ČLÁNOK
Malí podnikatelia získajú úver za nižšiu úrokovú sadzbu
20. júna 2002

Podľa návrhu Ministerstva hospodárstva SR (MH) bude Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) poskytovať úvery na základe mikropôžičkového úveru pri upravených podmienkach. Mikropôžičkový program sa upraví v súlade so zákonom NR SR č.231/1999 Z.z. o štátnej pomoci. Ako ďalej vyplýva z materiálu, ktorý na návrh MH prerokuje na jednom z najbližších zasadaní vláda, bude NARMSP poskytovať podporu pre malých podnikateľov prostredníctvom nižšej úrokovej sadzby.

Pri investičných projektoch sa úroková sadzba zníži z pôvodných 11,3 % ročne na 11 %. Pri použití mikropôžičky na nákup zásob obchodného charakteru sa úroková sadzba klesne zo 17,6 % na 15 % p.a. Potrebu znížiť úrokové sadzby vyvolali zmeny na finančnom trhu. Úrokové sadzby pre úvery a pôžičky, ktoré sú uvedené v materiáli, sú výsledkom rokovaní s komerčnými bankami, ktoré vyústili do podpísania zmluvy o realizácii Mikropôžičkového programu so spolupracujúcimi inštitúciami. Materiál MH súčasne obsahuje návrh mechanizmu pre prípadné zmeny úrokových sadzieb alebo iných podmienok programu podľa aktuálnej situácie na finančnom trhu.

Predmetom Mikropôžičkového programu je sprístupnenie úverových zdrojov malým podnikateľom za výhodnejších podmienok. Príjemcami pomoci môžu byť malí podnikatelia zamestnávajúci do 10 pracovníkov, musia však spĺňať podmienky zákona o štátnej pomoci. Formou podpory je pomoc, ktorá sa poskytuje prostredníctvom zvýhodnenej úrokovej sadzby. Maximálna výška pôžičky pre investičné projekty je 500 000 Sk s lehotou splatnosti do 3 rokov. NARMSP realizuje Mikropôžičkový program priamo v regiónoch v spolupráci s dvanástimi regionálnymi centrami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS