ČLÁNOK
MDPT chce novou vyhláškou pomôcť rozvoju internetu v SR
10. januára 2001

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) pripravuje v súčasnosti vyhlášku, ktorá ukladá prevádzkovateľovi verejnej telekomunikačnej siete zverejniť vo vestníku ministerstva súbor prenajímaných telekomunikačných okruhov spolu s ich technickými parametrami. Vyhláška by súčasne podľa slov hovorkyne ministerstva Anny Ghannamovej mala pomôcť riešiť rozvoj využívania internetu na Slovensku.

Vyhláška sa týka najmä monopolného telekomunikačného operátora – Slovenských telekomunikácií, a.s., ktoré túto povinnosť majú na základe licencie. „Medzi prioritné úlohy v krajinách Európskej únie patria aj služby, ktoré sú dominantní prevádzkovatelia telekomunikácií povinní ponúkať verejnosti za výhodných podmienok. Ide najmä o sprístupnenie internetu čo najširším vrstvám spoločnosti,“ uviedla A. Ghannamová.

Návrh spomínanej vyhlášky vypracovalo ministerstvo ešte v minulom roku a v druhej polovici decembra minulého roku sa uskutočnilo aj jej medzirezortné pripomienkovacie konanie. Následne by mal byť návrh tejto vyhlášky zaslaný na prerokovanie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre ústavné právo. Podľa slov riaditeľa odboru telekomunikačnej politiky MDPT Viliama Podhorského však táto vyhláška rieši len technickú stránku prenájmu telekomunikačných okruhov, v jej pôsobnosti však nie je regulácia cien, za ktoré monopolné Slovenské telekomunikácie svoje okruhy prenajímajú. Cenová regulácia je totiž v plnej miere v kompetencii Telekomunikačného úradu SR.

Problematiku prenájmu telekomunikačných okruhov rieši zákon o telekomunikáciách. Podľa znenia tohto zákona poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby prenájmu telekomunikačných okruhov je povinný dohodnúť podmienky a ceny za prenájom telekomunikačných okruhov iným užívateľom tak, aby nedošlo k neodôvodnenému zvýhodňovaniu niektorých užívateľov služby.

Telekomunikácie sú často kritizované za monopolné správanie sa v oblasti prenájmu svojich telekomunikačných okruhov, ktoré zákazníci používajú na pripojenie na internet. Na pripojenie môžu využiť buď služby nezávislého internetového providera, alebo samotných Slovenských telekomunikácií. V súčasnosti skúma podnet Asociácie poskytovateľov internetu (API) Protimonopolný úrad SR. Úrad udelil v októbri minulého roku telekomu pokutu 10 mil. Sk za zneužívanie dominantného postavenia na trhu, pričom voči tomuto rozhodnutiu sa telekomunikácie odvolali. Podľa doteraz známych informácií Úrad zatiaľ žiadne rozhodnutie vo veci odvolania nevydal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS