ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 8. TÝŽDEŇ
25. februára 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Vláda SR na stredajšej schôdzi jednohlasnou zhodou všetkých členov bez hlasovania definitívne rozhodla, že spôsob privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu sa nemení. Ministri na stredajšom rokovaní schválili návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý vytvára predpoklady na uskutočnenie reformy systému sociálneho poistenia na Slovensku. Rezort práce a sociálnych vecí odmieta spochybňovanie uskutočnenia reformy sociálneho poistenia ešte v tomto volebnom období. V uplynulom roku tvorili výnosy podnikov automobilového priemyslu v SR 182 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 12 mld. Sk a viac ako 20-percentný podiel z celkovej priemyselnej produkcie na Slovensku a v minulom roku tvoril 25% z celkového vývozu SR. Pozitívny vývoj v odvetví textilného a odevného priemyslu dokumentuje stúpajúci trend všetkých hlavných ukazovateľov, akými sú stabilita v zamestnanosti a hospodárske výsledky v prvých troch kvartáloch minulého roka. Poľnohospodárska prvovýroba skončila podľa predbežných odhadov rok 2001 so ziskom 117 mil. Sk. Počet evidovaných nezamestnaných na Slovensku dosiahol v januári 532,484 tis. osôb. Predstavuje to mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 19,69%, čo je o 1,06 percentuálneho bodu viac ako v decembri minulého roka.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Zásadným problémom financovania liekovej politiky na Slovensku je v poslednom období najmä nekvalifikované predpisovanie liekov lekármi. Slovenskí lekári predpísali v roku 2000 lieky v celkovej hodnote 16,5 mld. Sk. Výdavky základného fondu dôchodkového zabezpečenia by mali v tomto roku dosiahnuť 77,7 mld. Sk, jeho príjmy však Sociálna poisťovňa predpokladá iba na úrovni 76 mld. Sk. Aj keď investície do technológií vo výstavbe priemyselných parkov v minulom roku dosiahli 2,7 mld. Sk, budú mať v tomto roku výraznú vzostupnú tendenciu. Na rozvojové zámery v oblasti cestovného ruchu vyčlenil štát v tomto roku 263,7 mil. Sk, pričom v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva SR schválili Program rozvoja cestovného ruchu. Dvanásť organizácií združených vo Zväze celulózo-papierenského priemyslu SR zaplatí v tomto roku do neštátneho Recyklačného fondu približne 75 mil. Sk.

MENOVÁ POLITIKA

Maďarská centrálna banka v pondelok opätovne znížila úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Svoju kľúčovú sadzbu, ktorou je dvojtýždňová depozitná sadzba tak banka znížila z pôvodných 9% na 8,5% a základnú sadzbu tiež na 8,5%. Národná Banka Slovenska napriek trendu znižovania úrokových sadzieb v okolitých kandidátskych krajinách a priaznivému vývoju inflácie v posledných mesiacoch zatiaľ k znižovaniu hlavných úrokových sadzieb nepristúpila.

PLATOBNÁ BILANCIA

Vláda SR vypustila v stredu z programu rokovania návrh na zmenu periodicity predkladania správ o príleve priamych zahraničných investícií zo štvrťročnej na polročnú. Podľa predbežných výsledkov Eximbanka SR v roku 2001 podporila slovenský export v objeme 33,1 mld. Sk, čo predstavuje 5,9 % celkového objemu exportu v minulom roku. Devízové rezervy Slovenska v poslednom týždni klesli o 103,7 mil. USD a k 20. februáru dosiahli 6,4391 mld. USD. Na tejto redukcii sa podieľali len rezervné aktíva NBS, ktoré na týždňovej báze poklesli o 129,6 mil. USD na 4,6159 mld. USD. Opačným smerom sa vyvíjali devízové rezervy komerčných bánk, ktoré si pripísali na svoj účet 25,9 mil. USD a skončili na úrovni 1,8232 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

V pondelok dopyt bánk v aukcii predstavoval až 3,26 mld. Sk. V utorok bol hlavnou udalosťou na peňažnom trhu pravidelný dvojtýždňový sterilizačný repotender NBS. V stredu sa kumulatívny podstav likvidity v bankovom sektore začal znižovať. Vo štvrtok sa bankový sektor opäť dostal do nadstavu likvidity na dennej báze. Obchodovanie sa sústredilo aj piatok na depozitá s najkratšou splatnosťou. V pondelok sa uskutoční aukcia štátnych dlhopisov s dvojročnou splatnosťou. Ministerstvo financií určilo kupónový výnos na úrovni 7,65 % p.a. Štát plánuje na trhu prostredníctvom bondov získať celkovo 5 mld. Sk. Aukcia bude otvorená, ale dopyt bánk bude dostatočne veľký na umiestnenie celého plánovaného objemu na prvýkrát. Budúci týždeň sú splatné štátne dlhopisy v objeme 10 mld. Sk, čo výrazne obohatí likviditu v bankovom sektore. Zo splatného dvojtýždňového sterilizačného repotendra sa vráti v stredu na trh 25 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

V pondelok bolo obchodovanie na devízovom trhu pokojné a kurz koruny a referenčného eura sa hýbal len v úzkom pásme piatich halierov. V utorok obchodovanie so slovenskou korunou bolo aktívne, prevádzali sa veľké balíky zdrojov, dopyt a ponuka však boli vyrovnané. V stredu na devízovom trhu rušno, aktivita hráčov bola vysoká a prevádzali sa väčšie balíky zdrojov ako obvykle. Vo štvrtok bola na trhu pokojná atmosféra a napriek očakávaniam mnohých subjektov na devízovom trhu sa slovenskej korune nepodarilo prelomiť hranicu 42,0 SKK/EUR V piatok sa slovenskej korune podarilo prelomiť hranicu 42 SKK/EUR, keď sa z otváracej úrovne 42,070 / 100 SKK/EUR zhodnotila až k 41,880 SKK/EUR. Predpokladáme, že koruna už vyčerpala svoj priestor na zhodnotenie a v najbližšej dobe ju už výraznejšie posilnenie nečaká. Koruna by sa ešte mohla zhodnotiť k 41,800 SKK/EUR, tieto úrovne však už zrejme budú veľmi vhodné pre zahraničných investorov k nákupu devíz. Koruna by sa mala pohybovať v pásme 41,800 / 42,100 SKK/EUR. Kurz koruny bude najmä v rukách klientov, vývoj meny však stále môžu ovplyvniť aj politické správy.

KAPITÁLOVÝ TRH

V priebehu 8. týždňa na parkete Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pokles cien akcií pôsobil negatívne na Slovenský akciový index (SAX), ktorý v piatok zatváral na 114.94 bodu. Index SAX na týždennej báze stratil -2.74%, od začiatku roka je -4.60% a na ročnej báze je +29.58%. Objem obchodov dosiahol 16,892 mld. Sk. Blue chips na týždennej báze dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 244 Sk (+8,44%)“,“VÚB 850 Sk (-3.95%), „Slovnaft 750 Sk“ (-3.85 %), „Slovakofarma 1 080Sk (+8.11%)“, „Nafta 800 (-9.09%).

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Finančné prostriedky v objeme 681,475 mil. Sk prevedie Slovenská poisťovňa do 31. marca na Sociálnu poisťovňu.

Slovenská konsolidačná , a.s. je s počtom zaregistrovaných investorov, ktorý prejavili záujem o vytvorenie spoločného podniku pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok spokojná.

Majoritný balík akcií Solivarov, a.s., Prešov z portfólia Fondu národného majetku SR (FNM) získajú Novácke chemické závody, a.s., Nováky.

Podniky Slovenskej autobusovej dopravy dosiahli v roku 2001 zisk vo výške 201,045 mil. Sk.

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR v závere týždňa odošle takmer sto záujemcom o privatizáciu šiestich podnikov Slovenskej autobusovej dopravy

O víťazovi tendra na predaj akcií Slovenských lodeníc Komárno, a.s., Bratislava a SLK Stroje a Mechanizmy, a.s. Komárno rozhodne Prezídium Fondu národného majetku SR až v pondelok 25. februára.

Vláda SR na stredajšej schôdzi jednohlasnou zhodou všetkých členov bez hlasovania definitívne rozhodla, že spôsob privatizácie SPP sa nemení.

Bukóza Holding, a.s., Hencovce dosiahla vlani podľa predbežných údajov tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb bez dane z pridanej hodnoty vo výške 2,704 mld. Sk.

Generálny riaditeľ Nováckych chemických závodov, a.s. prevzal v utorok certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001.

Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenské aerolínie, ktoré sa malo konať v stredu 20. februára sa z dôvodu ospravedlnenej neúčasti jedného z akcionárov neuskutočnilo.

Akciová spoločnosť Juhocukor so sídlom v Dunajskej Strede bude odo dňa zápisu do Obchodného registra evidovaná pod novým obchodným názvom Eastern Sugar Slovensko, a.s.

Letisko Viedeň má stále záujem získať podiel na bratislavskom letisku a podporiť tak vzájomnú spoluprácu.

Ministri v stredu rozhodli o zmene pôvodného rozhodnutia vlády o naložení s akciami spoločnosti Závod Slovenského národného povstania, a.s. Žiar nad Hronom

Výrobca úžitkového skla Slovglass, a.s., Poltár dosiahol vlani zisk po zdanení 11,995 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 29 %.

Telekomunikačný úrad SR v stredu posunul termín sprístupnenia konečného znenia podmienok výberového konania na udelenie licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS.

Výška investícií v areáli Autoparku Lozorno by mala dosiahnuť 134 mil. USD.

Výrobca ložísk INA Skalica, s.r.o. dosiahol v minulom roku čistý zisk takmer 464 mil. Sk, čím podnik svoju bilanciu medziročne zvýšil približne o 265,9 mil. Sk.

Za 21,5 mil. Sk predá Sociálna poisťovňa spoločnosti Harris, a.s., Zvolen svoje pohľadávky v účtovnej hodnote 6,7 mld. Sk.

álna poisťovňa spoločnosti Harris, a.s., Zvolen svoje pohľadávky v účtovnej hodnote 6,7 mld. Sk.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS