ČLÁNOK
Mečiar vyjadril nádej, že Slovnaft potvrdí svoje postavenie aj v spoločnosti nadnárodného typu
30. marca 1998

Slovnaft, a. s., Bratislava vedel načrieť do domácich rezerv a vytvoriť z nich základ pre ďalší rozvoj firmy. Slovnaft patrí k organizáciám, ktoré dnes majú jasné, čo chcú urobiť, ako a s kým. Spoločnosť ako aj ostatné slovenské firmy potrebujú stabilizované makroekonomické a politické prostredie, ktoré by garantovalo perspektívy rozvoja. Pri dnešnom uvedení do prevádzky Reformingu s kontinuálnom regeneráciou katalyzátora v Slovnafte to povedal predseda vlády Vladimír Mečiar. V. Mečiar vyjadril nádej, že Slovnaft potvrdí svoje postavenie aj v spoločnosti nadnárodného typu. „Vláda vás podporovala a bude podporovať. Dôvera, ktorú sme si navzájom vymenili v privatizácií, sa potvrdila a vrátili ste ju štátu,“ povedal premiér. Predseda vlády uviedol, že slovenský chemický priemysel potreboval v prvom rade transformáciu vlastníckych vzťahov, reštrukturalizáciu trhov a zvýšenie technickej úrovne práce. Ďalšia výkonnosť slovenského trhu bude podľa jeho slov závisieť od nášho správania sa na zahraničných trhoch, pričom musí ísť o aktívny prístup. Generálny riaditeľ Slovnaftu Slavomír Hatina zdôraznil, že v súvislosti so Slovnaftom sa už môže začať hovoriť o spoločnosti nadnárodného typu. Slovnaft investoval v ČR viac ako 800 mil. Sk a investuje aj na Ukrajine, v Maďarsku a Poľsku. Dnes uviedol Slovnaft Bratislava do prevádzky Reforming s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora. Ide o jednu z rozhodujúcich výrobných prevádzok rafinérskej časti Slovnaftu. Projekt si vyžiadal investičné náklady 85 mil. USD. Tie boli zo 65 percent kryté z úveru, ktorý aranžovala ING Barings pri čiastočnej garancii US Exim bank. Predstavitelia spoločnosti zdôraznili, že jedným z účinkov projektu bude zlepšenie hospodárskeho výsledku na úrovni 400 mil. Sk ročne. Projekt prinesie aj zníženie emisií do ovzdušia o 850 ton za rok, pokles množstva vypúšťaných vôd do Dunaja o 685 ton ročne a ochranu pôdy a podzemných vôd, ako aj zlepšenie pracovných podmienok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS