ČLÁNOK
Malí podnikatelia navrhujú zavedenie paušálnej dane
27. mája 2009

Malí podnikatelia by privítali zavedenie tzv. paušálnej dane, zníženie odvodového a zjednodušenie administratívneho zaťaženia či zvýšenie vymáhateľnosti práva. V súvislosti s výročným snemom Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) to pre TASR uviedol jej prezident Vladimír Sirotka.

„Navrhujeme zavedenie tzv. paušálnych daní, do výšky obratu asi 50.000 eur (1,5 milióna Sk), čo je hranica pre registráciu dane z pridanej hodnoty (DPH). V tejto paušálnej dani by bola aj daň z príjmu, aj zdravotné a sociálne poistenie,“ priblížil Sirotka. Malí podnikatelia by sa tak nemuseli starať o ich komplikované zúčtovania, jednotlivé dávky by si už rozdelili príslušné inštitúcie.

Podľa Sirotku by malo byť natrvalo zachované zníženie odvodov do rezervného fondu solidarity zo 4,75 % na 2 %, ktoré je momentálne nastavené len ako dočasné. Ďalšie možnosti úspor pre malých podnikateľov vidí napríklad v znížení odvodov na nemocenské poistenie. Účastníci dnešného snemu SAMP sa zaoberali aj zložitosťou vyúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie. „Nepovažujeme to za správne, pretože to v podstate nie je zdravotné poistenie, ale ďalšia daň z príjmu,“ myslí si Sirotka.

Vlastné predstavy majú malí podnikatelia aj o štátom čiastočne garantovaných úveroch, na ktorých sa podieľa Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). „Preferujeme, aby sa záručná banka zamerala skôr na priame úvery podnikateľom, a nie cez komerčné banky, ktoré to teraz požičiavajú a nám sa neznižuje cena tých úverov. Chceli by sme, aby sa posilnila úloha SZRB, prípadne Eximbanky pri priamych úveroch,“ priblížil Sirotka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS