ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 6. TÝŽDEŇ
11. februára 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings v pondelok potvrdila ratingové hodnotenie dlhodobých záväzkov SR, ktoré je v súčasnosti na úrovni BB+ v prípade devízových a BBB+ v prípade korunových záväzkov. Rating Slovenskej republiky tak po tomto rozhodnutí zostáva naďalej v špekulatívnom pásme. Stavebná produkcia v decembri už piaty mesiac po sebe neprevýšila minuloročnú úroveň, keď pokračovala v medziročnom poklese. Jej objem dosiahol 6,2 mld. Sk a bol o 8,2 % nižší ako v decembri 2000. Banky pôsobiace na slovenskom trhu vlani vytvorili zisk na úrovni 10,254 mld. Sk. Väčšina bánk pritom dosiahla zisk, ktorý ku koncu decembra dosiahol 10,833 mld. Sk, strata bánk predstavovala necelých 579 mil. Sk. Stav evidovaných nezamestnaných ku koncu januára podľa predbežných údajov dosiahol 565 147 osôb, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 20,89 %. Priemyselná produkcia podľa nás v decembri naďalej pokračovala v klesajúcom trende počas druhej polovice minulého roka, predpokladáme rast priemyselnej produkcie o 1% na medzimesačnej báze.

FIŠKÁLNA POLITIKA
Daňové príjmy za daňové a colné úrady za rok 2001 predstavovali 165,013 mld. Sk, čo bolo o 4,4 % nad rozpočtovanou sumou 158,082 mld. Sk. Daňové nedoplatky sa v priebehu minulého roka zvýšili o 5,738 mld. Sk na 68,634 mld. Sk. Objem nevymožiteľných nedoplatkov sa odhaduje na 39,9 mld. Sk, teda približne 58 % celkovej hodnoty nedoplatkov. Dorub z daňových kontrol dosiahol v minulom roku 2,766 mld. Sk, skutočne však daňovníci zaplatili iba polovicu. Prvú časť z prvej tranže úveru EFSAL od Svetovej banky v objeme 151,4 mil. Sk použilo Slovensko 18. januára na krytie úrokov redistribučného úveru Konsolidačnej banky Bratislava od Národnej banky Slovenska. Celkový objem prvej tranže úveru, ktoré mohla krajina čerpať už od novembra minulého roku, predstavuje 60 mil. eur, čo v súčasnosti predstavuje 2,55 mld. Sk. Parlament v utorok opakovane schválil prezidentom vetovaný zákon o trojdani.

MENOVÁ POLITIKA
Podľa nášho názoru, inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien bude rásť v januári o 1,0% na mesačnej báze a 5,6% medziročne. Hlavným dôvodom rastu bude zvýšenie cien plynu o 19,2% pre veľkoodberateľov. Nemalou čiastkou by malo prispieť aj tradičné novoročné zvýšenie cien potravín, ktoré by však vzhľadom na konkurenciu nových hypermarketov malo byť nižšie ako v minulých rokoch. Počítame s rastom cien potravín o 1,3 percentuálneho bodu. Vývoj PPI zaznamená podľa našich očakávaní značný nárast v januári. Rast by mal byť na úrovni 1,2 percentuálneho bodu na medzimesačnej báze a dosiahnuť tak úroveň rastu 4,3% za rok. Očakávame že zvýšenie cien plynu pre veľkoodberateľov o 19,2 % prispeje k celkovému nárastu cien výrobcov o 0,7 percentuálneho bodu.

PLATOBNÁ BILANCIA
Náš odhad salda obchodnej bilancie za mesiac január je založený na viacerých predpokladoch o vývoji hlavne spotrebiteľského dopytu. Viaceré obchodné siete vytvárali predajné akcie na tovary, vplyvom čoho došlo u viacerých k zvýšeniu dopytu, dokonca až nad úroveň spred Vianoc. Vývoz podľa našich očakávaní oživí len mierne, nakoľko na trhoch našich hlavných odberateľov (EÚ) je pokračujúca depresia s negatívnymi dôsledkami pre rastúce množstvo našich exportérov. Vplyvom uvedených skutočností očakávame deficit obchodnej bilancie na úrovni 9 miliárd Sk.

FINANČNÉ TRHY
PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH
V pondelok sa uskutočnila aukcia ročných štátnych dlhopisov, na ktorej sa Ministerstvu financií podarilo upísať objem 2,76 mld. Sk, pričom pôvodne plánovali umiestniť 3 mld. Sk. V piatok deponovali banky na účtoch PMR v NBS 28,06 mld. Sk, čo kumulatívne predstavuje plnenie na 104,57%. Na dennej báze prebytok sektora predstavoval 1,1 mld. Sk a kumulatívne až 12 mld. Sk. Na budúci týždeň v pondelok sa očakáva aukcia štátnych dlhopisov s päťročnou valutou. Pôjde o otvorenú emisiu, prostredníctvom ktorej štát plánuje do konca septembra získať 7 mld. Sk. Štát pritom umožňuje upísať celý plánovaný objem už v prvej aukcii. Predpokladáme dopyt do 3 mld. Sk. Kupónový výnos je na úrovni 7,65% p.a. Úspešnosť tejto aukcie bude predurčovať aj možnosť sterilizácie v utorkovom repotendri, ktorý by mal nahradiť splatný repotender v objeme 21 mld. Sk. Likviditu na trhu budúci štvrtok posilní prílev 1,68 mld. Sk z maturujúcich štátnych pokladničných poukážok a piatkový prílev 2,35 mld. Sk pokladničných poukážok NBS, ktoré zrejme BS prolonguje.

DEVÍZOVÝ TRH
Investori počas týždňa sledovali napäté vzťahy vo vládnej koalícii a problematiku privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu. Cenotvorné faktory pôsobiace na vývoj meny vyplývali z domácich klientov. Vo štvrtok ECB ponechala úrokové sadzby nezmenené. Slovenská koruna sa v závere týždňa voči doláru pohybovala na úrovni 48,530/580 SKK/USD. Krížový kurz českej a slovenskej meny bol 1,332/335 CZK. Pozornosť sa bude v budúcom týždni sústreďovať na správy okolo odvolania vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša. Parlament by o jeho odvolaní mal rozhodovať v stredu. Dovtedy očakávame kotácie koruny v pásme 42,250/450 SKK/EUR. Miklošov odchod by mal mať na korunu negatívny vplyv, zahraničie totiž jeho postavu vníma ako garanta reformných krokov slovenskej ekonomiky.

KAPITÁLOVÝ TRH
V 6. týždni na parkete BCPB mala hodnota indexu Slovenského akciového indexu klesajúcu tendeciu, čo spôsobil pokles viacerých blue chips. V pondelok index SAX otváral týždeň na úrovni 120.21 bodu a piatok ho uzatvoril na 119.47 bodu. SAX na týždennej báze stratil -0.28%, od začiatku roka je -0.84% a na ročnej báze získal +33.62%. Blue chips dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 204.3 Sk (+4.11%)“,“VÚB 898.2 Sk (-1.65 %), „Slovnaft 776.47 Sk“ (-0.45 %), „Slovakofarma 955,95 Sk (-5.35%)“.

PODNIKOVÉ SPRÁVY
Dvaja najvýznamnejší akcionári Poštovej banky, a.s., Bratislava, spoločnosť Istrokapitál a Slovenská konsolidačná opätovne deklarujú eminentný záujem na spoločnom postupe pri predaji svojich akcionárskych podielov na základnom imaní banky.

Slovenská konsolidačná, a.s. v pondelok vyzvala investorov na prejavenie záujmu o vytvorenie spoločného podniku pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok.

Rada Eximbanky SR schválila na svojom pondelkovom zasadnutí financovanie dvoch nákladných lodí typu Rýn pre Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava.

Rokovania o víťazoch tendrov na kúpu akcií Slovenských lodeníc Komárno, a.s., Bratislava, Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Solivarov Prešov sa na Fonde národného majetku SR uskutočnia na budúci týždeň.

Realizovaný proces privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu má formu priameho predaja strategickému investorovi.

Lietadlo Embraer 120 leteckej spoločnosti SkyEurope Airlines sa vrátilo späť na Slovensko. Letecký úrad SR je pripravený zaregistrovať dovezené lietadlo typu Embraer 120 s prepravnou kapacitou 30 cestujúcich a vydať osvedčenie prevádzkovateľa lietadla.

Akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava Bratislava dosiahla za posledný štvrťrok 2001 zisk pred zdanením na úrovni 11,73 mil. Sk pri celkových výnosoch 166,97 mil. Sk.

Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutia Okresného súdu Bratislava III, ktoré boli podkladom na vedenie exekúcií platieb poistného Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Záujemcovia o privatizáciu 49-percentného podielu v rozvodných energetických podnikoch mali začať vykonávať v pondelok v jednotlivých spoločnostiach hĺbkový audit.

V prípade, že Národná banka Slovenska povolí vykonanie due diligence v Banke Slovakia len jednému záujemcovi, Fond národného majetku SR zváži predĺženie tendra na predaj akcií tejto banky.

Počas marca by Železnice Slovenskej republiky mali získať od domácich alebo zahraničných finančných inštitúcií prostriedky v objeme do 200 mil. EUR, teda približne 8,5 mld. Sk.

Podľa rozhodnutia Predstavenstva BCPB z piatka bude obchod s akciami VSŽ z majetku Transpetrolu z 21. decembra minulého roka zúčtovaný a vyrovnaný. Zúčtovanie bude v pondelok.

Hĺbkový audit v a.s. Slovakofarma Hlohovec, ktorého objednávateľom je americký investičný fond Warburg Pincus, ukončili.

Spoločnosť Novácke chemické závody, a.s., Nováky dosiahla v minulom roku hrubý zisk vo výške 113 mil. Sk.

Nemecká poisťovacia skupina Allianz dosiahla v uplynulom roku podľa predbežných údajov čistý zisk vo výške 1,7 mld. eur.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS