ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 22. TÝŽDEŇ
11. júna 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Národná rada (NR) SR schválením vládneho zákona v stredu rozhodla o zvyšovaní dôchodkov o 5%, od júla tohto roku. Od júla sa tiež zvýšia výsluhové dôchodky vojakov rovnako o 5%. Parlament schválil vládny návrh zákona o sociálnom poistení, pričom neodsúhlasil návrh finančného výboru na univerzálny systém poistenia, ktorý mal zrušiť výsadné postavenie ozbrojených zložiek pri sociálnom zabezpečení. Zákon umožní postupný prechod zo systému sociálneho zabezpečenia na systém sociálneho poistenia. Mení spôsob financovania výplaty dôchodkov zo súčasného priebežného systému na kombinovaný systém. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol v máji 98 bodov, čo je o 0,9 bodu viac ako v apríli. V medziročnom porovnaní vzrástol o 0,2 bodu. Vývoj stavebnej produkcie v máji v porovnaní s ostatnou prognózou nezaznamenal zmeny, čo dokumentujú konjunkturálne saldá sezónne očistených i neočistených údajov.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Podľa materiálu o spôsobe zabezpečenia splatenia štátneho dlhu, ktorý v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda, štátny dlh by mal podľa očakávaní Ministerstva financií SR (MF) vzrásť do konca roka na 448,029 mld. Sk. Za posledných 12 rokov slovenská vláda prevzala štátne záruky za bankové úvery rôznych spoločností v celkovej výške 261,7 mld. Sk. Celkové dotácie do poľnohospodárstva za prvý štvrťrok 2002 dosiahli 2,049 mld. Sk, keď poľnohospodári požadovali vyše 4,6 mld. Sk. Celkový objem štátnej pomoci schválenej Úradom pre štátnu pomoc (ÚŠP) dosiahol v minulom roku 28,345 mld. Sk.

MENOVÁ POLITIKA

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v piatok v súlade s očakávaniami trhu ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Ceny priemyselných výrobcov sa v apríli oproti marcu zvýšili o 0,8%. V porovnaní s aprílom 2001 boli ceny výrobcov v priemysle v úhrne vyššie o 2%. Ceny poľnohospodárskych výrobkov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 0,5%. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov sa v apríli oproti marcu zvýšila o 0,2 percentuálne body a predstavovala 9,21%.

PLATOBNÁ BILANCIA

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu februára 11,499 mld. USD, od začiatku roka sa tak zvýšil o 456,4 mil. USD. Obchodná bilancia Slovenska skončila v apríli s deficitom 5,781 mld. Sk, čo je medziročný pokles o 13,9%. Aprílové výsledky zahraničného obchodu boli priaznivejšie ako sme očakávali, čo naznačilo, že vývoj obchodnej bilancie sa začína postupne stabilizovať. Devízové rezervy Slovenska dosiahli k 29. máju celkovo 6,4788 mld. USD, oproti predchádzajúcemu týždňu pritom klesli o 41,7 mil. USD. Pokles rezerv štátu spôsobili komerčné banky, ktorých devízové rezervy sa znížili o 56,4 mil. USD a dosiahli 1,5693 mld. USD. Rezervné aktíva Národnej banky Slovenska zvýšili o 14,7 mil. USD na 4,9095 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt na pondelkovej aukcii trojročných štátnych dlhopisov bol o niečo vyšší ako minulý pondelok, nedosiahol však nami predpovedanú úroveň 2 mld. Sk. Ministerstvo financií SR akceptovalo celý požadovaný objem 1,277 mld. Sk pri priemernom výnose 8,247% p.a. Dopyt na utorkovej aukcii 56-dňových ŠPP bol na úrovni 3,017 mld. Sk. Ministerstvo financií akceptovalo celý dopyt pri priemernom výnose 8,276% p.a. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu ročných štátnych dlhopisov s kupónovým výnosom 8,3% p.a., na ktorej plánuje získať objem 3 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

Slovenská koruna sa voči svojej referenčnej mene počas uplynulého týždňa obchodovala v intervale 43,450-700 SKK/EUR, v piatok zatvárala na úrovni 43,645/683 SKK/EUR. Rušnejšie obchodovanie prevládalo na eurodolárovom trhu, kde americký dolár vo štvrtok oslabil voči euru na 15-mesačné minimum 0,9393 USD/EUR. Krížový kurz slovenskej a českej meny zaznamenal v utorok ďalšie maximum, keď sa kótoval na úrovni 1,435 SKK/CZK. Predpokladáme, že budúci týždeň sa bude koruna pohybovať v intervale 43,40 – 43,80 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Počas 22. týždňa zaznamenal index Burzy cenných papierov v Bratislave SAX pozitívny rast, na ktorý vplývali najmä akcie blue chips: Slovnaft, VSŽ, Slovakofarma, VÚB. V pondelok index otváral týždeň na 109.85 bodu a v piatok ho uzatvoril na úrovni 115.05 bodu. Počas týždňa sa vykonali obchody v objeme 4,932 mld. Sk. Blue chips dosiahli na týždennej báze nasledujúce hodnoty: „VSŽ 217Sk“ (+3.33%), „VÚB 900Sk (+0.45%)“, „Slovnaft 780Sk“ (+9.86%), „Slovakofarma 970Sk“ (+2.32), „Nafta 770Sk (0), IRB 210 (+39.07%), Slovenská poisťovňa 1241Sk (-8.14%).

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Banky pôsobiace na slovenskom trhu dosiahli za prvé štyri mesiace zisk 4,388 mld. Sk, pričom v rovnakom období minulého roka bol zisk väčší o 37 %.

Slovenská konsolidačná, a.s. dostala v utorok jednu záväznú ponuku na vytvorenie spoločného podniku pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok.

Dozorná rada Slovenskej poisťovne, a.s., v utorok schválila s účinnosťou od júna za členov predstavenstva poisťovne Mareka Jankoviča a Evu Štefánikovú.

Z celkového zisku Tatra banky na úrovni 3,1 mld. Sk vyplatí spoločnosť zhruba tretinu na dividendy.

Prezidentom VSŽ, a.s., Košice sa na základe pondelkového rozhodnutia predstavenstva stal jeho predseda Radovan Ujházy.

Fond národného majetku SR vyhlásil medzinárodný tender na predaj 73,86 % akcií spoločnosti Závod Slovenského národného povstania, a.s. so sídlom v Žiari nad Hronom

Akcionári rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava rozhodli na stredajšom valnom zhromaždení, že na dividendy akcionárom pôjde 25,62 % zo zisku po zdanení, ktorý dosahuje 4,669 mld. Sk.

Rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava plánuje v tomto roku úplne alebo čiastočne zrekonštruovať 30 čerpacích staníc, čo si vyžiada investičné náklady 1,1 mld. Sk.

Harmanecké papierne, a.s., Harmanec ukončili hospodárenie v roku 2001 so ziskom po zdanení 32,57 mil. Sk, čo je takmer 4-násobok čistého zisku z predchádzajúceho roka v objeme 8,19 mil. Sk.

O kúpu akcií spoločnosti Istrochem, a.s., Bratislava prejavili záujem štyri subjekty, ktoré si vyzdvihli informačné memorandum.

Akcionári Slovenských elektrární, a.s. rozhodli na stredajšom valnom zhromaždení o emisii dlhopisov so štátnou zárukou v celkovej výške 7,3 mld. Sk.

Slovenský štátny dominantný výrobca elektrickej energie Slovenské elektrárne, ktorý bude čoskoro sprivatizovaný, očakáva za celý rok 2002 pokles svojho zisku o 95 % kvôli absencii jednorazových finančných kontraktov, ktoré podporili minuloročný hospodársky výsledok.

Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače vykázali v minulom roku podľa konsolidovanej účtovnej závierky stratu 810,3 mil. Sk.

Bratislavský podnik Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. v prvých štyroch mesiacoch dosiahol zisk viac ako 15 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o približne 13 %.

Železiarne Podbrezová, a.s. z minuloročného čistého zisku vo výške 274 mil. Sk vyčlenili na výplatu dividend 79,94 mil. Sk, čo predstavuje 28,50 Sk na akciu.

Spoločnosť Chemosvit, a.s. Svit dosiahla za prvý štvrťrok tohto roka zisk vo výške 66,89 mil. Sk.

Balík 20,07 % akcií spoločnosti Perex, a.s. zmenil majiteľa. Podľa výpisu Strediska cenných papierov akcie prešli z firmy BH Securities, a.s. na IAG Investment Advisors Limited.

Podnik Ozeta Trading, a.s., Trenčín, dcérska firma akciovej spoločnosti Ozeta, odevné závody v Trenčíne, ukončil vlaňajšie hospodárenie so stratou 3,8 mil. Sk.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS