ČLÁNOK
Makroekonomika SR – 7. TÝŽDEŇ
18. februára 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA
Výsledky priemyselnej produkcie boli v decembri 2001 najhoršie za celý minulý rok, keď priemyselná produkcia prvýkrát v roku zaznamenala pokles o 0,7 %. My sme očakávali pokles tempa rastu na 1 %, podľa Reuters priemerný odhad analytikov dosiahol 2 %. V roku 2001 sa priemyselná produkcia zvýšila v porovnaní s rokom 2000 o 4,6 % v dôsledku jej rastu v priemyselnej výrobe o 6,3 %. Tržby v priemysle poklesli v stálych cenách v decembri medziročne o 0,5 % a dosiahli 88,7 mld. Sk. Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien vzrástla medziročne v decembri reálna mzda v priemysle o 4,6 % a vo veľkoobchode o 3,3 %. Priemerná nominálna mesačná mzda v decembri medziročne najviac vzrástla v priemysle o 11,4 % a vo veľkoobchode o 10 %.

FIŠKÁLNA POLITIKA
V rámci Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti vyčlenilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pre tento rok 90 mil. Sk. V rámci programu Phare boli pre rezort pôdohospodárstva v roku 2001 vyčlenené prostriedky v objeme 1,25 mil. eur, čo je o 250 tis. eur viac ako v predchádzajúcom roku. Na Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR pre tento rok vyčlenili zo štátneho rozpočtu približne 160 mil. Sk. Žiadosti môžu záujemcovia podávať počas celého roku priamo v centrále alebo na regionálnych zastúpeniach Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Najneskôr do konca júna bude známe, či výstavbu diaľničného úseku D1 Mengusovce – Jánovce bude spolufinancovať Európska únia prostredníctvom fondu ISPA. Na program podpory malých a stredných podnikateľov v oblasti spracovania dreva vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR v tomto roku 40 mil. Sk.

MENOVÁ POLITIKA
Spotrebiteľské ceny sa v januári medzimesačne zvýšili o 1,5 %. V decembri 2001 pritom v porovnaní s novembrom 2001 vzrástli o 0,2 %. V januári spotrebiteľské ceny medziročne v úhrne stúpli o 6,2 %. Položkou, ktorá najviac prispela k rastu CPI (+0,4 percentuálneho bodu) boli podľa očakávaní potraviny, ktoré vzrástli o 1,7 percentuálneho bodu oproti očakávaným 1,3. Aj keď rast cien potravín bol vyšší ako očakávaný, nie je prekvapením, nakoľko údaje z okolitých krajín hovoria o inflácii ťahanej rastom cien potravín, avšak očakávali sme tlmiaci účinok supermarketov, ktorý sa neprejavil v očakávanej výške. Očakávali sme, že rast cien pohonných hmôt bude vyšší a nie len o 0,9% na mesačnej báze. Príspevok pohonných hmôt do celkového rastu CPI bol 0,04 percentuálneho bodu. Vplyv deregulácie cien plynu mal príspevok k celkovej inflácii 0,6 percentuálneho bodu. Jadrová inflácia, ktorá sleduje vývoj spotrebiteľských cien s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblasti daní a dotácií, zaznamenala v januári úroveň 0,9 %. Čistá inflácia, ktorá očisťuje cenový vývoj od vplyvu zmien nepriamych daní, dosiahla v januári 0,6 %. V decembri minulého roku dosiahla zápornú úroveň 0,1 %. V medziročnom porovnaní zaznamenala čistá inflácia v januári rast o 3,3 %.

PLATOBNÁ BILANCIA
Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska predstavoval ku koncu novembra minulého roku 11 mld. USD, čo predstavuje medzimesačný pokles o 100 mil. USD. Od začiatku roka 2001 stúpol o 168,8 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol ku koncu novembra 2 040 USD, pričom k ultimu októbra 2001 predstavoval 2 066 USD. V závere roka 2000 bol hrubý zahraničný dlh na obyvateľa vo výške 2 021 USD. V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadĺženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 7,9 mld. USD. Celkový krátkodobý zahraničný dlh k ultimu novembra 2001 dosiahol 3 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR tvoril 27,75 %.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH
V pondelok sa na slovenskom peňažnom trhu uskutočnila aukcia otvorenej emisie päťročných štátnych dlhopisov. MF SR v nej plánovalo umiestniť na trhu 7 mld. Sk, pričom kupónový výnos určilo na úrovni 7,65% p.a. Dopyt bánk v aukcii dosiahol len 2,13 mld. Sk. Štát akceptoval celý dopyt pri priemernom výnose 7,636% p.a. Aukcia dopadla viac-menej podľa očakávania, keďže ministerstvo znížilo o 15 bodov výnos oproti prvej otvorenej emisii, ktorá sa konala v polovici januára. MF SR má možnosť obnoviť aukciu kedykoľvek do septembra. Vo štvrtok vo svojej aukcii NBS akceptovala 4 mld. Sk pri výnose 7,75% p.a. Dopyt bánk pritom predstavoval 5 mld. Sk. Takýto prekvapivo vysoký záujem svedčí o zmene prístupu investorov k týmto cenným papierom. V utorok 18.2. 2002 MFSR uskutoční aukciu ročných ŠD s kupónom 7,60 % a limitom 3 mld. Sk. Očakávame záujem do 2 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH
Slovenská koruna do nového týždňa v pondelok nevstúpila úspešne, keď oslabila o 20 halierov na 42,550/600 SKK/EUR. Koruna potom z dôvodu nervozity pred očakávaným hlasovaním o odvolaní vicepremiéra Ivana Mikloša stagnovala. Vyhlásenie premiéra o tom, že v prípade Miklošovho odvolania podá demisiu aj on pôsobilo na trh upokojujúco, pretože pravdepodobnosť vyslovenia nedôvery vicepremiérovi klesla. Koruna po nočnom potvrdení Ivana Mikloša v kresle hneď v prvých ranných obchodoch posilnila z otváracej úrovne 42,430 SKK/EUR na 42,270 SKK/EUR. Záujem o korunu pokračoval aj neskôr a domácej mene sa na chvíľu podarilo prelomiť aj hranicu 42,200 SKK/EUR. Hlavným dôvodom zastavenia posilňovania koruny bola pretrvávajúca neistota okolo zmeny privatizácie SPP. V budúcom týždni očakávame pokračovanie rastových tlakov na korunu, limitujúcim faktorom však určite zostane pokračujúca diskusia okolo SPP. Očakávame však, že k výraznejšej revízii súčasného privatizačného projektu SPP už nedôjde. Koruna by sa mala pohybovať v pásme 42,10-42,35 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH
Na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) mala hodnota Slovenského akciového indexu klesajúcu tendeciu. V pondelok index SAX otváral týždeň na úrovni 120.48 bodu a piatok ho uzatvoril na 118,18 bodu. SAX na týždennej báze stratil 1,1 %, od začiatku roka je v mínuse o 1,9 % a na ročnej báze získal 22,3 %. Blue chips dosiahli nasledujúce záverečné hodnoty: „VSŽ 225 Sk (+12,55 %)“,“VÚB 885 Sk (-3.1 %), „Slovnaft 780 Sk“ (0 %), „Slovakofarma 1025,36 Sk (+0,53%)“.

PODNIKOVÉ SPRÁVY
Uchádzači o kúpu 49-percentného podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle ukončili v pondelok v podniku due diligence.

Prezídium Fondu národného majetku SR v pondelok vzalo na vedomie zmluvu o predaji akcií spoločnosti Transpetrol, a.s.

Balík akcií predstavujúci 38,3 % základného imania podniku Chemes, a.s., Humenné získa spoločnosť Forward, s.r.o., Považská Bystrica.

Novácke chemické závody, a.s., Nováky plánujú v tomto roku dosiahnuť hrubý zisk v objeme 140 mil. Sk, čo by znamenalo medziročný nárast o 27 mil. Sk.

Podľa predbežných kalkulácií dosiahne Železničná spoločnosť, a.s. ku koncu tohto roka zisk vo výške 72,4 mil. Sk.

Reštitučný investičný fond, a.s. a česká ŽB -Trust, investiční společnost, a.s. sú od 7. februára pridruženými členmi Asociácie správcovských spoločností .

Letecký úrad SR zaregistroval dovezené lietadlo typu Embraer 120 s prepravnou kapacitou 30 cestujúcich spoločnosti SkyEurope Airlines a zároveň vydal osvedčenie prevádzkovateľa lietadla.

Slovenský plynárenský priemysel pokračuje pred privatizáciou v očisťovaní svojho portfólia.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS