ČLÁNOK
Makroekonomika SR – 51 Týždeň
28. decembra 2001

Hrubý domáci produkt Slovenska by mal v budúcom roku podľa NBS rásť výraznejšie ako v tomto roku, keď by mala byť jeho koncoročná hodnota vyššia v medziročnom porovnaní o 3,5 % až 3,8 %. V rámci ekonomík tranzitívnych krajín existujú určité riziká oslabovania, čo súvisí s celkovým oslabením svetovej ekonomiky. Je však dôvod domnievať sa, že regionálny ekonomický rast bude odolný. Svetová banka pripravuje realizáciu dopadovej štúdie vstupu Slovenska do Európskej únie. Ide o prognózovanie strednodobého a dlhodobého vývoja ekonomiky v európskej integrácii. Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov dosiahli za deväť mesiacov tohto roka 26,76 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 3,24 mld. Sk. Počet disponibilných nezamestnaných na Slovensku dosiahol v novembri 477,828 tis. osôb. Predstavuje to mieru disponibilnej nezamestnanosti na úrovni 17,72 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu viac ako v októbri.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Do konca roka by sa v rámci ďalšej etapy oddlženia mali splatiť všetky dlhy nemocníc a polikliník, ktoré vznikli do začiatku roka 2000, lekárňam by sa mali splatiť faktúry do konca júla. Národná rada schválila rozpočet Národného úradu práce (NÚP) na budúci rok. Národná rada SR v utorok schválila doplnok k použitiu majetku Fondu národného majetku v tomto roku a návrh na použitie majetku FNM v roku 2002. Parlament odhlasoval výšku majetku FNM použiteľného v súlade so zákonom o veľkej privatizácii v objeme celkom 179,7 mld. Sk. Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí s pripomienkami schválila návrh zákona o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je upraviť systém štátnej pokladnice, zriadiť inštitúciu štátna pokladnica a upraviť jej vzťah ku klientovi, k Ministerstvu financií SR, Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Národnej banke Slovenska. Slovenskí ministri problém zadlžených Košíc v stredu nevyriešili. Očakávané príjmy štátneho rozpočtu SR z dane z pridanej hodnoty vybranej daňovými úradmi budú v tomto roku v porovnaní s rozpočtovanou úrovňou nižšie o viac ako 10 mld. Sk. Železnice Slovenskej republiky na základe stredajšieho rozhodnutia vlády o použití prostriedkov Fondu národného majetku SR už môžu dostať od fondu plánovaných 2 mld. Sk. Slovenský vládny kabinet v stredu schválil prevzatie štátnej záruky za úvery, ktoré Slovenským elektrárňam a. s. v minulosti poskytla Investičná a rozvojová banka a.s.

MENOVÁ POLITIKA

Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že koncoročná miera inflácie dosiahne 6,3 % až 6,5. Jadrová inflácia by mala predstavovať na konci roka 2,9 % až 3,2 %. Národná banka Slovenska očakáva v budúcom roku výrazné spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien. K 18. decembru poslal Fond národného majetku (FNM) SR na RM-Systém Slovakia na vyplatenie dlhopisov 21 zahraničným právnickým osobám čiastku 6,5 mld. Sk na 451 779 kusov dlhopisov FNM. Na vyplatenie 220 zahraničných fyzických osôb uvoľnil fond 7,3 mil. Sk na 507 kusov dlhopisov.

PLATOBNÁ BILANCIA

Nepriaznivé trendy vo vývoji bežného účtu platobnej bilancie sa podľa Menového programu NBS na rok 2002 pravdepodobne nezastavia, jeho deficit by sa mal podieľať na HDP 7,9 %.

Približne do polovice marca budúceho roku by mal vzniknúť rozsiahly dokument ako podklad pre rokovanie premiérov ČR a Slovenska, ktorého zmyslom bude odstránenie niektorých doterajších prekážok česko-slovenského zahraničného obchodu.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Úvod uplynulého týždňa pod poznačený vysokým nadstavom likvidity a ceny najkratších depozít klesli až na 6,0% p.a. V utorkovom sterilizačnom repotendri stiahla NBS 23,7 mld. Sk, pričom v stredu maturoval repo tender o objeme 18 mld. Sk. V piatok deponovali komerčné banky na účtoch PMR v NBS 31,475 mld. Sk, čo k 26.12. predstavuje 102,49%-né plnenie na kumulatívnej báze.

DEVÍZOVÝ TRH

V úvode týždňa slovenská koruna, ťahaná českou menou, posilnila voči referenčnému euru až na úroveň 42,720 SKK/EUR, vo štvrtok oslabila až na 43,230 a ku koncu týždňa začala opäť atakovať úroveň 43, keď sa kótovala na 43,060 SKK/EUR. Česká koruna dosiahla v utorok svoju novú top úroveň 31,3 CZK/EUR. Historické maximum dosiahol vzájomný pomer slovenskej a českej meny, ktorý sa v utorok vyšplhal na 1,366 SKK/CZK. Očakávame, že koruna sa bude do konca roka pohybovať v pásme 43,0-43,3 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Slovenský akciový index SAX 51. týždeň na BCPB otváral na úrovni 113.77 bodu v závere týždňa dosiahol 114.90 bodu. Index SAX na týždennej báze stratil -0.43%, od začiatku roka je +21.8%, a na ročnej báze získal +25%. Objem obchodov bol do štvrtka 17,871 mld. Sk. Blue chips dosiahli na týždennej báze nasledujúce hodnoty: „VSŽ 117,-Sk“ (-1.64%), „VÚB 940,- Sk“ (+1.6%), „Slovnaft 810,- “ (+1.25%), „Slovakofarma 1 271,- Sk“ (+1.6%),

PODNIKOVÉ SPRÁVY

K 20. decembru 2001 zaznamenala Poštová banka, a.s. na svojom účte splatenie 700 mil. Sk, teda zvyšných 70 % sumy, o ktorú sa malo navýšiť základné imanie banky.

Slovenská konsolidačná, a.s. vo štvrtok zverejnila ponuku na predaj 55 % akcií Poštovej banky, a.s.

Konečná cena za predaj 87,18-percentného podielu štátu na základnom imaní Slovenskej sporiteľne, a.s. rakúskej Erste Bank predstavuje 411,298 mil. EUR, čo v súčasnosti zodpovedá približne 17,7 mld. Sk.

Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí s pripomienkami schválila návrh zákona o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Víťazom privatizačného tendra na majoritný podiel v Slovenskej poisťovni, a.s. sa stala nemecká poisťovňa Allianz AG. Rozhodnutie výberovej komisie ešte musí potvrdiť vláda.

Víťazom tendra na kúpu majoritného balíka akcií Istrobanky, a.s. sa stala rakúska BAWAG, ktorá od Slovenskej poisťovne, a.s. odkúpi 82 % akcií Istrobanky.

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG predáva svoj 10-percentný podiel v Istrobanke.

Bank Austria Creditanstalt, ktorá neuspela v tendri na kúpu Istrobanky, plánuje na Slovensku výraznú expanziu organickým rastom.

Fond národného majetku SR pri predaji svojho väčšinového balíka akcií v Banke Slovakia, a.s. obišiel minoritných akcionárov.

Slovenský vládny kabinet v stredu schválil prevzatie štátnej záruky za úvery, ktoré Slovenským elektrárňam a. s. v minulosti poskytla Investičná a rozvojová banka a.s.

Popredná ratingová agentúra Moody’s potvrdila rating maďarskej banky OTP Bank pre depozitá na A3/Prime-2 a rating finančnej sily na C.

Spoločnosť J&T Securities, a.s., o.c.p. konajúca v zhode so spoločnosťami J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LTD vyhlásili vo štvrtok verejný prísľub na odkúpenie akcií Reštitučného investičného fondu od všetkých právnických a fyzických osôb pri cene 780 Sk za kus.

Ponuky na kúpu 84,4-percentného balíka akcií Solivarov Prešov by mali záujemcovia predložiť Fondu národného majetku SR do 21. januára budúceho roka.

Fond národného majetku SR v pondelok založil päť akciových spoločností, ktoré sú nástupníckymi organizáciami štátnych podnikov Stredoslovenské energetické závody a Východoslovenské energetické závody.

Spoločnosť VSŽ, a.s. Košice dosiahla za prvých jedenásť mesiacov tohto roka celkové výnosy vo výške 2,362 mld. Sk.

Ministerstvo hospodárstva SR ako 100-percentný akcionár Transpetrolu ešte stále nerozhodlo o spôsobe predaja 21,24 % akcií VSŽ, ktoré Transpetrol vlastní.

Predstavenstvo ruskej ropnej spoločnosti Yukos schválilo na svojom pondelkovom zasadnutí plán výroby a kapitálových investícií pre rok 2002.

Akcie spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava sa predajú prostredníctvom tendra.

Veľkoobchod s papierom SCP Papier, a.s. Ružomberok dosiahol za desať mesiacov celkové tržby vo výške 667 mil. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje nárast o 27 %.

Lyžiarske stredisko Skipark Ružomberok, a.s., očakáva počas tohtoročnej zimnej sezóny tržby až 45 mil. Sk. Celkové investície do strediska v sume 200 mil. Sk by sa mali spoločnosti vrátiť za sedem rokov.

Makyta, a.s., Púchov predpokladá v tomto roku odbyt na úrovni 1,151 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 32 mil. Sk.

Spoločnosť Palma-Tumys, a.s., Bratislava, tradičný a najväčší výrobca rastlinných tukov na Slovensku, plánuje dosiahnuť v tomto roku hrubý zisk vo výške 116 mil. Sk.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS