ČLÁNOK
MDPT nevymáha pohľadávku voči Slovenským aerolíniám
9. novembra 2001

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) evidovalo ku koncu minulého roka pohľadávku vo výške 31,36 mil. Sk voči Slovenským aerolíniám, a.s., (SA) ktorá sa nevymáhala. Vyplýva to zo správy o výsledkoch kontroly plnenia prijímov a hospodárenia s výdavkami rozpočtovej kapitoly MDPT v prvom polroku 2001. Ako na tlačovej besede vo štvrtok uviedol podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Igor Malý, pohľadávka vyplýva z troch zmlúv o prenájme lietadiel z roku 1999.

NKÚ prerokoval podľa Malého zistenia so štátnym tajomníkom a vedúcim úradu MDPT, pričom úlohou ministerstva je podľa neho prijať opatrenia na to, aby sa začalo s vymáhaním pohľadávky. „V piatok SA prerokujú návrh splátkového kalendára svojich záväzkov voči MDPT, pričom záväzky voči rezortnému ministerstvu by mala spoločnosť uhradiť do konca prvého polroka 2002,“ povedal pre agentúru SITA vedúci úradu MDPT Peter Klučka. MDPT porušilo podľa NKÚ rozpočtovú disciplínu aj tým, že nepeňažný vklad ministerstva do základného imania súkromnej a.s. sa uskutočnil v čiastke o 9,6 až 10,5 mil. Sk nižšej, ako bola hodnota hnuteľných vecí stanovená znaleckými posudkami, čím došlo k zmenšeniu majetku štátu. Avšak podľa Klučku to spôsobil päťmesačný odstup medzi ocenením nepeňažného majetku a vkladom do spoločnosti.

Aerolínie v prvom polroku 2001 uhradili MDPT, Slovenskej správe letísk a Leteckému útvaru Ministerstva vnútra SR spolu 69,2 mil. Sk, z toho 8 mil. Sk ministerstvu dopravy. Na začiatku júla tak ministerstvu dopravy za prenájom lietadiel dlžili 38 mil. Sk, pričom záväzky voči Slovenskej správe letísk mali vyrovnané. V súčasnosti záväzky SA voči rezortnému ministerstvu dosahujú okolo 50 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS