ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 18. TÝŽDEŇ
7. mája 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Dôchodky by sa mali od júla zvyšovať o 5 % alebo 7,1 %. Vyplýva to z návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002, ktorý na pripomienkové konanie preložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Dve alternatívy zvyšovania dôchodkov rezort predložil v závislosti od schválenia nového systému ich valorizácie v rámci zákona o sociálnom poistení. Do doplnkového dôchodkového poistenia sa od vzniku poisťovní ku koncu minulého roka zapojilo 281 088 poistencov. Spotrebiteľská dôvera na Slovensku dosiahla v marci hodnotu pod priemerom členských krajín Európskej únie, ako aj kandidátskych krajín pre vstup do únie. Európska banka pre obnovu a rozvoj zameria svoje budúce investície v Slovenskej republike do sektorov, ktoré môžu najviac prispieť k rastu a pomôcť vstupu krajiny do Európskej únie.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Schodok štátneho rozpočtu za prvé štyri mesiace predstavoval 13,497 mld. Sk, po prvej tretine roka tak dosiahol 35,5 % plánovanej úrovne na celý rok. Bežné hospodárenie vlády z toho za štyri mesiace skončilo s deficitom 4,133 mld. Sk, zvyšných 9,364 mld. Sk predstavoval schodok vyplývajúci z výdavkov na reštrukturalizáciu bankového sektora. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, a.s. dostala na tento rok finančné príspevky zo štátneho rozpočtu vo výške 75 mil. Sk. Správna rada Sociálnej poisťovne na svojom mimoriadnom štvrtkovom zasadnutí rozhodla o zrušení tendra na predaj pohľadávok, pretože sa vyskytli viaceré nezrovnalosti pri ich vyhodnocovaní.

MENOVÁ POLITIKA

Priemerná úroková miera z čerpaných úverov sa vo februári výraznejšie nezmenila a zostala na úrovni 9 %. Priemerná úroková miera z vkladov sa vo februári znížila o 0,2 percentuálneho bodu na 4,8 %. Objem úverov podnikom a obyvateľstvu sa v marci oproti februáru zvýšil o 4,7 mld. Sk a dosiahol 299,8 mld. Sk. Peňažná zásoba M2 sa v marci vo fixnom kurze roku 1993 podľa predbežných výsledkov medzimesačne znížila o 7,5 mld. Sk a dosiahla 638,4 mld. Sk. Na jej medzimesačnom znížení sa pritom podieľali všetky jej komponenty. Medziročná dynamika rastu peňažnej zásoby sa znížila o 1,8 percentuálneho bodu na 9,2 %. Peňažná zásoba M1, ktorá je súčasťou agregátu M2, v marci poklesla o 3,3 mld. Sk. Objem kvázi peňazí, ktoré patria do agregátu M2 medzimesačne klesli o 4,2 mld. Sk.

PLATOBNÁ BILANCIA

Zahraničný obchod SR vykázal za prvý štvrťrok deficit 19,617 mld. Sk, čo bolo na medziročnej báze viac o 0,8 mld. Sk. V samotnom marci záporné saldo obchodnej bilancie predstavovalo 7,393 mld. Sk. Deficit bežného účtu platobnej bilancie dosiahol za dva mesiace podľa predbežných údajov 8,1 mld. Sk. Na medziročnej báze sa zvýšil o 2,1 mld. Sk. Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 5,7 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 30. aprílu 6,3527 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt bánk v pondelkovej aukcii 10-ročných štátnych dlhopisov bol vďaka piatkovému zvýšeniu úrokových sadzieb NBS na veľmi nízkej úrovni 150 mil. Sk. Ministerstvo financií akceptovalo tento objem pri priemernom výnose 7,495% p.a. Na utorkovej aukcii 90-dňových ŠPP neakceptovalo Ministerstvo prkvapivo ani jednu ponuku, pričom dopyt bánk dosiahol až 5,6 mld. Sk. Ministerstvo financií vypísalo na budúci pondelok aukciu ročných štátnych dlhopisov. Kupónový výnos stanovilo ministerstvo na 8% p.a. Rezort plánuje umiestniť na trhu bondy v celkovom objeme 3 mld. Sk. Výnos pomerne nízky, čo predpovedá nízky záujem bánk.

DEVÍZOVÝ TRH

V úvode nového týždňa hranicu 42 SKK/EUR. Trh tak pravdepodobne zareagoval na vyjadrenie Národnej banky Slovenska ktorá vyhlásila, že domáca mena je nadhodnotená, čo môže negatívne ovplyvniť aj plnenie deficitu štátneho rozpočtu. Na trhu sa následne objavilo viacero zahraničných bánk, ktoré nakupovali zahraničnú menu. Slovenská koruna na konci týždňa znehodnotila. Voči svojej referenčnej mene euro sa posunula na záverečných 42,240 / 290 SKK/EUR. Budúci týždeň by pohyb slovenskej koruny mohla ovplyvniť najmä Národná banka Slovenska a jej vyjadrenia k menovej politike, na ktoré je koruna veľmi citlivá. Domáca mena by sa v budúcom týždni mala pohybovať v intervale 42,000 SKK/EUR až 42,500 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

V 18 týždni na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) hodnota Slovenského akciového indexu v druhý májový obchodný deň vzrástla na úroveň 112.82 bodu. Vplyv na zvýšenie indexu v závere týždňa mal nárast cien akcií Slovnaftu. Týždenný objem obchodov dosiahol 4,822 mld. Sk. V pondelok index otváral týždeň na úrovni 108.79 bodu. SAX na týždennej báze posilnil o +3.21%, od začiatku roka stratil -6.36%, a na ročnej báze získal +23.30%

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu sa v marci oproti februáru zvýšil o 4,7 mld. Sk a dosiahol 299,8 mld. Sk.

Tatra banka, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku zisk na úrovni 662,3 mil. Sk, čo znamená medziročný pokles o 28,6 mil. Sk zo 690,9 mil. Sk.

Žilinská Prvá komunálna banka, a.s. ukončila hospodárenie v prvom kvartáli so ziskom takmer 59 mil. Sk.

Istrobanka, a.s., Bratislava dosiahla v prvom štvrťroku 2002 zisk na úrovni takmer 23 mil. Sk, čo na medziročnej báze predstavuje pokles o 8 mil. Sk.

Citibank (Slovakia), a.s., hospodárila v prvom štvrťroku so ziskom 127,7 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie ziskovosti takmer o 40 %.

Všeobecná úverová banka, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku zisk 886,3 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako dvojnásobne zlepšila svoje hospodárenie.

Slovenská sporiteľňa, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 325,4 mil. Sk. V rovnakom období predchádzajúceho roka síce dosiahla zisk 2,193 mld. Sk,

Zahraničná pobočka ČSOB na Slovensku dosiahla v prvom kvartáli zisk 144 mil. Sk, čo predstavuje tri štvrtiny zisku za rovnaké obdobie minulého roka.

Zahraničná pobočka ING Bank na Slovensku hospodárila v prvom štvrťroku so ziskom 100 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o viac ako 20 %.

Investičná a rozvojová banka, a.s. dosiahla v prvom kvartáli zisk 26,5 mil. Sk, v rovnakom období predchádzajúceho roka pritom vykazovala stratu 47 mil. Sk.

HVB Bank Slovakia, a.s., dosiahla počas prvých troch mesiacov tohto roku zisk 240,1 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa od začiatku roku zvýšila o vyše 6 % na 36,908 mld. Sk.

UniBanka, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku zisk na úrovni 63,9 mil. Sk, v rovnakom období predchádzajúceho roka bol pritom 1,8-násobne vyšší.

Všeobecná úverová banka, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku zisk 886,3 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako dvojnásobne zlepšila svoje hospodárenie.

Správcovská spoločnosť Prvá penzijná, a.s., Bratislava dosiahla v minulom roku zisk 2,432 mil. Sk.

Rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s. ukončila podľa slovenských účtovných štandardov minuloročné hospodárenie so ziskom 182,288 mil. Sk.

Bratislavská rafinéria Slovnaft, a.s. by mala podpísať s prevádzkovateľom ropovodov Transpetrol, a.s. zmluvu o preprave ropy.

Vládny kabinet by mal v najbližšej dobe rozhodnúť o nových majiteľoch akcií štyroch podnikov Slovenskej autobusovej dopravy

Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o., predloží do 2 až 3 týždňov Českej republike nezáväznú ponuku na odkúpenie oceliarskych závodov, vzťahujúcu sa pravdepodobne na všetky hutnícke podniky, ktoré budú k dispozícii.

Slovenské telekomunikácie, a.s., plánujú v rámci odbremeňovania spoločnosti a redukcie nákladov predať odštepný závod Telemont.

Producent ložísk INA Skalica, s.r.o., dosiahol v prvom kvartáli tohto roku výrobu v objeme 1,036 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles zhruba o 22 mil. Sk.

Novácke chemické závody, a.s., Nováky vo štvrtok s Fondom národného majetku SR podpísali zmluvu o kúpe 84,4 % akcií Solivarov, a.s., Prešov.

Spoločnosť Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom vyrobila za prvý štvrťrok 2002 primárny hliník za 2,684 mld. Sk, jej odbyt dosiahol 2,758 mld. Sk a hrubý zisk bol 338 mil. Sk.

Košická spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. dosiahla vlani hrubý zisk 23,6 mil. Sk. Celkový minuloročný obrat IS predstavoval 2,757 mld. Sk a medziročne vzrástol o 685 mil. Sk.

Balík 49 % akcií spoločnosti Slovenská autobusová doprava Humenné, a.s. by mala získať Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o., Vranov nad Topľou.

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava hospodárili v prvom kvartáli s hrubým ziskom 2,002 mld. Sk.

Slovenské elektrárne, a.s., evidovali v čase odčlenenia nových, čisto výrobných elektrární stratu vo výške 280,54 mil. Sk.

Vedenie Slovenských elektrární, a.s., schválilo predaj akcií Priemyselnej banky, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s., za 1 Sk.

Vyhlásenie súťaží na predaj majetkových účastí Fondu národného majetku SR v bratislavskom Istrocheme a v Závode SNP v Žiari nad Hronom sa z avizovaného konca apríla posunie na zatiaľ bližšie neurčený termín.

Valné zhromaždenie slovenského prepravcu ropy firmy Transpetrol, a.s. v pondelok schválilo predaj 49 % svojich akcií ruskej ťažobnej spoločnosti Yukos.

Slovenská farmaceutická spoločnosť Biotika, a.s., Slovenská Ľupča dosiahla vlani zisk 39,505 mil. Sk.

Spoločnosť Henkel Slovensko, a.s., dosiahla vlani obrat 2,2 mld. Sk, čo predstavuje medziročne nárast o 10 %.

Predstavenstvo spoločnosti United States Steel Corporation oznámilo vyplatenie dividendy za prvý štvrťrok z kmeňových akcií vo výške 5 centov na akciu.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS