ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 16. TÝŽDEŇ
23. apríla 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Slovenský bankový sektor, ktorý pred rokom 2001 trápili pochybné úvery, slabá kapitalizácia a efektívnosť, je v súčasnosti už stabilnejší. Uviedla to ratingová agentúra Fitch Ratings. Na rok 2002 odhaduje Medzinárodný menový fond rast reálneho hrubého domáceho produktu v SR na úrovni 3,7%, pričom v roku 2003 očakáva zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky na 3,9%. V národnom hospodárstve SR sa v roku 2001 zvýšil počet zamestnancov v porovnaní s rokom 2000 zhruba o 18 tis. osôb. Naopak, v tzv. veľkých organizáciách s 20 a viac zamestnancami sa v rovnakom období zamestnanosť znížila o takmer 23 tis. osôb. Úrady práce evidovali v marci na Slovensku 546 254 nezamestnaných, čo predstavuje mieru nezamestnanosti 19,12%. Vývoj politických preferencií v priebehu posledného roka poukazuje na zaujímavú skutočnosť. Vývoj preferencií HZDS je od januára 2001 takmer presným zrkadlovým odrazom vývoja preferencií SMERu, keď koeficient korelácie medzi týmito dvomi stranami v sledovanom období dosiahol približne -0,8.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Európska komisia neodporúča členským štátom Európskej únie, aby prijali žiadosť Slovenska o prechodné obdobie, počas ktorého by po vstupe platilo nižšie príspevky. Najväčšie riziká štátneho rozpočtu na rok 2002 sa prejavujú v dosiahnutí dodatočne navýšených príjmov. Príjmy z predaja 49-percentného balíka akcií SPP vo výške približne 130 mld. Sk by mali byť podľa návrhu Porady ekonomických ministrov použité prioritne na sociálnu reformu a na splatenie štátneho dlhu. Strata Národnej banky Slovenska sa ku koncu marca vyšplhala na 3,397 mld. Sk. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo v rámci jednotlivých programov podpory bývania od začiatku tohto roku k 15. aprílu dotácie v objeme viac ako 693,165 mil. Sk. Celkové daňové a nedaňové príjmy štátneho rozpočtu za daňovú a colnú správu za 1. štvrťrok 2002 dosiahli 44,038 mld. Sk, čo je 22,58% celoročne plánovanej sumy a 90,32% predpokladu na štvrťrok. Na daňové úrady bolo k 9. aprílu doručených celkovo 550 070 daňových priznaní k daniam z príjmov.

MENOVÁ POLITIKA

Podľa našej predikcie by sa mal marcový index cien výrobcov, ktorý bude zverejnený v piatok (26.4), pohybovať na úrovni rastu 0,5% na mesačnej báze, čo znamená rast o 2,0% ročne. Očakávania ostatných slovenských analytikov sa pohybujú v rozmedzí 0,4%-1,0% mesačne a 1,8%-2,5% ročne. Člen bankovej rady České národní banky Pavel Racocha v pondelok oznámil, že centrálna banka ČR nepovažuje zníženie úrokových sadzieb za vhodný nástroj v rámci jej boja proti posilňovaniu českej koruny.

PLATOBNÁ BILANCIA

Náš odhad salda zahraničného obchodu za marec sa pohybuje na úrovni deficitu 7,5 mld. Sk. Záporné saldo v zahraničnom obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami dosiahlo do 9. apríla tohto roku 4,304 mld. Sk. Od utorka 16. apríla sa môžu opäť bez obmedzenia vyvážať z ČR na Slovensko tepelne spracované výrobky z hovädzieho mäsa. Európska komisia vo svojej poslednej hodnotiacej správe kandidátskych krajín upozorňuje na problémy, ktoré môžu nastať s financovaním bežného účtu platobnej bilancie SR. Slovensko v minulom roku prilákalo priame zahraničné investície vo výške 1,46 mld. USD, čo síce predstavuje pokles z rekordnej úrovne z roku 2000, avšak tento objem napriek tomu prevýšil očakávania vlády asi o 50%. Devízové rezervy SR vzrástli za posledný týždeň o 41,1 mil. USD a ich celkový objem dosiahol k 17. aprílu 6,259 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt bánk v pondelkovej aukcii dvojročných štátnych dlhopisov bol ešte nižší ako sme očakávali. Celkový dopyt bol na úrovni 675 mil. Sk, Ministerstvo financií však neakceptovalo ani jednu ponuku a aukcia tak skončila neúspešne. Na utorkovej aukciu 91-dňových ŠPP sa ministerstvu podarilo upísalo 2,72 mld. Sk, pričom celkový dopyt bánk bol až na úrovni 5 mld. Sk. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu ročných štátnych dlhopisov. Vzhľadom na výsledok posledných dvoch aukcií štátnych dlhopisov neočakávame, že banky prejavia o túto aukciu väčší záujem. Trh je už pravdepodobne presýtený týmito emisiami a omnoho žiadanejšie sú preto krátkodobé papiere vo forme 91-dňových ŠPP. Ďalšia takáto aukcia je naplánovaná na utorok, 23.4.2002.

DEVÍZOVÝ TRH

Slovenská koruna v uplynulom týždni ukončila svoj trend zhodnocovania a voči svojej referenčnej mene oslabila o takmer 20 halierov, keď končila piatkové obchodovanie na úrovni 41,625/660 SKK/EUR. Kurz českej koruny bol v piatok na úrovni 31,18 CZK/EUR. Voči českej korune sa tak slovenská mena kótovala na úrovni 1,3760/3810 SKK/CZK. Predpokladáme, že počas nasledujúceho týždňa sa bude slovenská koruna pohybovať v intervale 41,40-41,70 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Index SAX otváral 16. obchodný týždeň na úrovni 108,98 bodu a v piatok ho uzatvoril na 109,6 bodu. Na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa počas týždňa vykonali obchody v objeme 5,389 mld. Sk. SAX na týždennej báze zaznamenal -0,15%, od začiatku roka stratil -9,93% a na ročnej báze získal +13,78%.

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Výsledkom pravidelného zasadnutia Výboru stredoeurópskeho indexu CESI je revízia zloženia indexu na obdobie od mája do októbra tohto roku.

Československá obchodní banka v stredu oznámila, že valné zhromaždenie akcionárov schválilo návrh rozdeliť väčšinu jej čistého zisku za rok 2001 vo výške 4,2 mld. CZK formou výplaty dividend.

Najlepšiu ponuku na privatizáciu 49 % akcií SAD Košice predložila spoločnosť Bustrans, s.r.o., Košice.

Generálna prokuratúra zatiaľ nepokročila vo vyšetrovaní kauzy predvianočného predaja akcií VSŽ, a.s., Košice z portfólia Transpetrolu.

Spoločnosť The Brookdale Group predala svoj 9,31-percentný podiel v Reštitučnom investičnom fonde dcérskej firme J&T Finance Group,

Vláda v stredu schválila návrh vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.

Predkladatelia ponúk na kúpu minoritných podielov v troch regionálnych rozvodných energetických podnikoch by mali zlepšiť svoje ponuky.

Stavebná sporiteľňa VÚB Wüstenrot dosiahla za minulý rok zisk 80,67 mil. Sk, bilančná suma po odpočítaní opravných položiek a oprávok predstavovala k ultimu decembra 10,88 mld. Sk.

Spoločný podnik nadnárodného koncernu Aventis a slovenskej Biotiky, Hoechst-Biotika, s.r.o., Martin, zaznamenal v minulom roku výrazné zlepšenie hospodárenia, keď zisk pred zdanením medziročne vzrástol viac ako trojnásobne na 131 mil.

Organizácia Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra dosiahla vlani čistý zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 17,427 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 37%.

Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava (PPC) ukončil minulý rok so ziskom po zdanení vo výške 249,6 mil. Sk. Čistý zisk spoločnosti vzrástol medziročne o 117,3 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 88,6 %.

Fond národného majetku SR (FNM) previedol počas tohto týždňa prostredníctvom priamych obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave balík 38,3% akcií spoločnosti Chemes, a.s., Humenné za viac ako 45 mil. Sk spoločnosti Forward, s.r.o., Považská Bystrica.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS