ČLÁNOK
Makyta začne vydávať podnikové dlhopisy 9. septembra
4. septembra 2002

Odevná spoločnosť Makyta, a.s., Púchov plánuje emitovať dlhopisy Makyta 1 v celkovej hodnote 20 mil. Sk, pričom začiatok vydávania dlhopisov bude 9. september 2002. Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 9. septembra do 30. septembra 2002 v sídle spoločnosti. Splatnosť dlhopisov stanovila spoločnosť na 30. septembra 2004. Úrokový výnos dlhopisov predstavuje pevná ročná úroková sadzba 11,5 %. Zdroje získané z emisie podnikových dlhopisov budú slúžiť na financovanie rozvoja spoločnosti.

Spoločnosť bude vyplácať úrokový výnos k 31. decembru 2002, 31. decembru 2003 a k 30. septembru 2004. Emitent si vyhradil možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov pred určenou dobou splatnosti dlhopisu, najskôr však po uplynutí 13 mesiacov od vydania dlhopisov. Emisný kurz predstavuje 100 % menovitej hodnoty dlhopisu, ktorá je 100 000 Sk. Dlhopisy budú mať podobu zaknihovaného cenného papiera vo forme na meno. Dlhopisy nebudú predmetom obchodovania na burze cenných papierov.

Emitent za záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov ručí svojím majetkom. Peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty a výnosov dlhopisov zabezpečí emitent podnikateľskou činnosťou.

Makyta patrí medzi najvýznamnejších slovenských výrobcov dámskeho vrchného ošatenia a konfekcie. Prevládajúcou časťou výrobného programu spoločnosti s podielom 75 % je odevná výroba. Približne 25 % tvorí výroba poťahov na autosedačky. Firma začala činnosť v roku 1939, na akciovú spoločnosť sa pretransformovala v roku 1994. V súčasnosti zamestnáva 3 091 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS