ČLÁNOK
Maxon chce prepočet dopadov na občana po zavedení rovnej dane
10. septembra 2003

Poslanec Miroslav Maxon kritizoval v rozprave k návrhu zákona o dani z príjmov fakt, že návrh neobsahuje prepočty jeho dopadov na občanov. Novým zákonom sa má zaviesť rovná 19-percentná daň, a preto chcel Maxon prerušiť rokovanie a počkať na predloženie analýzy dopadov rovnej dane na daňovníkov – tak fyzické, ako aj právnické osoby. Tento jeho návrh však nezískal dostatočnú podporu pléna a poslanci návrh zákona posunuli do druhého čítania. Minister financií Ivan Mikloš so spomínanou kritikou nesúhlasil a odporučil mu, tak ako ostatným poslancom, nájsť si na internetovej stránke ministerstva financií koncepciu daňovej reformy, kde sú vyčíslené aj dopady.

Maxon vyhlásil, že do parlamentu neprišli poslanci zastupovať „pána s menom rozpočet, ale občanov“. Nemali by preto v súvislosti s týmto mimoriadne dôležitým zákonom hovoriť len o fiškálnych dopadoch, ale najmä o dopadoch na daňových poplatníkov. Tento poslanec za HZDS adresoval kritiku aj do radov kolegov, keďže mu v rozprave venovalo pozornosť iba minimum zákonodarcov.

V návrhu zákona sa okrem zavedenia rovnej dane navrhuje zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, čo na budúci rok predstavuje sumu 80 832 Sk. Odpočítateľná položka na dieťa by sa mala nahradiť od januára daňovým bonusom, ktorý ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhlo v mesačnej výške 400 Sk. Živnostníci, ktorí nechcú viesť účtovníctvo, si od budúceho roku budú môcť podľa návrhu zákona uplatňovať pri výpočte daňovej povinnosti paušálne výdavky vo výške 25 % z dosiahnutých príjmov. Okrem toho by si daňový základ mali znižovať aj o preukázané výdavky na povinné poistné odvody. Paušálne výdavky by pritom mali používať len podnikatelia, ktorí nie sú platcami dane z pridanej hodnoty (DPH).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS