ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 17. TÝŽDEŇ
30. apríla 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Európska komisia predpovedá na rok 2002 pre desať bývalých komunistických krajín, ktoré kandidujú na vstup do Európskej únie, pomalší ekonomický rast. Podľa polročnej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o ekonomických vyhliadkach vstúpi stredná Európa ku koncu tohto roka do fázy ekonomického oživovania ťahaného exportom. Slovensko v pondelok na rokovaniach o vstupe do Európskej únie uzavrelo kapitolu Dopravná politika, čím sa počet predbežne uzavretých kapitol zvýšil na 24. Celkový podiel malých a stredných podnikov na HDP sa dostal v roku 2001 na úroveň 41%, zatiaľ čo v roku 2000 to bolo 39,7%. Počet živnostníkov na Slovensku stúpol za minulý rok o 10 274, čo predstavuje medziročný nárast o 3,8%. Počet malých podnikov do 50 zamestnancov vzrástol o 2 205 subjektov, teda o 3,9%. Stredné podniky do 250 pracovníkov už dlhodobejšie zaznamenávajú negatívny trend, ich množstvo vlani pokleslo o 238 firiem, čiže o 7,7%.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Z príjmu z predaja 49-percentného balíka akcií Slovenského plynárenského priemyslu vo výške 2,7 mld. USD, by sa mal podľa štvrtkového rozhodnutia vlády splatiť štátny dlh vo výške 50 mld. Sk. Európska komisia vo svojej správe o ekonomických vyhliadkach kandidátskych krajín opätovne upozorňuje, že bez prísnej kontroly verejných výdavkov a pružných protiopatrení nebude slovenská vláda schopná dosiahnuť svoje rozpočtové ciele. Predpokladaná výška potrebných investičných prostriedkov na modernizáciu vozňového parku a infraštruktúry Železničnej spoločnosti, a.s., je viac ako 120 mld. Sk. V rokoch 2000 až 2006 je objem modernizačných investícií 67,5 mld. Sk. Podľa novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktorý v stredu s pripomienkami schválil vládny kabinet, by sa od budúceho roka mala zvýšiť cena škatuľky cigariet o 4 až 5 Sk. Vláda sa rozhodla, že rozpočtové výdavky napriek vysokým rozpočtovým rizikám zatiaľ viazať nebude a pôjde skôr cestou zvýšenia príjmov. Podľa nášho názoru, je takýto krok dosť nereálny, nakoľko schodok v štátnom rozpočte by mohol predstavovať až 25 mld. Sk.

MENOVÁ POLITIKA

Podľa OECD sa rast spotrebiteľských cien na Slovensku v tomto roku spomalí na 5,5%, keďže výrazné zvýšenie regulovaných cien sa prechodne zastaví. Európska komisia vo svojej správe odhadla infláciu na Slovensku pre tento rok na úrovni 4,1% a pre rok 2003 vo výške 6,8%. Ceny priemyselných výrobcov v marci zostali na februárovej úrovni. Nezmenili sa ceny produktov priemyselnej výroby. Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla v piatok o zvýšení základných úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu.

PLATOBNÁ BILANCIA

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu januára 11,308 mld. USD. Európska komisia očakáva, že deficit bežného účtu platobnej bilancie by sa mal v nasledujúcich rokoch postupne znižovať. Eximbanka SR podporila v roku 2001 export Slovenska v celkovej takmer 6% z celkového exportu SR. Devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu dosiahli vo februári podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska objem 3,67 mld. Sk. Slovenská republika uvoľnila s platnosťou od pondelka 22. apríla dovozy tepelne opracovaných hovädzích výrobkov z Českej republiky.

Bežný účet platobnej bilancie skončil v januári so schodkom 4,045 mld. Sk. Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 88 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 24. aprílu 6,347 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt bánk v pondelkovej aukcii ročných štátnych dlhopisov bol na úrovni 1,8 mld. Sk. Ministerstvo financií akceptovalo celý objem pri priemernom výnose 7,732% p.a. Na utorkovej aukcii 91-dňových ŠPP sa ministerstvu podarilo upísať 2,632 mld. Sk, pričom celkový dopyt bánk bol až na úrovni 4,132 mld. Sk. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu 10-ročných štátnych dlhopisov. Ide o druhú tranžu emisie č. 174, pričom ministerstvo plánuje na tejto aukcii získať zvyšnú sumu 1,84 mld. Sk. Kupónový výnos je stanovený na 7,75% p.a. Predpokladáme, že ministerstvu sa tento objem podarí upísať bez väčších problémov.

DEVÍZOVÝ TRH

Oslabovanie slovenskej koruny pokračovalo aj počas uplynulého týždňa. Nákupy zahraničnej meny, rovnako ako oslabovanie českej meny prispeli k znehodnoteniu koruny voči euru až na úroveň 41,950/990 SKK/EUR. Zlom však prinieslo absolútne neočakávané rozhodnutie NBS, ktorá v rozpore s trendom okolitých krajín pristúpila k zvýšeniu kľúčových úrokových sadzieb o 50 bázických bodov a koruna sa v závere piatkového obchodovania posunula na 41,840/870 SKK/EUR. Predpokladáme, že slovenská koruna sa bude počas budúceho týždňa pohybovať v intervale 41,60-42,00 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) v závere 17. týždňa obchodného týždňa dosiahla hodnota Slovenského akciového indexu (SAX) na úroveň 109.31 bodu pričom index v pondelok týždeň otváral na 109.12 bodu. V závere týždňa mierne posilnili akcie spoločností VSŽ a VÚB. Týždenný objem obchodov dosiahol 3,806 mld. Sk. SAX na týždennej báze stratil -0.26%, od začiatku roka je -9.27%, a na ročnej báze dosiahol -20.39%.

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Poštová banka, a.s. hospodárila v prvom kvartáli so ziskom takmer 37,1 mil. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak podstatne zlepšila svoje výsledky.

Slovenská konsolidačná prijala v pondelok ďalšie dve nezáväzné ponuky na kúpu majoritného podielu v Poštovej banke, a.s.. od ING Bank N.V. a Českej pojišťovny, a.s.

Jednou zo štyroch nezáväzných ponúk na kúpu majoritného podielu v Banke Slovakia, a.s., ktoré vo štvrtok prijal Fond národného majetku SR, je ponuka Slavie Capital, a.s., o.c.p..

Akcionári spoločnosti VSŽ, a.s. na svojom pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení odsúhlasili zníženie základného imania spoločnosti.

Konzorcium spoločností J&T Finance Group a.s., Penta Group a.s. a Istrokapitál a.s. má v úmysle zhodnocovať majetok všetkých akcionárov spoločnosti VSŽ, a.s.

Spoločnosť VSŽ, a.s., Košice dosiahla za rok 2001 čistý konsolidovaný zisk 655,6 mil. Sk. Prevádzkové konsolidované výnosy predstavovali 6,7 mld. Sk a prevádzkový zisk bol 423,4 mil. Sk.

Česká pojišťovna zaznamenala v prvom štvrťroku čistý zisk vo výške 632,2 mil. českých korún.

Skupina Železiarne Podbrezová, a.s. dosiahla v minulom roku podľa slovenských účtovných štandardov konsolidovaný zisk v objeme 315,337 mil. Sk.

Vstup ruskej ťažobnej spoločnosti Yukos do slovenského prepravcu ropy firmy Transpetrol by sa mal uzavrieť v pondelok.

Lízingová spoločnosť B.O.F., a.s., Bratislava rozdelí medzi akcionárov 15 mil. Sk vo forme dividend. Pri počte 200 tis. kusov akcií to predstavuje 75 Sk na jednu akciu.

Plánovaný celkový objem tržieb Železničnej spoločnosti, a.s. z výkonov vo verejnom záujme pri zachovaní súčasnej úrovne regulovaného cestovného a štruktúry a výšky poskytovaných zliav pre tento rok predstavuje 2,005 mld. Sk.

Akciová spoločnosť AVC Čadca vykázala v uplynulom roku po zdanení stratu takmer 10 mil. Sk.

Podpísanie zmluvy o vstupe spoločnosti HTC Holding, a.s. do českého výrobcu traktorov Zetor očakávajú predstavitelia HTC počas mája až júna.

Spoločnosť Palma-Tumys, a.s., Bratislava, tradičný a najväčší výrobca rastlinných tukov na Slovensku dosiahla v štvrťroku 2002 hrubý zisk 92,6 mil. Sk, čo je viac ako 58 % z plánovaného ročného hospodárskeho výsledku.

Dunajservis Slovensko, s.r.o., založil 86,99-percentný balík akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava v repo obchode, ktorého druhou stranou bola firma I.F.C., o.c.p., a.s.

Ratingová agentúra CRA Rating Agency, a.s. udelila najvyšší rating medzi podnikovými dlhopismi obchodovanými na hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave.

Švédska spoločnosť Connex, ktorá získala 49-percentný podiel v Slovenskej autobusovej doprave, a.s., Bratislava.

Spoločnosť Nafta, a.s., Gbely dosiahla podľa auditom overených výsledkov vlani hrubý zisk 469,5 mil. Sk, čo po zdanení predstavuje 191 mil. Sk.

Spoločnosť Petrochema, a.s., Dubová dosiahla počas prvého kvartálu tohto roka celkové výnosy vo výške 455,7 mil. Sk.

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS