ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA
7. januára 2002

Indikátor ekonomického sentimentu dosiahol v decembri 95 bodov a oproti novembru vzrástol o 4 body. Medziročne jeho hodnota poklesla o 1,8 bodu. Celkový dopyt po priemyselných výrobkoch mal v decembri mierne klesajúcu tendenciu. Po odstránení sezónnych vplyvov pokleslo saldo oproti novembru o 2 percentuálne body. Vývoj stavebnej produkcie po zohľadnení sezónnych vplyvov zaznamenal v decembri minimálne zmeny. Absolventská prax sa stala od 1. januára pre každého nezamestnaného absolventa strednej alebo vysokej školy povinnou. Stav evidovaných nezamestnaných za december podľa predbežných údajov dosiahol 534 133 osôb, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 19,81 %.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Od januára klesli sadzby pre zdaňovanie príjmov právnických aj fyzických osôb. Úrady práce od 1. januára poskytujú zamestnávateľom, ktorým priznali štátne investičné stimuly, príspevok na rekvalifikáciu zamestnancov a príspevok na novovytvorené pracovné miesto. Zahraničným fyzickým osobám a zahraničným podnikateľom sa pri vývoze tovaru neobchodného charakteru zo SR vracia od utorka daň z pridanej hodnoty.

MENOVÁ POLITIKA

Ceny priemyselných výrobcov po októbrovom vzostupe v novembri opäť klesli. V porovnaní s októbrom boli v úhrne nižšie o 0,2 % pod vplyvom nižších cien produktov banskej a povrchovej ťažby o 1,1 % a cien produktov priemyselnej výroby o 0,4 %. V porovnaní s novembrom 2000 ceny výrobcov v priemysle vzrástli o 3,5 %. V priemere za jedenásť mesiacov boli ceny poľnohospodárskej produkcie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 vyššie o 8,1 %, v tom ceny živočíšnych výrobkov o 6,9 % a rastlinných výrobkov o 11,8 %. PLATOBNÁ BILANCIA

V novembri minulého roku sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 53,2 mld. Sk. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 66,1 mld. Sk. V porovnaní s novembrom 2000 objem vývozu mierne klesol o 0,9 %, dovoz naproti tomu vzrástol o 6,6 %. Saldo zahraničného obchodu bolo v novembri pasívne v objeme 12,9 mld. Sk. Deficit od začiatku roka predstavoval 87,2 mld. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 predstavuje zvýšenie o 56,1 mld. Sk.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Slovenský peňažný trh sa medzi sviatkami sústredil na aukciu jednoročných štátnych dlhopisov a aukciu pokladničných poukážok NBS, ktoré sa uskutočnili vo štvrtok (27.12.2001). Decembrovú periódu plnenia PMR, ktoré boli stanovené na 32,282 mld. Sk, splnili banky na 100,13%, keď na účtoch PMR v centrálnej banke deponovali 22,203 mld. Sk. Na budúci týždeň sa uskutoční pravidelný sterilizačný repotender NBS a aukcia 1-ročných ŠD. Vzhľadom na vysoký nadstav likvidity v sektore by sa záujem komerčných bánk o sterilizáciu prostriedkov mohol pohybovať v objeme 30 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

Slovenskej korune sa medzi sviatkami napriek našim očakávaniam podarilo prelomiť hranicu 43 SKK/EUR. V 1. týždňa závere týždňa Slovenská koruna nezaznamenala takmer žiadny pohyb a stagnovala na úrovni 42,820/870 EUR. Aktivita na trhu bola veľmi nízka bez zahraničných účastníkov, čo by sa na budúci týždeň malo zmeniť. Očakávame, že v priebehu budúceho týždňa sa bude koruna kótovať v pásme 42,700 do 43 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Obchodovanie na kapitálovom trhu bude obnovené až od pondelka 7.1.2002.

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Novým prezidentom a predsedom predstavenstva Poštovej banky a.s., je od 21. decembra 2001 Libor Chrást, ktorý vo funkcii nahradil Ivana Bendu.

Bankový sektor dosiahol za prvých jedenásť mesiacov minulého roka zisk 14,06 mld. Sk. Väčšina bánk pritom dosiahla zisk v celkovej výške 14,463 mld. Sk, ten však znížila strata časti bankového sektora v objeme 403 mil. Sk.

Nový zákon o cenných papieroch a investičných službách by od tohto roka mal zlepšiť úroveň ochrany klientov obchodníkov s cennými papiermi a investorov na kapitálovom trhu.

Obchodovanie na novom slovenskom burzovom trhu, Slovenskej burze cenných papierov, by sa malo začať 14. januára 2002.

Poštová banka prostredníctvom prevodu realizovaného na Burze cenných papierov v Bratislave 21. decembra 2001 nadobudla 11,87 % akcií spoločnosti VSŽ.

Fond národného majetku SR vo štvrtok prostredníctvom inzerátu zverejnil zámer predať 100-percentné majetkové účasti vo firmách Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava a SLK Stroje a mechanizmy.

Fond národného majetku SR v stredu prostredníctvom inzerátu vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na predaj 86,99 % základného imania spoločnosti Slovenská plavba a prístavy.

Fond národného majetku v piatok prostredníctvom inzerátu oznámil posunutie termínu, do ktorého môžu záujemcovia o 67% balík akcií Slovenských liečebných kúpeľov na 24. januára 2002.

Slovenská poisťovňa, a.s., predala majoritný majetkový podiel v spoločnosti SKI Jasná, a.s. Nový majiteľom podielu sa stala spoločnosť 1. garantovaná, a.s., na základe víťazstva vo výberovom konaní.

Skupina Kappa Štúrovo, a.s., očakáva celkové tržby z predaja výrobkov a služieb za uplynulý rok v objeme 4,5 mld. Sk

Predpis poistného poisťovne Amslico AIG Life by mal ku koncu roka presiahnuť úroveň 2,5 mld. Sk, ktorú si poisťovňa vytýčila ako tohtoročný cieľ.

Poisťovňa Ergo, a.s. podľa predpokladov hospodárila vlani so ziskom zhruba 5 mil. Sk, čo predstavuje len štvrtinu zisku z predchádzajúceho roka.

Akciová spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov ukončila podľa predbežných odhadov rok 2001 s hrubým ziskom vo výške 6 mil. Sk.

Odevná spoločnosť Slovenka, a.s. Banská Bystrica, plánuje v tomto roku hrubý zisk 4,5 mil. Sk a odbyt firmy by mal dosiahnuť 443 mil. Sk.

Istrochem, a.s., Bratislava plánuje v roku 2002 dosiahnuť zisk pred zdanením 267,6 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 498,4 mil. Sk.

Vedenie akciovej spoločnosti Tatramat Poprad očakáva v roku 2001 hrubý zisk 19,6 mil. Sk pri objeme výroby tovaru 567,7 mil. Sk.

Makyta, a.s., Púchov plánuje v budúcom roku zvýšiť odbyt oproti roku 2001 o 17 mil. Sk na 1,168 mld. Sk.

Uplynulý rok bol pre stavebné firmy, podobne ako rok 2000, obdobím pokračujúceho nízkeho stavebného dopytu a vyrovnávania sa súkromných vlastníkov stavebných firiem s ekonomickou nevyhnutnosťou udržať, resp. transformovať činnosť firiem, aby boli rentabilné.

Rozhodujúce výrobné programy v chemickom a farmaceutickom priemysle si vyžiadajú v rokoch 2000 až 2004 finančné prostriedky v rozsahu minimálne 25 až 28 mld. Sk

Americký ropný a oceliarsky holding USX Corporation uzatvára dlho pripravovaný proces separácie (spin-off) svojej hutníckej divízie.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS