ČLÁNOK
Manažéri slovenských firiem podľa KPMG veria v euro
12. novembra 2014

Manažéri slovenských firiem veria v euro, podporujú jadrovú energetiku a nespoliehajú sa na EÚ fondy. Zároveň si myslia, že vláda by mala hľadať prostriedky na podporu vzdelávania, vedy a inovácií, aby podporila konkurencieschopnosť krajiny. To sú hlavné zistenia najnovšieho prieskumu KPMG, ktorý sa uskutočnil v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy.

Prijímanie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov je stále väčším problémom pre spoločnosti v strednej a východnej Európe. Tento stav povedie podľa KPMG pravdepodobne k ďalšiemu rastu platov v roku 2015. Viac ako dve tretiny manažérov, teda 69 %, v regióne sa v prieskume vyjadrili, že plánujú zvýšiť platy zamestnancov v budúcom roku. Hlavnou hnacou silou pre zvýšenie platov je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a tlak zo strany zamestnancov. Na Slovensku 54 % opýtaných neplánuje žiadne zmeny v tejto oblasti.

V regióne si 75 % manažérov myslí, že tieňová ekonomika je problém, ktorý treba riešiť. Z jej foriem respondenti pokladajú za najpálčivejšie vyhýbanie sa daňovým povinnostiam utajovaním skutočných príjmov. Podvody v oblasti DPH považujú za vážny problém najčastejšie Slováci, Maďari a Estónci.

Podľa prieskumu KPMG sa 43 % respondentov v regióne vyjadrilo, že ich príslušné vlády by mali hľadať spôsob, ako zvýšiť výdavky na vzdelávanie, vedu a inovácie do roku 2018. Veda jasne dominovala nad rastom infraštruktúry a výdavkami na zdravotný systém. Podpora vedy, vzdelávania a inovácií získala najväčšiu podporu na Slovensku a v Maďarsku.

Kým prakticky nikto z respondentov prieskumu neverí v zánik eura, mnohí biznismeni predpovedajú našej mene po vstupe Litvy do eurozóny stabilné roky. V pozíciu eura silne veria najmä v Poľsku, vyjadrilo sa tak 62 % opýtaných. Na Slovensku v euro verí 48 % manažérov a v Estónsku 46 %. Podľa prieskumu KPMG 65 % litovských vedúcich pracovníkov priznalo, že obrat ich firiem závisí na financovaní z EÚ fondov. Slovensko v tomto ukazovateli dosiahlo 23 %. To je podľa KPMG najmenej zo zúčastnených krajín.

Vzhľadom na pozitívne vnímanie budúceho rastu ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy 69 % vedúcich pracovníkov plánuje v rokoch 2015 až 2017 nové investície. Svoju činnosť sústredia najmä na domáce trhy a na susedné krajiny. Výsledky prieskumu ukázali silnú podporu jadrovej energetiky v Českej republike, vyjadrilo sa tak 77 % manažérov. Silná podpora jadrovej energetiky je aj na Slovensku, uviedlo to 66 % opýtaných.

V septembri 2014 sa členské spoločnosti siete KPMG sa obrátili na manažérov v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy, a to v ČR, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, aby sa podelili o svoje názory na ich národné ekonomiky, euro, zahraničné investície, daňové prostredie, politiku odmeňovania a personálnu politiku v ich firmách. Na on-line prieskum odpovedalo 456 vedúcich pracovníkov, manažérov a majiteľov firiem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS