ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 13. TÝŽDEŇ
2. apríla 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Vláda by mala rozhodnúť o rozdelení výnosov z privatizácie SPP o dva týždne. Ministerka privatizácie uviedla, že výnosy z privatizácie SPP nie sú dostatočné na splnenie záväzkov vlády vyplývajúcich z jej uznesení. V najbližšom období preto budú ministri diskutovať o selekcii požiadaviek pre svoje rezorty. Slovenský bankový sektor vytvoril počas prvých dvoch mesiacov roka zisk 1,937 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 365 mil. Sk. Indikátor ekonomického sentimentu dosiahol v marci 2002 hodnotu 102,4 bodu, čo je o 4,4 bodu viac ako vo februári. Úroveň celkového dopytu v priemysle v marci už druhý mesiac odzrkadľuje optimistické názory podnikov. Dopyt najpriaznivejšie hodnotia výrobcovia chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien. Objem stavebnej produkcie by mal podľa konjunkturálneho priemyslu zaznamenať v marci po zohľadnení sezónnych vplyvov pokles o 9 bodov, zatiaľ čo konjunkturálne saldo sezónne neočistených údajov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 20 bodov.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Dlh ústrednej vlády v SR dosiahol ku koncu minulého roka 296,74 mld. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 33 %. Podiel vládneho dlhu koncom minulého roka dosahoval 30,8 % vytvoreného hrubého domáceho produktu. Z hľadiska teritoriálneho rozloženia domáci dlh ústrednej vlády koncom minulého roka tvoril 91,3 %, pričom koncom roka 2000 to bolo len 50,7 %. Najväčšia časť objemu deblokácií ruského dlhu na tento rok bude smerovať do projektu na dovoz jadrového paliva pre Slovenské elektrárne vo výške 30 mil. USD. Ruská strana sa zaviazala v tomto roku deblokovať dlh vo výške 100 mil. USD.

MENOVÁ POLITIKA

Ceny priemyselných výrobcov sa vo februári oproti januáru zvýšili o 1,8 %. Ich tempo rastu bolo o 1,4 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov sa v januári zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 9 %. Objem úverov podnikom a obyvateľstvu poklesol vo februári o 28,4 mld. Sk. Dôvodom bolo spojenie Konsolidačnej banky a Slovenskej konsolidačnej.

PLATOBNÁ BILANCIA

Zahraničný obchod dosiahol za mesiac február deficit vo výške – 6,437 mld. Sk. Deficit bežného účtu platobnej bilancie SR dosiahol v januári podľa predbežných údajov 4,045 mld. Sk. Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska sa počas uplynulého roka zvýšil o 464,3 mil. USD a ku koncu decembra 2001 podľa predbežných údajov predstavoval 11,269 mld. USD.

Devízové rezervy Slovenskej republiky stúpli v minulom týždni o 65,5 mil. USD. Celkový objem devízových rezerv dosiahol k 26, marcu 6,4659 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt bánk v pondelkovej aukcii päťročných štátnych dlhopisov dosiahol 2,51 mld. Sk a Ministerstvo financií ho akceptovalo v plnej výške pri priemernom výnose 7,639% p.a. Ministerstvu sa tak nepodarilo získať plánovaný objem 4,87 mld. Sk. Prvá aprílová aukcia štátnych dlhopisov sa z dôvodu sviatkov bude konať výnimočne v utorok (2.4.2002). Ide o tretiu tranžu emisie päťročných štátnych dlhopisov s kupónovým výnosom 7,65% p.a., na ktorej MF umiestnilo zatiaľ 4,64 mld. Sk. V utorok sa bude konať aj prvá tohtoročná aukcia ŠPP. Predpokladáme, že investori prejavia väčší záujem o aukciu ŠPP, kde by sa výnos mohol priblížiť k úrovni 7,68-70% p.a.

DEVÍZOVÝ TRH

Obchodovanie na slovenskom devízovom trhu sa počas uplynulého týždňa nieslo v pokojnej sviatočnej atmosfére. Do pokojného obchodovania zasiahla vo štvrtok jedna zahraničná inštitúcia, ktorej väčšia transakcia spôsobila oslabenie koruny na úroveň 41,850/880 SKK/EUR. Budúci obchodný týždeň bude opäť o jeden deň kratší, pretože väčšina svetových trhov začína obchodovať až v utorok. Predpokladáme, že koruna sa bude počas budúceho týždňa pohybovať v intervale 41,70-42,00 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

V 13. obchodnom týždni pokračoval index SAX v poklese. SAX bol ťahaný nadol hlavne akciami VSŽ. Košice Na parkety Burzy cenných papierov v Bratislave sa počas týždňa vykonali obchody v objeme 1,449 mld. Sk. Index SAX týždeň otváral na úrovni 114.13 bodu a vo štvrtok ho uzatvoril na 112.18 bodu. SAX na týždennej báze zaznamenal pokles -3.08%, od začiatku roka stratil -6.89%, a na ročnej báze získal +32.54%. Blue chips na týždennej báze dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 225,- Sk (-13.46%)“,“VÚB 876,- Sk (-1.57%), „Slovnaft 715,- Sk“ (-0.97%), „Slovakofarma 990 Sk (-5.890%)“, Nafta 800,- Sk (0 )“, „Slovenská poisťovňa 1 350,- Sk (+3.77%)“, „RIF 920,- Sk (+2.22%)“.

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Komerční banka Bratislava, a.s. ukončila rok 2001 s čistým ziskom 34,917 mil. Sk podľa slovenských účtovných štandardov.

Slovenská konsolidačná, a.s., predĺžila lehotu podania ponúk do verejného výberového konania na odplatné nadobudnutie 11 pohľadávok v celkovom objeme 4,54 mld. Sk z 5. apríla do 12. apríla 2002.

Za účelom reštrukturalizácie úverov z minulého roku plánujú Slovenské elektrárne, a.s. v tomto roku emitovať na londýnskych trhoch medzinárodné dlhopisy, ktorých hodnota môže dosiahnuť až 200 mil. USD.

Spoločnosť Penta Group odmieta tvrdenia predstaviteľov spoločnosti Port Service o údajných pokusoch o manipuláciu účastníkov tendra na predaj akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava.

Slovenský bankový sektor vytvoril počas prvých dvoch mesiacov roka zisk 1,937 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 365 mil. Sk.

Firma Doas vyhlásila povinnú ponuku na prevzatie akcií spoločnosti Doprastav. Úrad pre finančný trh schválil cenu na odkup akcií Doprastavu na úrovni 1 430 Sk za akciu.

Za akcie bratislavského dopravcu zaplatí švédska firma Connex 540,9 mil. Sk a akcie SAD Dunajská Streda kúpi DSAD približne za 53,9 mil. Sk

Slovenské elektrárne, a.s. ukončili podľa predbežných a neauditovaných výsledkov minuloročné hospodárenie s čistým ziskom vo výške 754,755 mil. Sk pri celkových nákladoch 58,217 mld. Sk a výnosoch 58,972 mld. Sk.

Poradca vlády pri privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., spoločnosť Credit Suisse First Boston vypracovala v rámci procesu privatizácie na základe troch analýz odhad ceny za 49 % akcií SPP v rozmedzí od 1,825 mld. USD do 2,35 mld. USD.

Najväčší slovenský mobilný operátor Globtel, ktorý od stredy bude na slovenskom trhu definitívne pôsobiť pod obchodným menom Orange.

Hrubý zisk Slovenského plynárenského priemyslu by mal v roku 2011 dosiahnuť okolo 32 mld. Sk.

Košice súhlasia s prevodom štátneho podielu v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. do majetku mesta. V pondelok o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní.

Kontrakt v hodnote vyše 11,7 mil. EUR s nemeckou rejdárskou spoločnosťou Briesse Schiffahrts na výrobu dvoch námorných nákladných lodí uzatvorili v piatok Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava.

Od pondelka 25. marca sú na Telekomunikačnom úrade SR záujemcom o udelenie licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS k dispozícii návrhy licencií.

Cementáreň Cemmac, a.s., Horné Srnie dosiahla vlani čistý zisk 49,9 mil. Sk, pričom v roku 2000 vykázala spoločnosť stratu 1,8 mil. Sk.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS