ČLÁNOK
MDPT sa necíti byť kompetentné v riešení pohľadávok ST
7. septembra 2000

Pohľadávky Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) voči verejnoprávnym médiám sú vymáhateľné a zmluva medzi štátom a strategickým investorom Deutsche Telekom predpokladá, že záväzky týchto médií budú uhradené do jedného roka. V prípade, že sa tak nestane, investor bude postupovať štandardnými metódami vymáhania pohľadávok voči samotnému štátu. Na stretnutí s novinármi to uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) Dušan Faktor, pričom nekonkretizoval pojem „štandardné metódy“.

Ako D. Faktor ďalej uviedol, jeho ministerstvo sa v súčasnosti už necíti byť kompetentné v otázke hľadania spôsobu riešenia úhrady dlhov Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu. Podľa jeho slov komisia na riešenie tejto otázky pracuje na Ministerstve kultúry, kde má MDPT svojho zástupcu.

Podľa D. Faktora jeden rok je dostatočne dlhá doba na to, aby sa našlo systémové riešenie. Jedno z riešení môže byť podľa neho privatizácia druhého okruhu STV a prechod vysielania druhého programu na družicu. Iným riešením by mohlo byť poskytnutie účelovej dotácie tak, ako to nedávno navrhol aj minister Jozef Macejko. „Účelová dotácia by pomohla, keby išlo o systémové riešenie hospodárenia STV a rozhlasu, ale nikto nezabezpečí, že tieto médiá nebudú produkovať ďalšie dlhy,“ povedal D. Faktor.

Podľa slov štátneho tajomníka telekomunikácie si voči pohľadávkam nevytvorili žiadne opravné položky, pretože ich považujú za vymáhateľné a nie rizikové. Rovnako si ST neuplatňujú k pohľadávke žiadne príslušenstvo, čím vlastne poskytujú výhodný úver. Na druhej strane však minulý rok museli odviesť daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov za všetky vyfakturované služby bez ohľadu na to, či boli uhradené.

Verejnoprávne médiá dlhujú ST takmer 820 mil. Sk, z čoho 626,6 mil. Sk pripadá na STV. ST pritom poskytujú televízii 50-percentnú zľavu na šírenie druhého okruhu. Cenník platný v súčasnosti bol schválený ešte v roku 1995 s účinnosťou od januára 1996. Odvtedy nedošlo k zmenám v sadzbách rádiokomunikačných služieb okrem zmeny výšky dane z pridanej hodnoty (DPH) zo 6 na 23 percent v roku 1998. V období 1996 až 1999 vyfakturovali ST Slovenskej televízii spolu 1,24 mld. Sk bez DPH, pričom z týchto prostriedkov len 345,9 mil. Sk použili na investície. Za toto obdobie zaplatila STV 909,6 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS