ČLÁNOK
Makroekonomika SR – 50 týždeň.
19. decembra 2001

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Slovenská ekonomika vzrástla v treťom štvrťroku v medziročnom porovnaní reálne o 3,5 %. Tempo medziročného rastu slovenského hospodárstva sa tak oproti druhému štvrťroku výrazne zrýchlilo z hodnoty 2,8 % a bolo zároveň najrýchlejšie od tretieho kvartálu 1998, keď slovenské hospodárstvo vzrástlo o 4,8 %. Vzhľadom na pretrvávajúce znaky robustnej spotreby domácností, očakávanú koncoročnú expanziu spotreby štátnej správy a mierne zlepšenie exportnej dynamiky v závere roka predpokladáme, že reálny HDP by v poslednom štvrťroku 2001 mohol vzrásť o približne 3,2 %. Tržby v priemysle sa v októbri medziročne v stálych cenách zvýšili o 1,7 % a dosiahli 95,6 mld. Sk. Rast priemyselnej produkcie bol v októbri miernejší ako v predchádzajúcich mesiacoch tohto roku, keď v porovnaní s októbrom minulého roka dosiahol 2,8 %. Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania v treťom štvrťroku 2001 medziročne vzrástla o 0,5 percentuálneho bodu na 19 %.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Parlament vo štvrtok schválil zákon o štátnom rozpočte na rok 2002. Celkové príjmy sa rozpočtujú sumou 219,8 mld. Sk, celkové výdavky na rok budúci rok sa určujú sumou 257,8 mld. Sk. Rozpočtový schodok bol schválený v objeme 38 mld. Sk. Súhrnný schodok verejného rozpočtu poslanci schválili na úrovni 36,8 mld. Sk, čo znamená, že zostal na navrhovanej úrovni zodpovedajúcej 3,5 % hrubého domáceho produktu. Schodok verejných financií by sa nemal prekročiť, naopak, ako sme už spomenuli, vzhľadom na zvyšujúcu sa dynamiku hospodárskeho rastu SR, by mohol byť mierne nižší. Rizikom pre budúcoročný rozpočet, by však mohli byť nižšie daňové príjmy, ktoré boli v rozpočte na rok 2002 schválené bez obvyklej rezervy rozpočtovanej v predchádzajúcich rokoch. Sadzba spotrebnej dane na krátke cigarety sa od januára upraví o 20 halierov na jeden kus, čo znamená zvýšenie ceny za jednu škatuľku cigariet o 5 Sk vrátane dane z pridanej hodnoty

MENOVÁ POLITIKA

V treťom štvrťroku tohto roka po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien vzrástla reálna mzda medziročne o 0,6 %, pričom v treťom štvrťroku 2000 klesla o 3,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva dosiahla v treťom štvrťroku 12 080 Sk a medziročne sa zvýšila o 8,3 %. Štatistický úrad SR znížil odhad koncoročnej inflácie z 8,1 % na 6,3 %. Priemernú ročnú infláciu očakáva na úrovni 7,3 %, pričom podľa júnových predpokladov to bolo 7,7 %. Podľa odhadov Infostatu bude decembrová inflácia na úrovni 6,5 %. V priemernej ročnej inflácii sa očakávania Infostatu zhodujú so ŠÚ SR. Naša revidovaná prognóza počíta s koncoročnou infláciou na úrovni 6,5 %. Tempo inflácie by sa malo v budúcom roku podľa ŠÚ SR aj Infostatu výrazne spomaliť. ŠÚ vo svojich prognózach ráta s priemernou infláciou v prvom štvrťroku 2002 na úrovni 4 %, Infostat odhaduje 4,4-percentnú hodnotu. V marci 2002 by mali podľa ŠÚ ceny medziročne vzrásť o 3,1 %, podľa Infostatu o 3,7 %.

PLATOBNÁ BILANCIA

Ratingová agentúra Moody’s uviedla, že výrazné zvýšenie nášho deficit obchodnej bilancie nevníma s obavami, keďže je živené najmä dovozom investičných tovarov a je kryté prílevom priamych zahraničných investícií. Deficit by bol zlý, ak by bol zapríčinený dovozom spotrebného tovaru. Ministerstvo hospodárstva očakáva koncoročný obchodný deficit v objeme 84-92 mld. Sk, naše očakávania sú mierne vyššie, deficit zahraničnoobchodnej bilancie by mal dosiahnuť približne 94 mld. Sk

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Peňažný sektor zaznamenal počas uplynulého týždňa nečakaný príliv likvidity v objeme približne 6 mld. korún, čo spôsobilo pokles cien depozít so splatnosťou do dvoch týždňov. V piatok deponovali komerčné banky na účtoch PMR v NBS 35,957 mld. Sk, čo k nedeli predstavuje 104,61%-né plnenie na kumulatívnej báze. Na 100%-né plnenie pritom bankám stačilo držať iba 31 mld. Sk. V utorkovom sterilizačnom repotenderi akceptovala centrálna banka celý dopyt, ktorý predstavoval 24,150 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

Počas uplynulého týždňa posilnila koruna až na úroveň 43,09 SKK/EUR a voči euru tak posilnila na 3-týždenné minimum. Česká koruna pokračovala v posilňovaní, v piatok zaznamenala svoju novú top úroveň voči euru na 32,53 CZK/EUR, voči slovenskej korune sa kótovala na 1,317/320 SKK/CZK. Euru sa v piatok podarilo prelomiť hranicu 0,9 USD/EUR a voči doláru tak posilnilo na mesačné maximum. Očakávame, že slovenská koruna sa bude počas budúceho týždňa pohybovať naďalej v intervale 43,0-43,3 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Počas 50. týždňa mal na parkete BCPB Slovenský akciový index SAX klesajúcu tendenciu hlavne kvôli akciám VSŽ. SAX týždeň otváral na úrovni 115.66 bodu a v piatok ho uzatvoril na 114.95 bodu. Index SAX na týždennej báze stratil -2.95%, od začiatku roka je +27.95% a na ročnej báze získal +22.56%. Objem obchodov dosiahol 14,969 mld. Sk. Blue chips dosiahli na týždennej báze nasledujúce hodnoty: „VSŽ 119,- Sk“ (-36.70%), „VÚB 925,- Sk“ (0%), „Slovnaft 800,- “ (+3.23%), „Slovakofarma 1 250,- Sk“ (-5.66%),

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Záväzné ponuky na kúpu majoritného podielu v Slovenskej poisťovni, a.s. odovzdali v pondelok dvaja záujemcovia, ktorými sú Allianz a Aegon.

Predloženie záväzných ponúk na kúpu majoritného podielu v Istrobanke potvrdili predstavitelia Bank Austria aj Volksbank. Podľa informácií svoju ponuku predložila aj rakúska BAWAG.

J&T Finance Group, a.s., by bola ochotná za 60,07-percentný podiel v Banke Slovakia, a.s., zaplatiť 1,1-násobok hodnoty vlastného imania banky pripadajúci na predávaný podiel, čo predstavuje zhruba 500 mil. Sk.

Ruská ťažobná spoločnosť Yukos získa v súlade s akcionárskou zmluvou po úspešnom zavŕšení tendra na predaj 49 % Transpetrolu predkupné právo na zvýšenie svojho podielu v Transpetrole v prípade, že sa v budúcnosti rozhodne o privatizácii ďalšej časti akcií.

Slovnaft, a.s., Bratislava opätovne potvrdzuje, že mu v rámci tendra na predaj 49 % akcií spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava ani poradca vlády, ani nikto z privatizačnej komisie jednoznačne nepotvrdil, že majetkový vklad za zásobníky pre ropné výrobky sa nebude započítavať do ceny ponuky.

Spoločnosť Penta Group, a.s. prejavila záujem o akcie VSŽ, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Záujem podnikateľskej skupiny sa však nesústreďuje len na 21,24 % akcií, ktoré sa predávajú z vlastníctva privatizovaného Transpetrolu. Cieľom Penty je získať celý 51-percetný balík, ktorý vlastní štát.

Utorkové valné zhromaždenie spoločnosti Elektrovod Bratislava, a.s., rozhodlo na svojom zasadnutí o rozdelení spoločnosti na dve nové spoločnosti, ktoré budú do obchodného registra zapísané pod názvom Elektrovod Holding, a.s. a Elektrovod BA, a.s.

Slovenské elektrárne (SE), a.s. by mali ukončiť tohtoročné hospodárenie so ziskom na úrovni 33,592 mil. Sk pri celkových tržbách vo výške 55,048 mld. Sk SE predpokladajú zvýšiť svoj čistý zisk do roku 2005 na 5,369 mld. Sk. Prvý rok po odčlenení, to znamená v roku 2002, počítajú ešte so stratou 981,263 mil. Sk. SE vydajú 18. decembra sériu štátom zaručených dlhopisov v hodnote 2,9 mld. Sk. SE majú záujem podpísať úverové zmluvy na krytie dlhovej služby s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a štyrmi slovenskými bankami najneskôr do Vianoc

Za prvých desať mesiacov tohto roka dosiahli Stredoslovenské energetické závody, š.p. pri nákladoch vo výške 12,644 mld. Sk zisk 1,501 mld. Sk.

Opakovaný predaj akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy vyhlási Fond národného majetku SR zrejme až v druhej polovici januára budúceho roka.

Za prvých desať mesiacov tohto roka vykázali Železnice Slovenskej republiky stratu 542,8 mil. Sk a medziročne zlepšili hospodárenie o 1,569 mld. Sk

Združenie spoločností J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LLC už podpísalo so Slovenským pozemkovým fondom zmluvu o kúpe 10-percentného balíka akcií Reštitučného investičného fondu..

Prezídium FNM SR vo štvrtok schválilo návrh na založenie ďalších akciových spoločností Slovenskej autobusovej dopravy a schválilo aj založenie piatich akciových spoločností z oblasti energetiky a teplárenstva

Istrochem, a.s., Bratislava očakáva v tomto roku výnosy v objeme 2,623 mld. Sk, čo predstavuje medziročne nárast o 20,8 %.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS