ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 5 týždeň
5. februára 2002

REÁLNA EKONOMIKA A HOSPODÁRSKA POLITIKA
Finančnú politiku na roky 2002 až 2006 schválila v pondelok Hospodárska rada vlády SR. Podľa finančnej politiky by sa tempo rastu hrubého domáceho produktu Slovenska malo postupne zvyšovať z 3,6% v tomto roku až do 5,6% v roku 2004. Objem stavebnej produkcie po zohľadnení sezónnych vplyvov zaznamenal v januári nárast o 24 bodov. Konjunkturálne saldo je oproti decembru vyššie o 9 percentuálnych bodov. Realizáciu stavebných prác do značnej miery ovplyvnila sezónnosť. Celkový dopyt po priemyselných výrobkoch má v januári porovnateľnú úroveň s decembrom minulého roka. Nezmenenú situáciu v oblasti dopytu uvádza 77 % priemyselných podnikov, z ktorých 3 % evidujú v porovnaní s decembrom vyšší dopyt. Slovenskí obchodníci hodnotia svoju ekonomickú situáciu v januári prevažne ako adekvátnu sezóne. Dosiahnuté saldo, hoci je výrazne nižšie ako v posledných mesiacoch minulého roka, je v porovnaní s januárom 2001 o tri percentuálne body vyššie. Európska komisia stanovila tento týždeň svoju stratégiu pre rokovania o vstupe do Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva. Pre roky 2004, 2005 a 2006 predstavuje ekvivalent priamych platieb 25, 30 a 35 %.

FIŠKÁLNA POLITIKA
Deficit štátneho rozpočtu za prvý mesiac tohto roku predstavoval 2,903 mld. Sk, čo z plánovanej úrovne na tento rok predstavuje 7,6 %. Po vylúčení výdavkov na reštrukturalizáciu úverového portfólia bánk vo výške 6,79 mld. Sk. Ministri slovenskej vlády v stredu schválili návrh úverovej zmluvy medzi SR a Svetovou bankou k projektu reformy správy sociálnych dávok. Slovensko je prvou krajinou v strednej Európe, ktorá chce prijať zásadu, aby si samosprávy samé stanovovali percentuálny podiel dane z príjmu. Samosprávy s takýmto právom sú najsilnejšie. Vláda na stredajšom rokovaní schválila nové znenie návrhu zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa. Podľa neho by sa mali prídavky od júla tohto roka vyplácať všetkým deťom bez ohľadu na príjem rodiny.

MONETÁRNA POLITIKA
Ceny priemyselných výrobcov sa v decembri minulého roku oproti novembru zvýšili o 0,1 %. Vývoj menového agregátu M2 v decembri v rozhodujúcej miere ovplyvnilo sezónne pripisovanie úrokov ku vkladom na konci roka, ako aj vývoj domácich zdrojov jej tvorby. Objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v decembri minulého roku 436,9 mld. Sk a v porovnaní s novembrom sa znížil o 0,5 mld. Sk. V novembri minulého roku na Slovensku vzrástla reálna úroková miera z ročných vkladov medzimesačne o 0,5 percentuálneho bodu a dosiahla zápornú hodnotu 0,2 %.

PLATOBNÁ BILANCIA
Deficit bežného účtu platobnej bilancie dosiahol za jedenásť mesiacov minulého roka podľa predbežných údajov 72,9 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 bol vyšší o 52,0 mld. Sk. V samotnom novembri dosiahol deficit bežného účtu platobnej bilancie 12,02 mld. Sk, pričom v októbri bol 5,487 mld. Sk. Aktívne saldo bilancie služieb predstavovalo za jedenásť mesiacov 18,8 mld. Sk. Bilancia výnosov dosiahla od januára do konca novembra deficit 13,7 mld. Sk, čo bolo o 0,7 mld. Sk menej ako v rovnakom období minulého roka. V samotnom novembri dosiahol schodok bilancie výnosov 474 mil. Sk. Deficit zahraničného obchodu Slovenskej republiky sa v decembri podľa predbežných výsledkov prehĺbil o 16 mld. Sk. Za celý minulý rok predstavovalo záporné saldo obchodnej bilancie 103,205 mld. Sk.

FINANČNÉ TRHY
PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH
V pondelok sa uskutočnila aukcia dvojročných štátnych dlhopisov, na ktorej sa Ministerstvu financií podarilo upísať celý plánovaný objem 2 mld. Sk, pričom celkový dopyt predstavoval 3,96 mld. Sk. Komerčné banky splnili mieru povinných rezerv stanovenú na január kumulatívne na 100,08%. V prvý deň februárovej periódy deponovali banky na účtoch PMR v NBS 27,777 mld. Sk, čo kumulatívne predstavuje plnenie na 103,19%. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu ročných štátnych dlhopisov s pevne stanoveným výnosom 7,6%, na ktorej plánuje umiestniť 3 mld. Sk. Predpokladáme, že ministerstvu sa podarí umiestniť celú emisiu bez väčších problémov.

DEVÍZOVÝ TRH
Slovenská koruna bola v uplynulom týždni ovplyvňovaná najmä dianím na eurodolárovom trhu, ale investori sa rovnako sústredili aj na pokračovanie rokovaní o procese privatizácie SPP. Koruna v piatok zatvárala na 42,400/460 SKK/EUR a voči svojej referenčnej mene tak oslabila o zhruba 20 halierov. Na eurodolárovom trhu sa obchodovalo prevažne v prospech dolára, euru sa však v piatok podarilo mierne zotaviť na úroveň 0,8636 USD/EUR. Očakávame, že koruna sa bude v priebehu budúceho týždňa pohybovať v pásme 42,20 – 42,50 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH
Na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa v 5. týždni vykonali obchody v objeme 43,530 mld. Sk. Slovenský akciový index otváral týždeň rastom na 121.09 bodu avšak v piatok ho uzatvoril poklesom na 119.8 bodu, čím na týždennej báze stratil -1%. Od začiatku roka index SAX stratil -0.56% a na ročnej báze dosiahol +25.07%. Blue chips dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 196,-Sk (-2%)“, „VÚB 913,-Sk (-0.87%), „Slovnaft 780,- Sk“ (-2.50%), „Slovakofarma 1010 Sk (+0.08%)“ .

PODNIKOVÉ SPRÁVY
Od 1. februára 2002 mení Burza cenných papierov v Bratislave bázy burzových indexov. Meniť sa bude báza slovenského akciového indexu SAX a báza zložky slovenského dlhopisového indexu SDX pre podnikové a bankové dlhopisy.

Predstavenstvo Slovenskej burzy cenných papierov, a.s., prijalo 25. januára spoločnosť GasFin, o.c.p., a.s. za člena burzy.

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v decembri minulého roku 436,9 mld. Sk a v porovnaní s novembrom sa znížil o 0,5 mld. Sk.

Poštová banka, a.s. Bratislava vlani znížila stratu na 457,2 mil. Sk. Banka tak tretí rok za sebou úspešne redukuje svoju stratovosť, keďže ešte v roku 1999 jej strata predstavovala 1,65 mld. Sk a v roku 2001 viac ako 844 mil. Sk

Istrobanka, a.s. dosiahla na základe predbežných neauditovaných výsledkov v minulom roku zisk 65,2 mil. Sk.

Za uplynulý rok očakáva Tatra banka prevádzkový zisk približne 2,1 mld. Sk. Výška čistého zisku sa ešte upresňuje, ale mal by sa pohybovať na úrovni okolo 2,5 mld. Sk .

Investičná a rozvojová banka, a.s. skončila minuloročné hospodárenie so ziskom 12,2 mil. Sk, čo oproti roku 2000 predstavuje pokles takmer o polovicu.

Ľudová banka, a.s. dosiahla v minulom roku zisk 344,9 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje mierne zlepšenie hospodárenia o takmer 7 %

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava hospodárila v minulom roku podľa predbežných výsledkov s čistým ziskom 2,148 mld. Sk, medziročne tak poklesol o 12,5 %.

ČSOB, a.s. dosiahla v roku 2001 hrubý zisk 522,6 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa v uplynulom roku zvýšila o 17,375 mld. Sk na 69,648 mld. Sk.

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava hospodárila v minulom roku podľa predbežných neauditovaných výsledkov so ziskom 1,539 mld. Sk.

Banskobystrická Banka Slovakia, a.s. dosiahla podľa neauditovaných výsledkov v minulom roku zisk 27,3 mil. Sk.

Zahraničná pobočka ING Bank na Slovensku hospodárila roku 2001 so ziskom 186,255 mil. Sk.

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú. dosiahla v minulom roku zisk 173,2 mil. Sk.

Poľnobanka, a.s. hospodárila v minulom roku so ziskom 131,1 mil. Sk. V roku 2000 sa pritom nachádzala v červených číslach, keď vykázala stratu 1,099 mld. Sk.

Český energetický koncern ČEZ sa dostal medzi spoločnosti, ktoré budú mať možnosť realizovať hĺbkový audit v najmenšom zo slovenských distribútorov elektrickej energie Východoslovenská energetika.

Od 4. do 17. februára nenastúpi do práce v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s., Bratislava viacero zamestnancov.

Kontrola Ministerstva hospodárstva SR nezistila podľa predbežných výsledkov podstatné porušenie vnútorných noriem ani zákonov vo veci decembrového predaja akcií VSŽ Transpetrolom.

Finančná spoločnosť J&T Group sa zúčastní tendra na kúpu akcií Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s.,

Možnosť realizovať due diligence v akciovej spoločnosti ZSE bude mať päť potenciálnych investorov. V spoločnostiach SSE a VSE bude predinvestičnú previerku vykonávať po šesť uchádzačov.

V tendri na predaj 49-percentného balíka akcií Slovenského plynárenského priemyslu pokračuje sedem spoločností.

Akciová spoločnosť Kappa Štúrovo dosiahla v roku 2001 celkové tržby vo výške 3,214 mld. Sk. Jej hrubý zisk za minulý rok predstavuje 495 mil. Sk.

Na kúpu akcií spoločnosti Wusam, a.s., Zvolen dostala dcérska spoločnosť Fondu národného majetku SR Dlhopis, o.c.p., a.s. šesť ponúk.

Výroba spoločnosti Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom dosiahla v uplynulom roku podľa predbežných výsledkov 12,22 mld. Sk a firma zaznamenala čistý zisk 1,404 mld. Sk.

Predstavitelia ruskej ťažobnej spoločnosti Yukos a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR podpísali v pondelok zmluvu o predaji 49 % akcií Transpetrolu a akcionársku dohodu.

Firma Dunajservis Slovensko, s.r.o., požiadala v stanovenom termíne o vykonanie hĺbkového auditu v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava.

Prešovská firma K.B. Frutos, s.r.o., ktorá uspela v ponukovom konaní, sa od 1. februára stane majiteľom skrachovaných Mraziarní Prešov.

Akciová spoločnosť Slovenská plavba a prístavy dosiahla vlani predbežný neauditovaný zisk vo výške 27,2 mil. Sk pri celkových výnosoch 1,538 mld. Sk a nákladoch 1,511 mld. Sk.

V prípade podpísania zmluvy medzi Bučinou, a.s. a neznámym japonským investorom o výstavbe spoločného podniku na výrobu preglejok počas tohto polroka by sa prvá fáza výroby mala spustiť už v apríli 2002.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS