ČLÁNOK
Marcový deficit zahranicného obchodu mierne prekvapil analytikov
1. mája 2003

Marcové výsledky zahranicného obchodu boli mierne lepšie ako ocakávali analytici. Deficit zahranicného obchodu dosiahol v marci 3,554 mld. Sk a medzirocne poklesol o polovicu rovnako ako aj vo februári. Rozbehnutý trend medzirocného poklesu deficitu by mal podla analytikov pokracovat aj v nasledujúcich mesiacoch roka. Ako uviedol analytik UniBanky Viliam Pätoprstý, pozitívny vývoj už v blízkej dobe zrejme prinúti väcšinu ekonómov zrevidovat ich odhady koncorocného deficitu smerom nadol.

Negatívne saldo zahranicného obchodu mierne prevýšilo ocakávania analytika Tatra banky Róberta Pregu. „Obával som sa prechodného dopadu vysokých cien ropy v case vojnového konfliktu v Iraku na výšku deficitu,“ uviedol. Ako dodal, táto obava sa zatial nenaplnila, ale zostáva aktuálna aj do budúcich mesiacov, kedže vyššie ceny ropy sa premietnu do importu zvycajne do troch mesiacov. Podla Pätoprstého, rovnako ako v predchádzajúcich štyroch mesiacoch bol hlavným tahúnom pozitívneho trendu zahranicného obchodu masívny rast exportu. „Ten vzrástol medzirocne o 24 %, kým rast dovozu predstavoval medzirocne 15 %,“ dodal. Marcový rast vývozu tahali predovšetkým vozidlá. „Pozitívne však tiež je, že tempo rastu vývozu sa v porovnaním s priemerom za prvé dva mesiace zvyšuje vo všetkých kategóriách,“ skonštatoval Pätoprstý. Ako uviedol analytik INB bank Ján Tóth, nad ocakávania rástli exporty ocele, ktoré v posledných mesiacoch dosahujú priaznivé nárasty aj kvôli zvýšeniu cien ocele na trhoch.

Na strane dovozu zaznamenali podla analytika Ludovej banky Mária Blašcáka najvyšší nárast vozidlá, plavidlá a dopravné zariadenia, avšak druhú priecku obsadili cenovo podmienené dovozy nerastných surovín a tretiu priecku plasty. „Až za nimi boli dovozy kovov a strojov, co svedcí o raste exportnej výkonnosti v nosných odvetviach hospodárstva,“ skonštatoval. Tempo rastu dovozu sa však v marci v porovnaní s priemerom zvyšku roka velmi mierne znížilo. Tempo rastu dovozu sa však v marci v porovnaní s priemerom zvyšku roka velmi mierne znížilo. „Medzirocné spomalenie rastu dovozu strojov je však skôr docasné, aj ked indikuje možné spomalenie investicného dovozu, ktoré trh neocakáva,“ uviedol Pätoprstý.

V nasledujúcich mesiacoch ocakáva Prega pokracovanie nastúpeného pozitívneho trendu vývoja zahranicného obchodu. „Náš pôvodný odhad deficitu obchodnej bilancie vo výške 70 mld. Sk, ktorý sa pôvodne zdal byt optimistickým, považujem za reálny, dokonca aj za prekonatelný,“ dodal. Podla Pätoprstého bude zároven postupný trend poklesu deficitu otvárat centrálnej banke stále väcší priestor na pokles úrokových sadzieb a to aj napriek otáznemu vývoju ostatných položiek bežného úctu platobnej bilancie. „Ak chce centrálna banka zabránit dalšiemu zhodnocovaniu meny nevyhne sa pravdepodobne intervenciám na devízovom trhu,“ povedal analytik CSOB Marek Gábriš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS