ČLÁNOK
Matador za tri štvrťroky so ziskom 395,2 mil. Sk
14. novembra 2001

Akciová spoločnosť Matador, a.s., Púchov ukončila tri štvrťroky roku 2000 so ziskom pred zdanením 395,2 mil. Sk pri tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb na úrovni 4,07 mld. Sk. Spoločnosť predpokladá uzavretie tohtoročného hospodárenia so ziskom po zdanení 8,617 mil. Sk. Ako informoval generálny riaditeľ Matadoru Jozef Vozár, na predpokladaný koncoročný zisk bude výrazne vplývať preceňovací rozdiel hodnoty akcií z čias privatizácie. Hodnota podniku bola vtedy nižšia než cena, ktorú dostal zaplatenú Fond národného majetku. Vznikne tak záporný mimoriadny hospodársky výsledok 337,6 mil. Sk.

V súčasnosti pripravuje Matador dva nové investičné projekty. Projekt rozvoja výroby radiálnych plášťov na osobné a ľahké nákladné automobily do roku 2006 si vyžiada zhruba 700 mil. Sk a pripravuje sa tiež rozšírenie spolupráce v rámci spoločného podniku s firmou Continental v hodnote 40 mil. eur. Vzhľadom na štvrtinový podiel Matadoru na podniku bude projekt stáť 10 mil. eur. Prostriedky plánuje podnik získať sčasti dvoma emisiami dlhopisov, prvej v objeme 250 mil. Sk na 4,5 roku a druhej 5,5-ročnej v objeme 300 mil. Sk. Keďže púchovský závod sa plánuje orientovať na vyššiu triedu plášťov pripravuje sa presun 36 zo súčasných 168 druhov pneumatík, vyrábaných v Púchove, do závodu Matadoru v Omsku. Organizačné zmeny spôsobili zníženie počtu zamestnancov približne o 5 %, nové aktivity by mali priniesť okolo 250 nových pracovných miest.

Podľa riaditeľa Matadoru je vzhľadom na značnú diverzifikáciu výroby podnik do značnej miery zabezpečený proti súčasnej svetovej recesii. Z celkového objemu tržieb smeruje 83 % na export. Na trhy západnej Európy smeruje 26 % produkcie podniku, rovnaký podiel má Matador na slovenskom trhu, po 9 % sa predáva v Spojených štátoch amerických a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Ako uviedol Vozár, cieľom spoločnosti je udržať si podiel na európskych trhoch aj napriek prítomnosti nadnárodných spoločností v okolitých krajinách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS