ČLÁNOK
Malí podnikatelia získajú úver za nižšiu úrokovú sadzbu
27. júna 2002

Podľa podporného úverového a mikropôžičkového programu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda, bude Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) poskytovať úvery na základe mikropôžičkového programu pri upravených podmienkach. Mikropôžičkový program sa upraví v súlade so zákonom o štátnej pomoci. NARMSP bude poskytovať podporu pre malých podnikateľov pri nižšej úrokovej sadzbe.

Pri investičných projektoch sa úroková sadzba zníži z pôvodných 11,3 % ročne na 11 %. Pri použití mikropôžičky na nákup zásob obchodného charakteru úroková sadzba klesne zo 17,6 % na 15 % p.a. Potrebu znížiť úrokové sadzby vyvolali podľa materiálu zmeny na finančnom trhu. Úrokové sadzby pre úvery a pôžičky, ktoré sú uvedené v materiáli, sú výsledkom rokovaní s komerčnými bankami a vyústili do podpísania zmluvy o realizácii Mikropôžičkového programu so spolupracujúcimi inštitúciami. Materiál Ministerstva hospodárstva SR súčasne obsahuje návrh mechanizmu pre prípadné zmeny úrokových sadzieb alebo iných podmienok programu podľa aktuálnej situácie na finančnom trhu.

Predmetom mikropôžičkového programu je sprístupnenie úverových zdrojov malým podnikateľom za výhodnejších podmienok. Príjemcami pomoci môžu byť malí podnikatelia zamestnávajúci do 10 pracovníkov, musia však spĺňať podmienky zákona o štátnej pomoci. Formou podpory je pomoc, ktorá sa poskytuje prostredníctvom zvýhodnenej úrokovej sadzby. Maximálna výška pôžičky pre investičné projekty je 500 000 Sk s lehotou splatnosti do 3 rokov. NARMSP realizuje mikropôžičkový program priamo v regiónoch v spolupráci s dvanástimi regionálnymi centrami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS