ČLÁNOK
Marcový rast peňažnej zásoby M2
24. apríla 1998

Objem peňažnej zásoby M2 pritom dosiahol v marci pokles oproti februáru o 1,7 % alebo 7,5 mld. Sk na úroveň 445 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informovalo tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska. Peňažný agregát M2 obsahuje okrem hotovostných peňazí aj termínované a netermínované vklady. Medziročný aj medzimesačný rast M2 dosiahli v marci najnižšie tohtoročné úrovne. Medziročný rast je dokonca nižší ako plán NBS vyjadrený v menovom programe na tento rok, podľa ktorého chcela NBS udržať rast M2 na úrovni 9,4 %. V minulom roku dosiahol rast M2 v SR 8,7 %. Pokles objemu M2 bol spôsobený predovšetkým poklesom objemu korunových vkladov o 6,3 mld. Sk. Vo februári pritom ich objem vzrástol o 5 mld. Sk a v januári klesol o 9,1 mld. Sk. Za prvý štvrťrok tohto roku tak došlo k celkovému zníženiu objemu korunových vkladov o 10,4 mld. Sk. Pokles objemu M2 bol v marci tohto roku sprevádzaný aj poklesom výšky mesačnej inflácie. Tá dosiahla najnižšiu tohtoročnú hodnotu 0,2 %. Vo februári dosiahla mesačná inflácia 0,7 % a v januári 1,9 %. Pod vplyvom januárového zvýšenia daní pri tabakových výrobkoch a telekomunikáciách však dosahuje ročná inflácia neustále zvýšené úrovne. V marci to bolo 7,2 %, vo februári 7,5 % a v januári 7,2 %. NBS si za svoj cieľ stanovila v menovom programe udržať infláciu na úrovni 5,6 až 5,9 %. Objem úverov zaznamenal v marci tohto roka rast o 3 mld. Sk alebo 0,8 % na 392,2 mld. Sk. Korunové úvery pritom vzrástli oproti februáru o 4,1 mld. Sk a devízové klesli o 1,1 mld. Sk. Podobná tendencia bola zaznamenaná vo februári, kedy objem korunových úverov vzrástol o 3,2 mld. Sk a objem devízových úverov klesol o 0,4 mld. Sk. Naproti tomu v januári vzrástol objem devízových úverov o 3,2 mld. Sk a korunové poklesli o 4,6 mld. Sk. Medziročný rast úverov dosiahol v marci úroveň 4,3 %, z toho úverov podnikom a obyvateľstvu 2,9 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných vo februári vzrástla o 0,07 bodu na 20,82 %. Vo januári bol pritom zaznamenaný medzimesačný pokles priemernej úrokovej miery o 0,18 bodu. Priemerná úroková miera z celkového stavu úverov dosiahla vo februári 17,28 %, čo je oproti januáru rast o 0,62 bodu. Oproti záveru minulého roka je to rast o 1,07 percentuálneho bodu. Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 59,3 mil. USD. Ich stav k ultimu marca vo výške 3 142,8 mil. USD zodpovedal 3,1-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR v roku 1997. Za menovo bezpečnú sa pritom považuje hranica 3-násobku priemerného mesačného dovozu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS