ČLÁNOK
MDPT odsúhlasilo vklad lietadiel do majetku aerolínií
15. novembra 2002

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR odsúhlasilo vklad troch štátnych lietadiel TU 154M do majetku spoločnosti Slovenské aerolínie (SA), čím štát získa vo firme viac ako 90-percentný akcionársky podiel. „Budeme pokračovať v platnom uznesení vlády z novembra minulého roku. Po zmene vlastníckych vzťahov dôjde v riadiacich orgánoch spoločnosti určite k personálnym zmenám,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič. Definitívne o vklade lietadiel do majetku firmy musí rozhodnúť vláda. V horizonte jedného roka sa následne počíta s privatizáciou spoločnosti.

Zadlženosť SA voči štátu predstavuje podľa generálneho riaditeľa SA Miloslava Mészárosa menej ako 170 mil. Sk, pričom po započítaní dlhu štátu voči dopravcovi je to ešte menej. Po navýšení základného imania o hodnotu štátom vložených lietadiel sa zmenia majetkové podiely aj ostatných akcionárov. Devín Group, s.r.o., bude mať po navýšení už len 5,3 % akcií, firma Wili, a.s., Púchov, blízka zakladateľovi a predsedovi predstavenstva SA Viliamovi Veteškovi 4,2 % akcií a ruskej spoločnosti JAK zostane 0,003-percentný podiel. Hodnota nepeňažného vkladu troch lietadiel do majetku spoločnosti bola vyčíslená na 739 mil. Sk. Základné imanie po navýšení by malo dosiahnuť 858,6 mil. Sk.

Slovenské aerolínie, a.s., boli založené v roku 1995. Letecká spoločnosť zrealizovala v minulom roku 1913 letov, na ktorých prepravila takmer 151 tisíc pasažierov. Až 130 tisíc cestujúcich prepravila spoločnosť na nepravidelných linkách. Vlani sa uskutočnilo 961 charterových letov. V súčasnosti pred navýšením ZI je najväčším akcionárom SA s podielom 36,58 % akcií Devín Group, štát vlastní 34 % akcií, ďalších 29,4 % patrí firme Wili a 0,02 % kontroluje ruská spoločnosť JAK. Pri výške základného imania 221,21 mil. Sk bola začiatkom roka trhová hodnota spoločnosti vyčíslená na 117,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS