ČLÁNOK
MAKROEKONOMIKA SR – 11. TÝŽDEŇ
18. marca 2002

REÁLNY SEKTOR A HOSPODÁRSKA POLITIKA

Vo 4. štvrťroku vzrástol slovenský HDP o 3,9%, čo je značný nárast, ktorý prekvapil väčšinu analytikov. Tržby v priemysle za vlastné výkony a tovar vzrástli v januári medziročne o 6,2% a dosiahli 89,1 mld. Sk. Stavebná produkcia mala aj v januári klesajúci trend, tak ako predchádzajúcich päť mesiacov jej úroveň neprevýšila úroveň minuloročnú. Jej objem dosiahol 4,2 mld. Sk a bol o 4,2% nižší ako v januári 2001. V 4. štvrtroku dosiahla priemerná nominálna mesacná mzda zamestnanca hospodárstva SR 13 989 Sk a medzirocne sa zvýšila o 9,3%. Vláda Slovenskej republiky na svojej štvrtkovej mimoriadnej schôdzi definitívne schválila predaj 49% akcií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. trojkonzorciu záujemcov za 2,7 mld. USD. Ministri slovenskej vlády v pondelok na mimoriadnom zasadnutí potvrdili, že klientov nebankových subjektov štát odškodňovať nebude.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Medzinárodný menový fond po svojej dvojtýždňovej misii na Slovensku upozornil na to, že tohtoročný deficit verejných financií za súčasnej politiky vlády môže podstatnejšie prevýšiť projektovanú úroveň 3,5% z hrubého domáceho produktu. Na základe žiadosti Fondu národného majetku SR vládny kabinet zrušil štyri pôvodné privatizačné rozhodnutia. V roku 2001 vykázala približne tretina právnických osôb registrovaných na daňových úradoch stratu vo výške 157 mld. Sk, čo sa takmer vyrovná celkovým daňovým príjmom štátu 165 mld. Sk.

MENOVÁ POLITIKA

Štatistický úrad a Infostat zverejnili vo štvrtok svoje odhady ohľadom vývoja inflácie. Podľa týchto odhadov, by miera inflácie v priemere mala vzrásť v prvom polroku 2002 o 4,1% (ŠÚ) a 4,0% (Infostat). V júni 2002 by miera inflácie podľa ich prognóz mala dosiahnuť 3,3% (ŠÚ) a 3,2% (Infostat).

PLATOBNÁ BILANCIA

Aj keď deficit minuloročnej obchodnej bilancie dosiahol rekordnú sumu 103,2 mld. Sk, cez cenový deflátor exportu a importu došlo k zníženiu negatívneho vplyvu čistého exportu na HDP oproti roku 2000. Devízové rezervy SR pokračovali aj v tomto týždni v poklese. K 13. marcu ich objem dosiahol 6,2417 mld. USD, čo znamená zníženie oproti minulému týždňu o 72,5 mil. USD. Pod pokles rezervných aktív štátu sa podpísali komerčné banky. Ich devízové rezervy totiž výrazne klesli o 165,3 mil. USD na 1,4793 mld. USD. Národná banka Slovenska naopak zaevidovala rast devízových rezerv o 92,8 mil. USD na 4,7624 mld. USD.

FINANČNÉ TRHY

PEŇAŽNÝ A DLHOPISOVÝ TRH

Dopyt bánk v pondelkovej aukcii 10-ročných štátnych dlhopisov bol prekvapivo vysoký. Ministerstvo financií akceptovalo celý požadovaný objem až 8,16 mld. Sk, pri priemernom výnose 7,483% p.a. Na pondelok vypísalo Ministerstvo financií aukciu ročných štátnych dlhopisov s kupónovým výnosom 7,65%, na ktorej plánuje umiestniť 3 mld. Sk. Predpokladáme, že dopyt na aukcii bude vzhľadom na klesajúcu likviditu menší, ministerstvu by sa však malo podariť upísať aspoň 2 mld. Sk.

DEVÍZOVÝ TRH

Slovenská koruna sa počas celého uplynulého týždňa obchodovala voči referenčnému euru v pomerne úzkom intervale 20 halierov, pričom v piatok zatvárala na úrovni 42,090/130 SKK/EUR a na týždennej báze tak mierne posilnila. Pokojné obchodovanie svedčilo o tom, schválenie privatizácie 49%-ného podielu SPP už bolo v kurze koruny vopred započítané. Očakávame, že budúci týždeň sa bude koruna kótovať v intervale 41,90-42,20 SKK/EUR.

KAPITÁLOVÝ TRH

Počas 11. týždňa sa veľmi aktívne obchodovalo na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) objem obchodov dosiahol 21,803 mld. Sk. Index SAX týždeň otváral na úrovni 117.13 bodu a v piatok ho uzatvoril na 116.40 bodu. SAX na týždennej báze zaznamenal pokles -0.93%, resp. -1.09 bodu, od začiatku roka stratil -3.39%, a na ročnej báze získal +34.75%. Blue chips na týždennej báze dosiahli nasledujúce hodnoty: „VSŽ 265,- Sk (-1.49%)“,“VÚB 888,- Sk (+0.91%), „Slovnaft 730,- Sk“ (-0.14%), „Slovakofarma 1 052,- Sk (-4.36%), Nafta 785,- Sk (+7.53 %), „Slovenská poisťovňa 1 300,- Sk (-8.45%).

PODNIKOVÉ SPRÁVY

Akcionári Slovenskej poisťovne, a.s. na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili zmeny stanov spoločnosti, podľa ktorých volí a odvoláva členov predstavenstva dozorná rada.

Vytvoriť Spoločný podnik pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok spolu so Slovenskou konsolidačnou, a.s., prejavilo celkom šesť záujemcov.

Po podpise privatizačnej zmluvy sa minoritným akcionárom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s stane francúzsky Gaz de France, ruský Gazprom a nemecký Ruhrgas. Privatizačná zmluva by sa mala podpísať v pondelok 18. marca v bratislavskom Primaciálnom paláci.

Pri privatizácii Slovenských elektrární bol posunutý termín na predloženie návrhu na ich privatizáciu z konca januára na koniec apríla.

Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava zrejme požiadajú o ďalší úver so štátnou zárukou. Získané prostriedky by mali slúžiť na financovanie stavby ďalších lodí, o ktoré má záujem nemecký investor.

Bučina Zvolen, a.s., ukončila minuloročné hospodárenie podľa predbežných údajov s prevádzkovým ziskom pred zdanením 74 mil. Sk.

Akciová spoločnosť Metalurg Bratislava plánuje emitovať 1000 kusov dlhopisov v celkovej hodnote 100 mil. Sk.

Rakúska spoločnosť VA Tech Elin EBG GmbH odkúpila od VSŽ, a.s., 67 percent ich dcérskej spoločnosti Artep, a.s.

Slovenské telekomunikácie, a.s. vykázali v roku 2001 zisk po zdanení vo výške 3,922 mld. Sk, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2000 o vyše 3,7 mld. Sk.

Spoločnosť CAC Leasing Slovakia, a.s., skončila minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 123,7 mil. Sk, návratnosť vlastného kapitálu pritom bola 48,64 %.

Nová výrobná hala strojárskej spoločnosti INA Skalica, s.r.o., je skolaudovaná a takmer hotová. Náklady na jej výstavbu sú približne 650 mil. Sk a skompletizovaná by mala byť počas prvého polroka tohto roku.

Najväčšia mliekareň na Slovensku Rajo, a.s., Bratislava sa stala v prvom kvartáli tohto roka držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS