ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 9. TÝŽDEŇ
4. marca 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Objem stavebnej produkcie po zohľadnení sezónnych vplyvov zaznamenal vo februári nárast o 9 bodov. Celkový dopyt po priemyselných výrobkoch vo februári v porovnaní s januárom rastie. Viac ako tri štvrtiny obchodníkov hodnotí svoju ekonomickú situáciu vo februári prevažne ako adekvátnu sezóne, hoci dosiahnuté saldo je najnižšie od mája minulého roka. Indikátor ekonomického sentimentu dosiahol vo februári 97,7 bodu, čo je o 0,7 bodu menej ako v januári. Banky pôsobiace na slovenskom trhu vytvorili za január zisk na úrovni 7,795 mld. Sk. Na slovenských farmách v súčasnosti pracuje takmer 82 tis. zamestnancov, ktorých priemerný vek sa pohybuje od 45 do 49 rokov.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Deficit štátneho rozpočtu SR predstavoval ku koncu februára 10,851 mld. Sk. Po vylúčení výdavkov na bankovú reštrukturalizáciu vo výške 6,79 mld. Sk skončilo bežné rozpočtové hospodárenie so schodkom 4,061 mld. Sk, čo je 10,69% z plánovanej úrovne na tento rok, čo je druhý najlepší výsledok v histórii samostatnej SR. V prípade započítania aj bankovej reštrukturalizácie deficit tvorí 28,56% deficitu plánovaného na tento rok. Na realizáciu aktívnej politiky trhu práce v rozpočte Národného úradu práce na tento rok schválili vyše 5 mld. Sk. Predstavenstvo Svetovej banky v pondelok schválilo úver v hodnote 23,5 mil. USD pre Slovenskú republiku, určený na podporu budovania nového modernejšieho systému sociálneho zabezpečenia.

MENOVÁ POLITIKA

Februárová inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien by podľa nášho názoru mala dosiahnuť 0,7 percentuálneho bodu na mesačnej báze, čo predstavuje pokles na 4,5% na medziročnej báze. Jadrová inflácia by mala zaznamenať rast o 0,5% na mesačnej báze, čo znamená nezmenenú úroveň 3,6% na medziročnej báze. Ceny potravín by mali vzrásť o 0,1 percentuálneho bodu na medzimesačnej báze a o 4,5% na ročnej báze. Čistá inflácia by mala zaznamenať taktiež nárast, o 0,4 percentuálneho bodu pri porovnaní s januárom 2002 a o 3,0% oproti februáru 2001. Index cien producentov by podľa nášho názoru mal vzrásť o 0,3 percentuálneho bodu na mesačnej báze a o 2,6 % na ročnej báze.

PLATOBNÁ BILANCIA

Zahraničný obchod dosiahol za mesiac január hodnotu -5,8 mld. Sk. Náš odhad bol -9 mld. Sk. Hlavný rozdiel medzi nami očakávanou úrovňou a skutočnosťou bolo precenenie vplyvu povianočných nákupov. Aj keď maloobchodné prieskumy potvrdzovali vyššie predaje ako v decembri, išlo zrejme iba o vypredaj zásob, ktorý nebol nahradený novým tovarom v nami predpokladanej miere. Objem dovozu dosiahol 50 950 mil. Sk a bol o 4,1 % nižší ako pred rokom. Poklesol tiež objem vývozu na 45,147 mld. Sk resp. o 6,6 % na medziročnej báze. Oveľa viac ju ovplyvnil pokles vývozu základných kovov, ktoré poklesli o 40,1% na medziročnej báze , čo je v absolútnom vyjadrení – 4,083 mld. Sk. Ide predovšetkým, o známy problém v U.S.Steel Košice. Vzhľadom na prebiehajúcu stagnáciu a antidumpingové procesy v EÚ neočakávame skoré zvrátenie tohto vývoja. Ďalšími položkami, ktoré sa do značnej miery podieľali na poklese slovenského vývozu, sú plasty a kaučuk, nerastné výrobky a dopravné prostriedky. Pokles poslednej z menovaných položiek je zapríčinený podpriemerným exportom Volkswagenu, jeho nárast nad minuloročný priemer očakávame v druhom štvrťroku.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

V pondelok dopyt bánk v aukcii ŠD predstavoval 2,23 mld. Sk a MF SR ho akceptovalo v plnej výške pri priemernom výnose 7,64% p.a..V utorok sa obchodovanie nieslo v znamení sterilizačného repotendra Národnej banky Slovenska (NBS). Dopyt bánk v ňom dosiahol 29,3 mld. Sk. NBS akceptovala celý požadovaný objem pri priemernom výnose 7,74% p.a. V stredu na trhu ceny najkratších peňazí sa počas dňa niekoľkokrát výrazne zmenili. Situáciu spôsobilo vyrovnanie repotendrov a štátnych bondov z pondelkovej aukcie. Následne ceny spadli z raňajších 8,5 % p.a. až k úrovni sterilizačného repotendra 6 % p.a. Vo štvrtok bola atmosféra na pokojná a konala sa aukcia pokladničných poukážok. NBS akceptovala celý požadovaný objem pri výnose 7,75 % p.a. Komerčné banky držali na clearingových účtoch v NBS 27,246 mld. Sk, a tak za február banky splnili PMR na 100,1 % p.a.. Na marec NBS predpísala PMR na úrovni 26,789 mld. Sk. V piatok novú periódu plnenia PMR začali komerčné banky vo výraznom nadstave likvidity. MF SR uskutoční v pondelok aukciu štátnych dlhopisov s ročnou maturitou. Kupónový výnos stanovilo ministerstvo na úrovni 7,65 % p.a. Rezort plánuje umiestniť na trhu bondy v objeme 5 mld. Sk. Predpokladáme, že sa MF SR sa nepodarí naplniť plánovaný objem a záujem bánk odhaduje na úrovni 2,5 mld. Sk. Pre banky budú zaujímavejšie 10-ročné štátne dlhopisy, ktorých aukcia sa by sa mala uskutočniť o dva týždne.

DEVÍZOVÝ TRH

Obchodovanie so slovenskou korunou (SKK) bolo v pondelok pokojné a takmer po celý deň stagnovala na 41,910/950 SKK/EUR. V utorok v závere obchodovania SKK pod vplyvom následných predajov zahraničnej meny mierne posilnila na 41,860/910 SKK/EUR. V stredu SKK otestovala hranicu 41,700 SKK/EUR, prelomiť sa jej však túto úroveň nepodarilo. Voči doláru dosiahla pomer 48,300/350 SKK/USD. Vo štvrtok SKK ráno prelomila hranicu 41,700 SKK/EUR tak reagovala na špekulačné pozície a výsledky DZO. Pod vplyvom posilňujúcej CZK sa SKK zhodnotila voči euru na úroveň 41,640/680 SKK/EUR. Vo štvrtok SKK reagovala na predloženie jedinej záväznej ponuky na privatizáciu 49 % akcií Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) vo štvrtok podvečer. Ďalší vývoj slovenskej meny bude súvisieť s ďalším postupom v privatizácii SPP. Predpokladáme, že štát predaj slovenského energetického gigantu dotiahne do konca. Koruna by potom mohla dosiahnuť ďalšie posilnenie v krátkodobom horizonte očakáva kotácie koruny v pásme 41,50/60 SKK/EUR. V prípade, že koruna posilní až k 41,500 SKK/EUR, čo je historicky najsilnejšia úroveň domácej meny, možno očakávať aj zásah NBS proti ďalšiemu zhodnocovaniu. Pri hranici 41,500 SKK/EUR však možno očakávať aj zvýšený záujem domácich a zahraničných subjektov o nákup korún. Koruna bola najsilnejšia v máji 2000.

KAPITÁLOVÝ TRH

Počas 9. týždňa sa obchodovanie na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) mierne odrazilo v raste Slovenského akciového indexu SAX. Týždenný objem obchodov na BCPB dosiahol 6,092 mld. Sk. Index SAX v pondelok dosiahol 115.68 bodu a v piatok týždeň zatváral na úrovni 116,96 bodu. SAX na týždennej báze dosiahol +1.04%, od začiatku roka stratil -3.61%, a na ročnej báze získal +29.05%. Blue chips na týždennej báze dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 241,9 Sk (-0.84 %)“,“VÚB 880,- Sk (-3.53%), „Slovnaft 740 Sk“ (-1.33 %), „Slovakofarma 1 100Sk (+1.85%)“, „Nafta 750,- (-6,25%).

PODNIKOVÉ SPRÁVY

V januári sa zvýšil objem úverov podnikom a obyvateľstvu o 2,4 mld. Sk a dosiahol 438,6 mld. Sk. Korunové úvery z toho vzrástli o 1,7 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 0,7 mld. Sk.

Priemerná úroková miera z čerpaných úverov sa v decembri zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 8,9 %.

Spoločnosť Slavia Capital zúčastňujúca sa v konzorciu s Euram Bank v tendri na predaj 60,07-percentného podielu v Banke Slovakia

Jedinú ponuku na kúpu 49-percentného podielu Slovenského plynárenského priemyslu predložilo konzorcium firiem Gaz de France, Gazprom a Ruhrgas.

Prezídium Fondu národného majetku SR v pondelok neprijalo ani jednu z ponúk, ktoré hodnotilo v tendri na predaj akcií Slovenských lodeníc Komárno, a.s., Bratislava

Spoločnosť Penta Investments Limited získala repo obchodom s akciami VSŽ 186,032 mil. Sk. Repo obchod s 1 208 000 kusmi akcií VSŽ reprezentujúcimi 7,3 % emisie

Jedným z vážnych kandidátov na vstup do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava je aj spoločnosť Connex, ktorá je súčasťou francúzskeho koncernu Vivendi Environnement.

Informačný materiál o podmienkach opakovaného výberového konania na predaj akcií spoločnosti Nákladná automobilová doprava 802, a.s., Bratislava


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS