokujúcu aktivitu proti RSV, vírusu spôsobujúci vážne ochorenie dýchacieho systému, hlavne u detských pacientov. Podobné účinky má RespiGam®. Proti zápalu pľúc u pacientov s oslabenou imunitou, zahrňujúc pacientov s AIDS, firma na trh dodala liek Neutrexin®. Ďalším obohatením trhu z produktov MedImmune, Inc. je selektívne cytoochranné činidlo redukujúce toxicitu spojenú s liečením rakoviny chemoterapiou a rádioterapiou Ethyol®.

Momentálne MedImmune v spolupráci s BioTransplant Incorporated vyvíja MEDI-507. Selektivita a dlhotrvajúci efekt tohto inhibítora predpokladajú možnosť jeho aplikácie na poli transplantácie alebo pri liečení pacientov s istými ochoreniami imunity.

Imunologické ochorenia sú dôležitým celosvetovým lekárskym problémom a zahŕňajú choroby ako reumatická artritída, skleróza multiplex, Crohnova choroba a psoriáza. Spoločnosť verí, že jedinečné vlastnosti regulácie imunity MEDI-507 môžu byť užitočné pri istých ochoreniach. V prvej fáze testovania je možnosť využitia pri psoriáze.

Bola ukončená polovičná fáza testovania MEDI-507 pri transplantácii orgánov.

V ostatnom období firma zaznamenala výrazné zlepšenie hospodárskych výsledkov podložené aj 41%-ným rastom výnosov v roku 2000 z 383,4 mil. USD na 540,5 mil. USD. Čistý zisk spoločnosti vzrástol o viac ako polovicu z 93 mil. USD na 145 mil. USD. Celkové aktíva spoločnosti prekročili hranicu 1 mld. USD, kým v roku 1999 boli na úrovni 648 mil. USD. Náklady na výskum a vývoj vzrástli o 11% z 59,6 mil. USD na 66,3 mil. USD. Tieto údaje svedčia skôr o istej stagnácii výskumu a snahe dokončiť a čo najrýchlejšie uviesť na trh nové produkty. Vlastné imanie vzrástlo na 843,6 mil. USD. V porovnaní s rokom 1999 ide o 57%-ný nárast. Trhová kapitalizácia je na úrovni 9,64 mld. USD. Spoločnosť vrátane svojich pobočiek eviduje 790 zamestnancov. Hodnota ukazovateľa P/E Ratio je 64,44. Vývoj cien akcií možno hodnotiť ako mierne kolísavý. Za predchádzajúcich 52 týždňov dosiahla cena akcií svoje maximum 86,13 USD/akciu koncom októbra 2000, po tomto dátume zaznamenali akcie plynulý prepad až na 27,63 USD/akciu v druhej polovici marca 2001. V súčasnosti sa pohybujú na úrovni 45,30 USD/akciu. Priemerný ročný rast výnosov sa očakáva na úrovni 30,70%, tesne pod očakávaniami celého odvetvia.

V prvom kvartáli tohto roku spoločnosť dosiahla 19%-ný rast výnosov a 26%-ný rast čistého zisku. Tieto sľubné výsledky možno pripísať na vrub najmä rastúcemu objemu predaja lieku Synagis, ktorý sa teší stále väčšej obľube. Vo svojej kategórii je prvým a zatiaľ jediným akreditovaným produktom. V roku 2000 objem jeho predaja vyletel o 46% na 434 mil. USD. Okrem Synagis-u v štádiu predaja sú ešte ďalšie štyri produkty, osem je zatiaľ vo fáze vývoja a testovania s perspektívou skorého uvedenia na trh. Podľa vyjadrení popredných predstaviteľov sa bude spoločnosť v budúcnosti viac orientovať na oblasť onkológie.

Prvým krokom k naplneniu tohto strategického rozhodnutia bola koncom roku 1999 akvizícia spoločnosti U.S. Bioscience v hodnote 580 mil. USD. U.S. Bioscience je farmaceutická spoločnosť primárne špecializovaná na vývoj a predaj produktov pre pacientov trpiacich rakovinou a AIDS. Spoločnosť úspešne rozvíja, na základe licenčných zmlúv a dohôd o spolupráci pri vývoji a predaji, spoluprácu s firmami GlaxoSmithKline, Medarex, Alkermes, Genaera, Targesome, Abbott, ALZA Corp., Schering-Plough Corp. a inými.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS