ČLÁNOK
Medex bude emitovať dlhopisy za 10 mil. Sk
14. januára 2003

Spoločnosť Medex, s.r.o., Maršová začne vydávať 22. januára dlhopisy s menovitou hodnotou 10 tis. Sk, pričom ich počet dosiahne 1 tis. Celková hodnota emisie tak bude predstavovať 10 mil. Sk. Primárny predaj bude trvať šesť mesiacov od začiatku vydávania dlhopisov, teda od 22. januára. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Dátumom splatnosti dlhopisov je 22. január 2011. Spoločnosť bude predávať dlhopisy neverejným predajom vybraným investorom, ktorých počet nepresiahne 50.

Úrokový výnos dlhopisu vo výške 12 % p.a. bude spoločnosť vyplácať polročne, vždy k 22. júlu a 1. januáru bežného roka. Emisný kurz predstavuje 100 % menovitej hodnoty dlhopisu. Dlhopisy budú mať podobu zaknihovaného cenného papiera na meno. Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z dlhopisov zabezpečí emitujúca spoločnosť z výnosov z bežnej prevádzkovej činnosti.

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra 7. marca 2000. Jej základné imanie predstavuje viac ako 7,9 mil. Sk. Predmetom činnosti Medexu je hlavne veľkoobchod, maloobchod a podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, nákup a predaj odpadov s obsahom kovov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS