ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 20. TÝŽDEŇ
14. mája 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Slovenská republika sa stáva bezpečnejšou krajinou. Vyplýva to z hodnotenia rizika krajiny, ktoré zostavil britský odborný ekonomický časopis Euromoney. Podľa jeho analýzy Country risk sa Slovensko dostalo z 58. miesta v septembri 2001 na 46. miesto v marci tohto roku a poskočilo tak až o 12 miest. Priemyselná produkcia v marci na medziročnej báze prekvapujúco vzrástla len o 0,7 %, čo predstavuje najpomalšie tempo rastu v tomto roku. Vo februári stúpla produkcia v priemysle o 5,7 % a v januári o 1,2 %. Priemyselná produkcia vzrástla najmä vplyvom výrazného zvýšenia tempa rastu v ťažbe nerastných surovín, ktorá stúpla o 47,2 %. Počet poberateľov dávok sociálnej pomoci v minulom roku podľa predloženej správy dosiahol 325,9 tis. osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 %. V hmotnej núdzi sa na Slovensku ku koncu roka nachádzalo 630,7 tis. ľudí. Ich podiel na celkovom počte obyvateľov dosiahol 11,7 %, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 0,4 %. Podľa predbežných úradov Národného úradu práce bolo v apríli 523 745 nezamestnaných, schopných nastúpiť do práce. Miera všetkých registrovaných nezamestnaných predstavovala 19,36 %.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Vláda schválila návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2001, ktorý na jej rokovanie predložil minister financií František Hajnovič. Pri celkových príjmoch minuloročného štátneho rozpočtu v objeme 205,353 mld. Sk a celkových výdavkoch 249,724 mld. Sk dosiahol schodok rozpočtového hospodárenia 44,371 mld. Sk. Ministri zároveň súhlasili s tým, aby bol minuloročný deficit bežného hospodárenia štátu vo výške 36,322 mld. Sk krytý z štátnych finančných aktív. Štátne finančné aktíva budú dotované alebo naplnené príjmami z privatizácie, nielen z SPP. Na krytie deficitu prvého piliera dôchodkového systému po zavedení zmiešaného spôsobu financovania by 65 mld. Sk vyčlenených z privatizácie SPP, malo postačiť do roku 2010. Vstup do nového kapitalizačného piliera by mal byť povinný pre občanov, ktorí majú v súčasnosti menej ako 40 rokov. Občania vo veku od 40 do 50 rokov sa budú môcť rozhodnúť, či zostanú len v systéme priebežného financovania alebo vstúpia aj do kapitalizačného piliera.

MENOVÁ POLITIKA

Spotrebiteľské ceny v apríli oproti marcu vzrástli v úhrne o 0,4 %. Najrýchlejšie pritom rástli ceny v doprave o 3,1 %. Medziročne ceny v apríli stúpli o 3,6 %, čo je rovnaká úroveň ako v marci. Jadrová inflácia dosiahla v apríli na medzimesačnej báze úroveň 0,5 %. V medziročnom porovnaní predstavovala 2,6 %, čo je najmenej v tomto roku. Čistá inflácia zaznamenala v apríli úroveň 0,7 %, a v medziročnom porovnaní bola 2,2 %. Hlavným faktorom aprílového zvýšenia spotrebiteľských cien o 0,4 % bol nárast cien pohonných látok o 7,5 %, keď príspevok tohto efektu k celkovej inflácii predstavoval 0,3 percentuálneho bodu. Podľa guvernéra Juska prostriedky z privatizácií, ktoré sa použijú na splatenie štátnych pokladničných poukážok, nebudú mať negatívne dôsledky na menové podmienky, keďže ich NBS bude sterilizovať z trhu.

PLATOBNÁ BILANCIA

Vláda SR mala zdroje získané z predaja 49 % akcií SPP použiť skôr na financovanie zahraničného dlhu ako na pokrytie rozpočtového deficitu. Ministerstvo financií však navrhuje pokryť z týchto zdrojov minuloročný schodok štátneho rozpočtu. Avšak z pohľadu menovej politiky je omnoho výhodnejšie splatiť zahraničný dlh vlády. Prípadná konverzia výrazného objemu devízových prostriedkov do korún by mohla spôsobiť dlhotrvajúcejšie výrazne posilňovanie koruny, ktoré by mohlo mať za následok pokles ziskov slovenských exportérov, zhoršenie bežného účtu platobnej bilancie a v konečnom dôsledku aj negatívny vplyv na príjmovú (daňovú) stranu štátneho rozpočtu. V apríli sa na Slovensku predalo 5 949 osobných automobilov a 452 malých úžitkových vozidiel.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt bánk v pondelkovej aukcii ročných štátnych dlhopisov bol podľa očakávaní nízky. Banky prejavili záujem iba v objeme 200 mil. Sk, pričom MF SR tento dopyt akceptovalo pri jednotnom výnose 8% p.a. Na utorkovej aukcii 55-dňových ŠPP akceptovalo Ministerstvo 2,495 mld. Sk pri priemernom výnose 8,149% p.a. Vo štvrtok sa dostal sektor do podstavu likvidity na dennej báze ale kumulatívnej báze bol však dostatok prostriedkov. Týždeň sa uzatvoril v piatok s výrazným nadstavom likvidity a zmena sa očakáva až v stredu po vyrovnaní repotendrov. V pondelok MF SR zrealizuje aukciu štátnych dlhopisov s päťročnou splatnosťou.

DEVÍZOVÝ TRH

Slovenská koruna počas uplynulého týždňa oslabila o viac ako 30 halierov. Počas pokojného pondelňajšieho obchodovania slovenská mena ešte voči euru o 10 halierov zhodnotila na 42,110/180 SKK/EUR. V utorok si túto pozíciu aj udržala, ale v posledných dňoch zaznamenala koruna spolu s ostatnými zahraničnými menami opačný trend. V piatok sa zatvárali obchody až na 42,560/590 SKK/EUR. Očakávame, že sa znehodnocovanie slovenskej koruny zastaví. Predpokladáme, že koruna by sa budúci týždeň mala pohybovať v pásme od 42,300 SKK/EUR až 42,650 SKK/EUR. Priaznivé makroekonomické čísla o americkej produkcii v prvom kvartáli prispeli v uplynulom týždni k zhodnoteniu dolára na úroveň 0,9112 USD/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Počas 19. týždňa najväčší nárast ceny na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) zaznamenali akcie spoločnosti Slovnaft. Aktívne sa však obchodovalo viacero blue chips akcií. Počas týždňa sa na BCPB vykonali obchody v objeme 6,985 mld. Sk. Index SAX na týždennej báze stratil -0.54%. SAX od začiatku roka dosiahol +9.49% a na ročnej báze získal +16.34%. Blue chips na týždennej báze dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 215,-Sk (-1.38%)“,“VÚB 875,-Sk (-0.34%), „Slovnaft 741,-Sk (+4.37%)“, „Slovakofarma 970,- Sk (+2.32%)“, „Slovenská poisťovňa 1 290,- Sk (+1.57%)“.

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Termín začiatku due diligence v Poštovej banke, a.s. sa posunul z 13. mája na 20. mája. Zmena sa uskutočnila na základe žiadosti jedného z investorov.

Záväzné ponuky na kúpu majoritného podielu v Poštovej banke, a.s. budú môcť potenciálni investori predložiť do 28. júna.

Úrad pre finančný trh od 24. apríla pozastavil Hasičskej poisťovni, a.s. oprávnenie na uzatváranie poistných zmlúv a rozširovanie záväzkov.

Slovenská poisťovňa, a.s. a Allianz, a.s. tento týždeň požiadajú Úrad pre finančný trh o predchádzajúci súhlas na zlúčenie oboch poisťovní.

Slovenská poisťovňa, a.s. dosiahla v minulom roku zisk v objeme 574 mil. Sk. V medziročnom porovnaní tak niekoľkonásobne zlepšila svoje hospodárenie, keďže roku 2000 dosiahla zisk na úrovni 103 mil. Sk.

Zmluvu o preprave ropy medzi bratislavskou rafinériou Slovnaft, a.s. a prevádzkovateľom ropovodov Transpetrol zúčastnené strany zatiaľ nepodpísali, no dohoda by sa mala uzavrieť už čoskoro.

Ďalších šesť akciových spoločností Slovenskej autobusovej dopravy by malo vzniknúť do 1. júna.

Podniky Slovenskej autobusovej dopravy dosiahli v prvom štvrťroku zisk 81,885 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %.

Košická spoločnosť Eurotrade, a.s. má podľa člena svojho predstavenstva a zároveň šéfa VSŽ, a.s., Košice Antona Bidovského nárok na 10 % akcií VSŽ.

Predsedom Dozornej rady VSŽ, a.s. sa vo štvrtok stal Jaroslav Haščák, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločnosti Penta Group, a.s.

Košická firma U.S. Steel má záujem o 16-percentný balík akcií VSŽ, ktoré má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR.

Štátna záruka vzťahujúca sa na pohľadávku, ktorú kúpila spoločnosť Vinaco Holding Ltd. od Slovenskej konsolidačnej, a.s. v rámci Pilotného projektu I., kryje len 20 % predmetnej pohľadávky.

Medzinárodný tender na predaj 91,63-percentného podielu v spoločnosti Istrochem, a.s., Bratislava vyhlási Fond národného majetku SR do 15. mája.

Fond národného majetku SR by mal do konca mája na svoj účet dostať 1,018 mld. Sk za predané akcie spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR vyhlási nový tender na predaj časti podniku Hydroconsult, š.p., Bratislava.

Strata Železničnej spoločnosti, a.s., v prvom kvartáli predstavuje viac ako 800 mil. Sk, pričom pôvodný plán spoločnosti kalkuloval so stratou 1,5 mld. Sk.

Autorizačné centrum Slovenska, a.s., Bratislava dosiahlo v minulom roku tržby na úrovni 299,57 mil. Sk.

Papierenská spoločnosť Kappa Štúrovo, a.s. dosiahla za prvý štvrťrok tohto roka zisk pred zdanením vo výške 64,15 mil. Sk.

Výrobca vlnárskych tkanín, Merina, a.s., Trenčín dosiahol v prvom štvrťroku zisk 11,236 mil. Sk, čo predstavuje zlepšenie oproti prvému kvartálu 2001 o 5,299 mil. Sk.

Za prvé tri mesiace tohto roku dosiahla spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., zisk 9,14 mil. Sk, čo je o 8,21 mil. menej než za rovnaké obdobie minulého roka.

V prvom štvrťroku dosiahol výrobca elektroinštalačných materiálov SEZ, a.s., Dolný Kubín zisk viac ako 1,3 mil. Sk, čím o 22 % prekročil jeho plánovaný objem.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS